Most Liked

Most Commented

הדף היומי בזהר הסולם – אמור – צז-צט שיעור השקפה

2 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – אמור – סד-סו שיעור למתקדמים

2 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר פרשת אמור סד-סו 1. מהו המושג "חג השבועות" ומדוע הוא נקרא גם "עצרת"? 2. מדוע נקרא "שבועות" ולא " ז' שבועות"? 3. הבא מספר פירושים למושג "שתי הלחם". 4. על מה מרמז ש"שתי הלחם" הוא מאכל אדם? אגב כך, הסבר מ...

הדף היומי בזהר הסולם – אמור – נח-ס שיעור השקפה

2 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

הדף היומי בזהר הסולם – אמור -לז-לט למתקדמים

1 Views0 Comments

זוהר ש.ב לז-לט א. כיצד יש לכבד את המועדים? ב. מה שאלת המלאכים להקב"ה ומה תשובת הקב"ה להם? ג. מה ההבדל בין יום השבת למועדים? ד. מדוע התקינו החברם בהבדלה בין קודש לחול? מה ההבדלה שבכך? ה. מהו עונג שבת? כיצד על האדם להתנ...

קורח: בדרך הקבלה והחסידות – ברכת שלום על התורה

2 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – צד-צו למתקדמים

6 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר פרשת אחרי מות צד-צו 1. מהיכן אנו לומדים שהתורה היא סתומה ומגולה? 2. מהו "פתח עינים" ומהיכן לומדים זאת? 3. מהו "תמנתה" ששם ישבה תמר ועל איזה תיקון השם "תמנתה" מצביע? 4. מה הפירוש לכך שתמר היא כלתו של ...