Monthly Archives: דצמבר 2012

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

שיעור השקפה פרשת שמות יתרון האור מן החושך-חלק ז'

39 Views0 Comments

"ייסורים הכרחיים" מהו התשלום הנצרך כדי לבנות כלי? ממה על האדם להתייסר בחייו? האם יש הבדל בין ייסורים גופניים לרוחניים? מדוע אדם הנמצא בצרה מתעורר להתפלל לה'? כל התשובות בשיעור השביעי (והאחרון) מתוך "ברכת שלום-שמעתי" ...

היסוד השבועי "מי צריך לשלוט בנפשו של האדם?"-פרשת שמות

110 Views0 Comments

[four_fifth] ישנם שני כוחות עיקריים בנפשו של האדם העומדים לרשות האדם בבואו לבחון או לפעול כל דבר בחיים. הלוא הם השכל והרגש. כוחות אלו, אצל האדם המחפש אמת במיוחד, נמצאים כל העת במאבק. מי ינצח? למי צריך לתת את השליטה?

קבלה – האם יהודי יכול להמיר את דתו?

127 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א וב...

קבלה – רוצים לדעת למה בת מצווה בגיל 12?

29 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א וב...

הרב אדם סיני – מהו מספר השבטים?

43 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א וב...

Shotim 31 12 12 5 wmv

35 Views0 Comments

פנימיות התורה – האם יש חשיבות לייחוס משפחתי?

46 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א וב...

קבלה – יעקב, משה ויוסף – מה היחס ביניהם?

40 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א וב...

קבלה – מהו בור סוד שאינו מאבד אף טיפה?

158 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א וב...

בענין העזרה הבאה מלמעלה ד' – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

43 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבו...

בואי כלה – ויחי תשע"ג

47 Views0 Comments

‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams ‎תאור - כמנהג האר"י הקדוש ותלמידיו, שהיו יוצאים לקבל את פני השבת, נערך מעמד "בואי כלה" גם בבית המדרש "הסולם", ...

השיעור השבועי בזהר הקדוש – פרשת ויחי

43 Views0 Comments

‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams ‎שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית ה...

בענין העזרה הבאה מלמעלה – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

31 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבו...

ענין העזרה הבאה מלמעלה ב' – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

38 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם. http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעב...

בענין העזרה הבאה מלמעלה – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

49 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבו...

השקפה- שאלות ותשובות עם הרב אדם סיני

64 Views0 Comments

בעל הסולם - עליית משה להר סיני קבלה - מהם גילגולי הנשמה קבלה - כיצד לקבל את האור העליון הרב אדם סיני שליט"א - בחירת מקום עבודה

שיעור השקפה פרשת ויחי יתרון האור מן החושך-חלק ו'

54 Views0 Comments

מיהו המדבר לשון הרע על הבורא? מה הקשר בין שנאת הפירוד לאהבת הדבקות? מיהו אותו אדם המדבר לשון הרע על הבורא גם מבלי להוציא מילה מהפה? מתי לוקחים מהאדם את מה שיש לו? כל התשובות בשיעור השישי מתוך "ברכת שלום-שמעתי" אות ...

היסוד השבועי "מהו המוות וכיצד עלינו להתייחס אליו בעבודה?"-פרשת ויחי

108 Views0 Comments

[four_fifth] פרשתנו פותחת עם תיאור קצר של חייו של יעקב אבינו בארץ מצרים, לאחר מכן הוא מברך את בניו לפני מותו, ובסוף מסופר איך משפחתו עולה לארץ כנען וקוברת אותו במערת המכפלה. מהו היחס הנכון למוות ולחיים על דרך העבודה?

הרב אדם סיני שליט"א – בחירת מקום עבודה

40 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם -.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams ‎נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מב...

קבלה – כיצד לקבל את האור העליון

34 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם -.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams ‎נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מב...

קבלה – מהם גילגולי הנשמה

31 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם -.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams ‎נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מב...

בעל הסולם – עליית משה להר סיני

66 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם -.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams ‎נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מב...

צאת צום י' בטבת תשע"ג

38 Views0 Comments

חשיבותה של תפילת רבים – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

45 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבו...

בואי כלה – ויגש תשע"ג

51 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם -.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams כמנהג האר"י הקדוש ותלמידיו, שהיו יוצאים לקבל את פני השבת, נערך מעמד "בואי כלה" גם בבית המדרש "הסולם", בו מדבר הרב אדם...

השעור השבועי בזהר- ויגש 2

37 Views0 Comments

‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - facebook.com/hasulams ‎שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית המדרש "הסולם" ע...

השעור השבועי בזהר – ויגש

33 Views0 Comments

‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - facebook.com/hasulams ‎שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית המדרש "הסולם" ע...

חשיבותה של תפילת רבים – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

64 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבו...

חשיבותה של תפילת רבים 3 – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

28 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

עמוד 1 מתוך 3123