Details

✨קבלה למתחיל: מאמר לסיום הזוהר – שיעור ה'✨
?מה ההוכחה שאנו בדורו של המשיח? ?איך בדור הזה אנחנו הכי נמוכים והכי גבוהים? ?מדוע התגלה הזוהר בעולם בצורה כ"כ חזקה למרות שהיה נסתר אלפי שנים? ?אם ספרי המקובלים נכתבו בעיקר לבעלי השגה ומדרגה מה יעשו פשוטי העם? ?מהו חוק שימור האנרגיה הרוחני? ?מדוע אי אפשר בלי אמונה? ?כיצד נדע מהי התורה האמיתית?
יש כל כך הרבה תורות, נצרות איסלם מזרח ועוד מה אמת? ?מדוע יש כל כך הרבה שמות לה'? הרי הוא אחד? ?מהו השם המפורש של הבורא? ?מהי לוגיקה? ?מדוע אין תפיסה בעצמותו? ?מה ההבדל בין חלל לחומר? ?מה ההבדל בין חכמת הקבלה לתורת ישראל? ?האם שכל בלי אמונה אפשרי? האם אמונה בלי שכל אפשרית? ?מה הקשר בין הבריאה לעצמותו? ?מדוע האסלאם דומה ליהדות? ?מדוע לפי האסלאם היהודים חסידי אומות העולם בכלל, עם הספר? ?מהם ג' קווים דקדושה? ?מה ההבדל בין קליפה לקדושה? ?מדוע אי אפשר להבין אמונה לעולם בשכל? ?כיצד להשיג אור מקיף ולעלות מעלה מעלה בקדושה? ועוד המון..

?מומלץ לראות כל כל הסידרה כדי להבין את המהלך: https://goo.gl/a1JyrF ?

Category:

כללי

Leave a Reply