Monthly Archives: אוקטובר 2011

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

קבלה – מאמר מתן תורה אות י"ב

34 Views0 Comments

האות הנלמדת מובאת כאן: זהו מאמר יסודי ביותר בתורת בעל הסולם זצוק"ל, המדבר על מצוות "ואהבת לרעך כמוך", שהיא "כלל גדול בתורה", והיא מעיקרי יסודות היהדות בכלל ומעיקרי יסודות דרכו הרוחנית של בעל הסולם בפרט. בשיעוריו של מ...

חשיבות קיום המצוות

56 Views0 Comments

הרב אדם סיני מסביר למה חשוב לקיים את מעשי המצוות החיצוניים.

קבלה – כל האמת על גלעד שליט

115 Views0 Comments

השקפת הקבלה בנושא שחרור גלעד שליט

קבלה – מאמר מתן תורה אות י"א

16 Views0 Comments

האות הנלמדת מובאת כאן: זהו מאמר יסודי ביותר בתורת בעל הסולם זצוק"ל, המדבר על מצוות "ואהבת לרעך כמוך", שהיא "כלל גדול בתורה", והיא מעיקרי יסודות היהדות בכלל ומעיקרי יסודות דרכו הרוחנית של בעל הסולם בפרט. בשיעוריו של מ...

מהו שחרור גלעד שליט על פי חכמת הקבלה

47 Views0 Comments

:הרב אדם סיני מתייחס לשחרור החייל גלעד שליט מה זה מצוות פדיון שבויים מיהו השבוי מה החשיבות של פדיון השבויים האם שחרורו של גלעד שליט מוסיפה לחוסן של העם או חושפת אותו בפני סכנות גדולות יותר

עקרונות בתורת בעל הסולם – הרב אדם סיני

120 Views0 Comments

בסעודה ביארצייט בעל הסולם ה'תשע"ב, הרב אדם סיני מדבר על עשרת העקרונות החשובים בתורת בעל הסולם.

BaMidbar 5769

40 Views0 Comments

MudautShevuit ZotHabraha

61 Views0 Comments

יארצייט הרבש

74 Views0 Comments

קבלה – מאמר מתן תורה אות ח'-י'

57 Views0 Comments

זהו מאמר יסודי ביותר בתורת בעל הסולם זצוק"ל, המדבר על מצוות "ואהבת לרעך כמוך", שהיא "כלל גדול בתורה", והיא מעיקרי יסודות היהדות בכלל ומעיקרי יסודות דרכו הרוחנית של בעל הסולם בפרט. בשיעוריו של מו"ר הרב אדם סיני שליט"א ...

קבלה – מאמר מתן תורה אותיות ו'-ז'

19 Views0 Comments

האות הנלמדת מובאת כאן: זהו מאמר יסודי ביותר בתורת בעל הסולם זצוק"ל, המדבר על מצוות "ואהבת לרעך כמוך", שהיא "כלל גדול בתורה", והיא מעיקרי יסודות היהדות בכלל ומעיקרי יסודות דרכו הרוחנית של בעל הסולם בפרט. בשיעוריו של מ...