Category: חלק ב'

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בתע"ס – חלק ב' שו"ת עמוד צ"ג

96 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams לאחר שסיימנו את חלק ב' התחלנו ללמוד חלק מ"התשובות לשאלות" שבעמוד צ"ג. למדנו שהכלי שבא"ס נברא "יש מאין" והוא ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמודים פ"א-פ"ב

85 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמודים פ"א ופ"ב אנו מתחילים את פרק י' העוסק בעניין הזיווג דהכאה. המושג זיווג דהכאה לכאורה אינו הגיוני. כי זי...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד פ'

76 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד פ' אנו ממשיכים בפירוט של התכללות הספירות זו מזו על ידי האור ישר ועל ידי האור חוזר. האור ישר נותן את צד ה...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ט

90 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ט אנו ממשיכים לעסוק בעניין התכללות הספירות כך שכל ספירה, תהיה במקום שתהיה, מתחלקת לעשר ספירות, וכן כל ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ח

95 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ח לומדים שעל ידי ההתככלות של כל ספירה בתוכה גם מבחינות האור ישר וגם מבחינות האור חוזר יש לכל ספירה עשר...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ז

73 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams עמוד ע"ז אנו ממשיכים ללמוד את סדר ההתכללות של הספירות זו מזו, ולאחר שלמדנו על ההתכללות הנוצרת על ידי האור ישר ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ו

81 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ו אנו ממשיכים ללמוד את סדר ההתכללות הנוצר על ידי כך שכל אור שבא מלמעלה משאיר רושם קבוע בספירות שעבר ד...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ה

71 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ה אנו מתחילים בעזרת ה' את פרק ט' המבאר למה כל ספירה שבכל עולם כלולה מעשר ספירות, וכל ספירה שבתוכה כלול...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ד

60 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ד אנו ממשיכים את מה שלמדנו אתמול שאמנם הנאצל מושך את האור על ידי המסך בכלים העבים יותר אבל האור הגדול ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ג

65 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams היום התחלנו את פרק ח' בהסתכלות פנימית, בו אנו הולכים ללמוד ג' עניינים: א) בהמשכת האורות - כל העב גדול, ובהת...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ב

61 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ב אנו ממשיכים בעניין "הזדככות המסך". לאחר שיצאה בהתחלה קומת כתר על זיווג דהכאה שעשה המסך שבבחינה הד' ע...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"א

81 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"א אנו ממשיכים לדבר על עניין "הזדככות המסך" שנגרם בעקבות האור המקיף. ההזדככות נעשית על סדר המדרגה. כלו...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע'

54 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע' אנו לומדים שהיות והמלכות היא המעלה אור חוזר, על כן, גם האור החוזר נחלק לעשר ספירות מכיוון שהוא מלביש ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ט

73 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ט מתחילים את פרק ו' העוסק בגודלו של האור החוזר, וביחס בין ספירות האור ישר לספירות האור חוזר. למדנו שב...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ח

77 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד סח מרחיבים ואומרים שמלכות המצומצמת היא המלכות שבספירות דעיגולים, ומלכות שיש בה מסך היא המלכות שבספירות ד...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ז

58 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ז,‏ לאחר שלמדנו על ד' הבחינות ועל כך שהצמצום היה מטעם שבחרה המלכות בייתר דבקות,‏ אנו לומדים על הצורה ה...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ו

74 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ה אנו מתחילים בע"ה את פרק ה' שבו נעסוק בענייני הצמצום והמסך. ד' הבחינות שברצון היו במציאות של א"ס בה...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ה

82 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ה ממשיכים את הנלמד אתמול על הסבר ד' הבחינות על פי ה"אפשר וקמכיון" שבגמרא. אתמול למדנו על חכמה ובינה, ש...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ד

63 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ד משלבים את הלימוד שלמדנו אתמול על "אפשר וקמכיון" עם הלימוד שלמדנו על ב' ההבחנות שבכל כלי: א) החומר שב...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ג

57 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams עמוד ס"ג התחלנו ללמוד את פרק ד' שבו בעל הסולם מבאר לנו את ד' הבחינות דעוביות על פי המובא בגמרא במסכת פסחים. ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ב

64 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ב אנו ממשיכים בפרוט של מה שלמדנו אתמול שכל בחינה מד' הבחינות שברצון מחולקת לשתי הבחנות: א) החומר שהגי...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"א

75 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"א מתחילים את פרק ג' העוסק בחומר שבכלים. ישנם ג' הבחנות בכלים: חומר הכלי, כח הצמצום שבכלי והמסך שבו, ו...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס'

80 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס' אנו עונים על מה שהקשינו בעמוד הקודם: כיצד ג' הבחינות שבקו מקבלות אור אם רק הבחינה הד' היא כלי הקבלה? ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ט

72 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ט אנו אומרים שכיוון שהבחינה הד' היא עיקר כלי הקבלה וג' הבחינות הקודמות לה אינם כלי קבלה על כן בצמצום...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ח

86 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ח אנו ממשיכים בעניין ההבחן שבין ה' העולמות שהוא על פי העוביות שבמסך כפי שהסברנו אתמול. א"ק -- עוביות ש...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ז

69 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ז אנו מרחיבים יותר ואומרים שכל הזך יותר שהוא החיצוני יותר הוא גם הקרוב יותר למאציל ולכן הוא המעולה יות...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ו

43 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ו אנו מדברים על ב' דרכים בקבלת הכלי: קבלה דרך חיצוניות -- שהכלי מקבל מכוח העליון ללא הבחנה עצמית. כמו ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ'ה

53 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams סיכום אות נה' בעמוד נ"ה אנו מתחילים בעזרת ה' את הסתכלות פנימית של חלק ב', בה בעל הסולם חוזר, מוסיף ומרחיב ב...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ד

65 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams סיכום אות נד' עמוד נ"ד (לאחר שלמדנו אתמול על עולם א"ק שבו מתפשט הקו) אנו מדגישים ואומרים שאף על פי שהקו יותר ח...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"א

39 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"א אנו מדברים על ההבדל בין האורות שמקבלים בעיגולים לאורות שמקבלים ביושר, ואומרים שכל הספירות שביכולתן ר...

עמוד 1 מתוך 212