Category: נח

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

092- הדף היומי בזוהר הסולם – נח – קל-קלב – סיום נח (שיעור השקפה)

68 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

091- דף היומי בזהר הסולם – נח קל-קלב (למתקדמים)

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

090- הדף היומי בזוהר הסולם – נח – קכז-קכט (שיעור השקפה)

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

089- הדף היומי בזוהר הסולם – נח – קכז-קכט (למתקדמים)

69 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

087- דף היומי בזהר הסולם – נח קכד-קכו (השקפה)

66 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

086- דף היומי בזהר הסולם – נח קכד-קכו (למתקדמים)

83 Views0 Comments

שאלות חזרה, דף היומי בזוהר הקדוש עמודים קכד-קכו: 1. מהי החצר הפנימית ומה השער אליה? 2. מה הקשר בין יום השבת ויום החודש לבין פתיחת השער של החצר הפנימית? 3. הסבר את המושגים פתוח, סגור, חול וקודש. 4. היכן שולטים ימות הח...

085- דף היומי בזהר הסולם – נח קכא-קכג (למתקדמים)

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

084- דף היומי בזהר הסולם – נח קכא-קכג (שיעור השקפה)

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

083- דף היומי בזהר הסולם – נח קיח-קכ (למתקדמים)

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

082- דף היומי בזהר הסולם – נח קיח-קכ (שיעור השקפה)

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

081- דף היומי בזהר הסולם – נח קטו-קיז (שיעור השקפה)

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

080- דף היומי בזהר הסולם – נח קטו-קיז (למתקדמים)

69 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

079- הדף היומי בזוהר הסולם – נח – קי"ב-קי"ד (שיעור השקפה)

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

078- הדף היומי בזוהר הסולם – נח – קי"ב-קי"ד (למתקדמים)

68 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

077- הדף היומי בזוהר הסולם – נח – קט-קיא (למתקדמים)

58 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

076- הדף היומי בזוהר הסולם – נח – קט-קיא (שיעור השקפה)

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

075- דף היומי בזהר הסולם – נח קו-קח (שיעור השקפה)

63 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

074- דף היומי בזהר הסולם – נח קו-קח (למתקדמים)

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

072- דף היומי בזהר הסולם – נח קג-קה (שיעור השקפה)

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

073- דף היומי בזהר הסולם – נח קג-קה (למתקדמים)

64 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

071- הדף היומי בזוהר הסולם – נח – ק-ק"ב (למתקדמים)

67 Views0 Comments

שאלות חזרה - זוהר נח - ק-ק"ב 1. מדוע כל מי שרוצה להראות לפני ריבונו חייב להיכנס עם אבן השתיה? 2. איזה תפילות ואיזה בחינות תיקון כל אחד מהאבות? ובמה שונה יעקב מאברהם ויצחק? 3. ממה אנו למדים שגם שלמה תיקן אבן השתיה? 4....

070- הדף היומי בזוהר הסולם – נח – ק-ק"ב (שיעור השקפה)

46 Views0 Comments

דף היומי בזוהר, פרשת נח, עמודים ק – ק"ב. ז' אלול תשע"ד. היום אנו ממשיכים את המאמר "והאבן הזאת אשר שמתי מצבה". אתמול למדנו את היהודי שלמד עם רבי יהודה באכסניא במתא מחסיא. במציאות הראשונית של הבריאה נבראה "מלכות דאי...

069- דף היומי בזהר הסולם – נח צז-צט (שיעור השקפה)

81 Views0 Comments

דף היומי בזוהר, פרשת נח, עמודים צז – צט. ו' אלול תשע"ד אנו מתחילים מאמר חדש "והאבן הזאת אשר שמתי מצבה". שני נושאים אנו לומדים היום: על הכנה ללימוד תורה, ועל אבן השתיה. סיפור: רבי יהודה קם משנתו בחצות לילה לעסוק ...

068- דף היומי בזהר הסולם – נח צז-צט (למתקדמים)

58 Views0 Comments

שאלות חזרה לעמודים צז-צט 1. מהם דברי רבי יהודה? 2. מהן שאלותיו של היהודי לרבי יהודה? 3. מדוע לא רצה ר"י לדבר בדברי תורה עם היהודי? מה התיקונים הנצרכים כדי שכן ילמד איתו? 4. כיצד ניתן לראות את דבקות דוד המלך באבן השתי...

067- דף היומי בזהר הסולם – נח צד-צו (שיעור השקפה)

68 Views0 Comments

דף היומי בזוהר, פרשת נח, עמודים צד – צו. ה' אלול תשע"ד אנו ממשיכים את המאמר "את קשתי נתתי בענן". כשנח יוצא מן התיבה מבטיח לו ה' שלא ימחה את העולם שוב, וסימן הברית לכך הוא הקשת שנראית כאשר יש גשם. אומר לנו הזוהר הק...

066- דף היומי בזהר הסולם – נח צד-צו (למתקדמים)

31 Views0 Comments

שאלות חזרה: עמודים צד-צו 1. מה ההבדל ומדוע בין הגוונים שלמעלה מחזה לבין הגוונים שלמטה מחזה? 2. מדוע אין מלכות אמיתית למטה מחזה? 3. למה קשת נקראת ברית? והרי היא מלכות וברית הוא יסוד. 4. מדוע אסור להסתכל בקשת ואם מסתכל...

065- הדף היומי בזוהר הסולם – נח – צא-צג למתקדמים

68 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

064- הדף היומי בזוהר הסולם – נח – צא-צג השקפה

59 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

063- דף היומי בזהר הסולם – נח פח-צ (שיעור השקפה)

59 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

062- דף היומי בזהר הסולם – נח פח-צ (למתקדמים)

64 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 41234