Monthly Archives: ספטמבר 2011

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

קבלה – מאמר מתן תורה אותיות ג'-ה'

12 Views0 Comments

האות הנלמדת מובאת כאן: זהו מאמר יסודי ביותר בתורת בעל הסולם זצוק"ל, המדבר על מצוות "ואהבת לרעך כמוך", שהיא "כלל גדול בתורה", והיא מעיקרי יסודות היהדות בכלל ומעיקרי יסודות דרכו הרוחנית של בעל הסולם בפרט. בשיעוריו של מ...

matan tora5770 haherut 16

54 Views0 Comments

Hagim RoshHashana ShaarHacavanot Drosh B

36 Views0 Comments

סימני ראש השנה בפנימיות לפי חכמת הקבלה – הרב אדם סיני

75 Views0 Comments

הרב אדם סיני נותן הסבר פנימי על עבודת הנפש הטמונה בראש השנה. הסבר סימני ראש השנה לפני פנימיות התורה וחכמת הקבלה. דעו מה לכוון בחג, איך לנצל אצ זמן הקוסמי של יום הדין, כפי שתוכנן עבורינו. בית מדרש הסולם

עזא ועזאל – יום כיפור ושידוכים

104 Views0 Comments

פניה לקראת החגים

31 Views0 Comments

קבלה- מוזיקה – חודש אלול

93 Views0 Comments