Details

שאלות חזרה וישב מג-מה
1. מה נקרא עולם ומה היסוד העיקרי של העולם?
2. הגדר את ציון ואת ירושלים. הסבר מדוע מציון נובע היופי של ירושלים?
3. כיצד פועלת ציון וכיצד פועלת ירושלים כך שתהיה קדושה ביניהן?
4. מדוע כתוב על לאה שעמדה מלדת לאחר לידת יהודה?
5. מדוע ירד יהודה מאת אחיו, דהיינו שירד מלהיות מלך?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

Category:

כללי

Leave a Reply