Most Liked

Most Commented

הדף היומי בזהר הסולם – שמיני כח-כל – למתקדמים

1 Views0 Comments

א. מה ההבדל בין יין של ישראל ליין של גוי הן בעליונים והן בתחתונים? ב. מדוע אסור לנו לשתות יין שנגע בו גוי ואילו מאכל שנגע בו מותר לנו לאכול? ג. הסבר את הכתוב "מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יעשה" על מי זה נאמר וכיצד ...

הדף היומי בזהר הסולם – שמיני כח-כל – למתקדמים

1 Views0 Comments

א. מה ההבדל בין יין של ישראל ליין של גוי הן בעליונים והן בתחתונים? ב. מדוע אסור לנו לשתות יין שנגע בו גוי ואילו מאכל שנגע בו מותר לנו לאכול? ג. הסבר את הכתוב "מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יעשה" על מי זה נאמר וכיצד ...

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות – או ט"ז – ברורים

1 Views0 Comments

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות ומסבירות- או ט"ז - ברורים הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http:/...

קבלה למתחיל: קדושה או קליפות

1 Views0 Comments

✨חכמת הקבלה למתחילים- טעימות מהשיעור💫 מתוך הקורס חכמת הקבלה בדור האחרון: מומלץ לראות את סידרת השיעורים כדי להבין את השיעור והמהלכים בלימוד: 🔹לתוכן המלא ולכל הקורס: https://goo.gl/eLEUWR הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים ...

הדף היומי בזהר הסולם – צו – סיום מסכת

12 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

הדף היומי בזהר הסולם – צו נב-נד למתקדמים

10 Views0 Comments

צו נב-נד א. מהו שוב יום אחד לפני מיתתך? ב. אלו ב' מיני שריפות מבאר לנו בעל הסולם, וכיצד זה קשור לעבודת הנפש? ג. על מי פועלות וכיצד ד' מיתות בית דין - מיתה, שחיטה, שריפה והרג. ד. מהי תלמיד חכם מיהו חסיד מיהו בור מיהו ...