Details

✨מאמר לסיום הזוהר – שיעור ד' ✨
?מהי השוואת צורה? ?מהי טלפתיה רוחנית? ?מהו הנצח? ?מהי השגה רוחנית? ?מה ההבדל בין תפיסה גשמית לתפיסה רוחנית? ?מה ההבדל בין זמן רוחני לגשמי? ?מה ההבדל בין כלי של עולם האשליה לעולם האמת? ?מה הכלי להשגת הבורא? ?מדוע טועים בסרט הסוד? ?מהם המדרגות הרוחניות המחכות לאדם? ?מדוע אף היקום והקוסמוס המדהימים פגי תוקף בסופו של דבר? ?מדוע אומר אביר יעקב סבא של הבבא סאלי הקדוש שעוון גדול ללמוד שלא לשמה? ?מהי מדרגת לשמה? ?מה ההבדל בין דומם צומח חי הגשמים לרוחניים? ?מה ההבדל בין תענוג בקליפה לתענוג אמיתי? ?מדוע החיצוניות לא יכולה למלא אותנו לעולם? ?מדוע אין חיסרון אמיתי בגשמיות? ?מהו טלסקופ רוחני? ?מדוע המדע התפתח במאות האחרונות, ?מה ההבדל בין גירוי חיצוני להשגה פנימית? ועוד המון…..
מומלץ לראות כל כל הסידרה כדי להבין את המהלך: https://goo.gl/a1JyrF

Category:

כללי

Leave a Reply