Details

בשיעור זה נמשיך בביאור מחשבת הבריאה, ונלמד בין השאר את הנושאים הבאים: מהיכן יש היכר לרצון לקבל, כיצד המלכות דאין סוף, בחרה ביתר דביקות אם עדיין לא עמדה בפני עצמה, ומהם ב' ההבחנים שישנם בנשמות, בביאור מחצבת הנשמה.

Category:

חלק א'

Leave a Reply