שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
חודש אב (תשס"ו)
הרב אדם סיני
כט תמוז התשסו
25.07.2006
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש ניסן (תשס"ו)
הרב אדם סיני
ד ניסן התשסו
02.04.2006
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש אב (תשס"ד)
הרב אדם סיני
כח תמוז התשסה
04.08.2005
הרצאות
ראשי חודשים
 
      

 

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
חודש סיון (תשס"ח)
הרב אדם סיני
א סיון התשסח
04.06.2008
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש אייר (תשס"ח)
הרב אדם סיני
כט ניסן התשסח
04.05.2008
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש ניסן (תשס"ח)
הרב אדם סיני
ב ניסן התשסח
07.04.2008
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש כסלו (תשס"ח)
הרב אדם סיני
א כסלו התשסח
11.11.2007
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש אב (תשס"ז)
הרב אדם סיני
ב אב התשסז
17.07.2007
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש סיון (תשס"ז)
הרב אדם סיני
ד סיון התשסז
21.05.2007
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש אייר (תשס"ז)
הרב אדם סיני
א אייר התשסז
19.04.2007
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש אדר (תשס"ז)
הרב אדם סיני
א אדר התשסז
19.02.2007
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש שבט (תשס"ז)
הרב אדם סיני
כח טבת התשסז
18.01.2007
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש כסלו (תשס"ז)
הרב אדם סיני
ל חשון התשסז
21.11.2006
הרצאות
ראשי חודשים
 
      

 

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
חודש תמוז (תשס"ט)
הרב אדם סיני
ל סיון התשסט
22.06.2009
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש סיון (תשס"ט)
הרב אדם סיני
א סיון התשסט
24.05.2009
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש אייר (תשס"ט)
הרב אדם סיני
כט ניסן התשסט
23.04.2009
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש ניסן (תשס"ט)
הרב אדם סיני
א ניסן התשסט
26.03.2009
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש אדר (תשס"ט)
הרב אדם סיני
ל שבט התשסט
24.02.2009
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש שבט (תשס"ט)
הרב אדם סיני
כט טבת התשסט
25.01.2009
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש אלול (תשס"ח)
הרב אדם סיני
א אלול התשסח
01.09.2008
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש אב (תשס"ח)
הרב אדם סיני
כח תמוז התשסח
31.07.2008
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש תמוז (תשס"ח)
הרב אדם סיני
ל סיון התשסח
03.07.2008
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש חשוון(תשס"ט)
הרב אדם סיני
ל סיון התשסח
03.07.2008
הרצאות
ראשי חודשים
 
      

 

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
ראש חודש אלול תש"ע
הרב אדם סיני
כט אב התשע
09.08.2010
הרצאות
ראשי חודשים
אלול
      
ראש חודש אב תש"ע
הרב אדם סיני
א אב התשע
12.07.2010
הרצאות
ראשי חודשים
אב
      
ראש חודש אייר
הרב אדם סיני
ל ניסן התשע
14.04.2010
הרצאות
ראשי חודשים
אייר
      
ראש חודש ניסן
הרב אדם סיני
א ניסן התשע
16.03.2010
הרצאות
ראשי חודשים
ניסן
      
ראש חודש אדר
הרב אדם סיני
ל שבט התשע
14.02.2010
הרצאות
ראשי חודשים
אדר
      
ראש חודש טבת
הרב אדם סיני
ל כסלו התשע
17.12.2009
הרצאות
ראשי חודשים
טבת
      
ראש חודש כסליו
הרב אדם סיני
כט חשון התשע
16.11.2009
הרצאות
ראשי חודשים
כסליו
      
ראש חודש חשון
הרב אדם סיני
ל תשרי התשע
18.10.2009
הרצאות
ראשי חודשים
חשון
      
חודש אב (תשס"ט)
הרב אדם סיני
א אב התשסט
22.07.2009
הרצאות
ראשי חודשים
 
      
חודש אלול (תשס"ט)
הרב אדם סיני
כז תמוז התשסט
19.07.2009
הרצאות
ראשי חודשים
 
      

 

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
סעודת ראש חודש שבט – תשע"ב
הרב אדם סיני
כט טבת התשעב
24.01.2012
הרצאות
ראש חודש
שבט
      
סעודת ראש חודש טבת – תשע"ב
הרב אדם סיני
ל כסלו התשעב
26.12.2011
הרצאות
ראש חודש
טבת
      
סעודת ראש חודש כסלו – תשע"ב
הרב אדם סיני
א כסלו התשעב
27.11.2011
הרצאות
ראש חודש
כסלו
      
סעודת ראש חודש מרחשוון – תשע"ב
הרב אדם סיני
כט תשרי התשעב
27.10.2011
הרצאות
ראש חודש
מרחשוון
      
סעודת ראש חודש אב תשע"א
הרב אדם סיני
א אב התשעא
01.08.2011
הרצאות
ראש חודש
אב
      
הכנסת ספר תורה – ר"ח תמוז תשע"א
הרב אדם סיני
א תמוז התשעא
03.07.2011
הרצאות
ראש חודש
תמוז
      
סעודת ראש חודש סיון תשע"א
הרב אדם סיני
כט אייר התשעא
02.06.2011
הרצאות
ראש חודש
סיון
      
סעודת ראש חודש ניסן תשע"א
הרב אדם סיני
כט 'אדר ב התשעא
04.04.2011
הרצאות
ראש חודש
ניסן
      
סעודת ראש חודש אדר ב' תשע"א
הרב אדם סיני
א 'אדר ב התשעא
07.03.2011
הרצאות
ראש חודש
אדר ב
      
ראש חודש כסלו תשע"א
הרב אדם סיני
ל חשון התשעא
07.11.2010
הרצאות
ראשי חודשים
כסלו
      

 

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
סעודת ראש חודש אדר – תשע"ג
הרב אדם סיני
א אדר התשעג
11.02.2013
הרצאות
ראש חודש
אדר
      
סעודת ראש חודש שבט – תשע"ג
הרב אדם סיני
א שבט התשעג
12.01.2013
הרצאות
ראש חודש
שבט
      
סעודת ראש חודש כסלו – תשע"ג
הרב אדם סיני
א כסלו התשעג
15.11.2012
הרצאות
ראש חודש
כסלו
      
סעודת ראש חודש מרחשוון – תשע"ג
הרב אדם סיני
כט תשרי התשעג
15.10.2012
הרצאות
ראש חודש
מרחשוון
      
סעודת ראש חודש אלול – תשע"ב
הרב אדם סיני
ל אב התשעב
18.08.2012
הרצאות
ראש חודש
אלול
      
סעודת ראש חודש אב – תשע"ב
הרב אדם סיני
א אב התשעב
20.07.2012
הרצאות
ראש חודש
אב
      
סעודת ראש חודש תמוז – תשע"ב
הרב אדם סיני
א תמוז התשעב
21.06.2012
הרצאות
ראש חודש
תמוז
      
סעודת ראש חודש סיון – תשע"ב
הרב אדם סיני
א סיון התשעב
22.05.2012
הרצאות
ראש חודש
סיון
      
סעודת ראש חודש אייר – תשע"ב
הרב אדם סיני
ל ניסן התשעב
22.04.2012
הרצאות
ראש חודש
אייר
      
סעודת ראש חודש ניסן – תשע"ב
הרב אדם סיני
כח אדר התשעב
22.03.2012
הרצאות
ראש חודש
ניסן
      

 

Leave a Reply