Monthly Archives: דצמבר 2009

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

טיפ קבלי שבועי — איך עושים חיים

36 Views0 Comments

מושגי יסוד בחוכמת הקבלה ועבודת נפש בדרך בעל הסולם, עפ"י ספרו של הרב אדם סיני "התורה, האדם ומה שביניהם" מפי אדיר איתן.

הזמנה לשיעור פרשת ויחי — מהו מוות ואיך להתיחס אליו

34 Views0 Comments

שיעור מודעות ועבודת נפש פנימית של פרשת ויחי בדרך בעל הסולם, עפ"י ספרו של הרב אדם סיני "התורה, האדם ומה שביניהם" מפי אדיר איתן.

טיפ קבלי שבועי — הזדהות נכונה

40 Views0 Comments

מושגי יסוד בחוכמת הקבלה ועבודת נפש בדרך בעל הסולם, עפ"י ספרו של הרב אדם סיני "התורה, האדם ומה שביניהם" מפי אדיר איתן.

הזמנה לשיעור פרשת ויגש — הזדהות: כן או לא?

35 Views0 Comments

שיעור מודעות ועבודת נפש פנימית של פרשת ויגש בדרך בעל הסולם, עפ"י ספרו של הרב אדם סיני "התורה, האדם ומה שביניהם" מפי אדיר איתן.

הזמנה לשיעור פרשת וישב — חזרה בתשובה

44 Views0 Comments

שיעור מודעות ועבודת נפש פנימית של פרשת וישלח בדרך בעל הסולם, עפ"י ספרו של הרב אדם סיני "התורה, האדם ומה שביניהם" מפי אדיר איתן.

טיפ קבלי שבועי — שלמות תהליכית

38 Views0 Comments

מושגי יסוד בחוכמת הקבלה ועבודת נפש בדרך בעל הסולם, עפ"י ספרו של הרב אדם סיני "התורה, האדם ומה שביניהם" מפי אדיר איתן.