Monthly Archives: נובמבר 2012

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

שבע ברכות – משפחת שדה

13 Views0 Comments

‎השעור השבועי בזוהר הקדוש – פרשת וישלח

59 Views0 Comments

‎שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א. בשעור נלמדים מאמרים מהזוהר על פי פרוש "הסולם" אותם מבאר ומרחיב הרב סינ...

ענין בטחון 9 – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

47 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

ענין בטחון 8 – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

34 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

שיעור השקפה פרשת וישלח יתרון האור מן החושך-חלק ב'

73 Views0 Comments

הדרך המוחלטת לגילוי האור האמונה היהודית מחייבת את זה שהבורא טוב ומטיב. מה עושים אם מרגישים אחרת? מהו המעמד הרוחני של האדם המרגיש שהבורא אינו משפיע רק טוב? שיעור שני מתוך "ברכת שלום-שמעתי" אות כב'. [one_fifth][/one_...

יסודות רוחניים בעבודת העצלות

66 Views0 Comments

הרב אדם סיני מבאר מהם השורשים הרוחניים של ההתגברות על מידת העצלות לשעורים נוספים כנסו לאתר הסולם http://www.hasulam.co.il הדף שלנו בפייסבוק http://www.facebook.com/hasulams

ענין בטחון – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

55 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

‎השעור השבועי בזוהר הקדוש – פרשת ויצא

74 Views0 Comments

‎תאור - שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א. בשעור נלמדים מאמרים מהזוהר על פי פרוש "הסולם" אותם מבאר ומרחיב ...

ענין בטחון – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

36 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

ענין בטחון – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

48 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

שיעור השקפה פרשת ויצא יתרון האור מן החושך-חלק א

73 Views0 Comments

הדרך המוחלטת לגילוי האור תפיסת האדם היא דרך יחסיות לדבר אחר, ובדרך כלל דרך הדבר ההפוך לדבר שהוא מעוניין להשיג. מהו הדבר שאנו צריכים להשיג? איך נלמד לוותר על הדברים שאנו כל כך אוהבים? לפנינו סדרה של שבעה שיעורים העוסקי...

היסוד השבועי "כוחו של הכלל"-פרשת ויצא

106 Views0 Comments

[four_fifth] כל אדם מרגיש את עצמו כישות נפרדת- עם רצונות, מחשבות ורגשות משלו. לכן כשבאים לדבר אתו על אהבת הזולת, קשה לו הדבר. השבוע היסוד השבועי עוסק בחשיבותה של עבודה במסגרת של כלל, של חברה, הפועלת בתוכה ביחסי גומלי...

ענין בטחון – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

14 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

ענין בטחון 3 – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

44 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

ענין בטחון – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

49 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

בואי כלה – פרשת תולדות

40 Views0 Comments

‎כמנהג האר"י הקדוש ותלמידיו, שהיו יוצאים לקבל את פני השבת, נערך מעמד "בואי כלה" גם בבית המדרש "הסולם", בו מדבר הרב אדם סיני שליט"א על הפרשה, מה הם העניינים המרכזיים בשבת הקרובה וכיצד עלינו להתייחס אליה מבחינה פנימית. ...

השעור השבועי בזהר הקדוש – פרשת תולדות

61 Views0 Comments

‎שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א. בשעור נלמדים מאמרים מהזוהר על פי פרוש "הסולם" אותם מבאר ומרחיב הרב סינ...

ענין בטחון – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

30 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

בענין כיבוד אב 3 – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

38 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

בענין כיבוד אב 2 – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

46 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

למה הרצון לקבל צריך להירקב ?

49 Views0 Comments

"הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.co...

מתי עובדים מצד החיוב ומתי מצד השלילה?

42 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשידו...

ראיית החסרון מחוצה לי – אותו חסרון נמצא בתוכי?

34 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשידו...

עשה לך רב וקנה לך חבר- איך בקניה מגיעים לאהבה עם החבר?

40 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשידו...

? הבורא במנוחה אז איך יצא פירוד של עשר ספירות באין סוף

42 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשידו...

כעס ועצלות – למה נחשבות לחמורות כל כך ?

59 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשידו...

בענין כיבוד אב – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

68 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

בואי כלה – פרשת חיי שרה

49 Views0 Comments

‎כמנהג האר"י הקדוש ותלמידיו, שהיו יוצאים לקבל את פני השבת, נערך מעמד "בואי כלה" גם בבית המדרש "הסולם", בו מדבר הרב אדם סיני שליט"א על הפרשה, מה הם העניינים המרכזיים בשבת הקרובה וכיצד עלינו להתייחס אליה מבחינה פנימית.

פרשת השבוע בזהר – חיי שרה

54 Views0 Comments

שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א. בשעור נלמדים מאמרים מהזוהר על פי פרוש "הסולם" אותם מבאר ומרחיב הרב סיני...

עמוד 1 מתוך 212