Monthly Archives: יוני 2013

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קז-קח

62 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" הדרך המובחרת להתקשרותו של הנברא עם מבורא מבין ב' הדרכים הקיימות בשיעור זה אנו ממשיכים...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קז-קח למתקדמים

20 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" הדרך המובחרת להתקשרותו של הנברא עם מבורא מבין ב' הדרכים הקיימות בשיעור זה אנו ממשיכים...

דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קט"ז

55 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד קט"ז אנו ממשיכים את עניין התלבשות האור בד' העולמות שעל ידי כך כל עולם מצומצם מגובה הקומה שיש לעולם העליו...

בואי כלה – פנחס תשע"ג

67 Views0 Comments

היסוד השבועי "הקשבה נדיבה לאמת "-פרשת פנחס

93 Views1 Comments

[four_fifth] אנו מרגישים בתוכנו כל העת מאבק עם התורה: האם זה טוב לי או לא? האם היא נכונה או לא? היצר הרע מצייר כל הזמן ציורים החוסמים אותנו לקבל את התורה בצורה מוחלטת, הוא מציג אותה כפועלת נגדנו, כאילו היא באה להרע לנ...

היסוד השבועי "מנעולא ומפתחא בנפש האדם"-בלק

75 Views0 Comments

[four_fifth] השעה 3:00 לפנות בקר. השעון מעורר שבמכשיר הסלולרי מצלצל.... באופן אינסטינקטיבי האצבע פונה אל כפתור ה"נודניק"... מה עושים, ללחוץ עליו או לא? ואיך זה קשור ליסוד השבועי שאנו לומדים בפרשתנו?

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קה-קו

35 Views0 Comments

הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" ההבדלים בין ב' צורות הקשר של הנברא עם הבורא בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "דטעין חמרי", בתיאור אותם ההבדלים שבין ...

דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קט"ו

76 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד קט"ו אנו ממשיכים בעניין התלבשות האור בד' העולמות על ידי כך שכל עולם עושה זיווג על הבחינה המתאימה לתחתון ...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קה-קו למתקדמים

15 Views0 Comments

הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" ההבדלים בין ב' צורות הקשר של הנברא עם הבורא בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "דטעין חמרי", בתיאור אותם ההבדלים שבין ...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קג-קד

29 Views0 Comments

הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" בניין בית המקדש הכללי ובית המקדש הפרטי של האדם בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "דטעין חמרי", בלמידת אותם התנאים המ...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קג-קד למתקדמים

25 Views0 Comments

הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" בניין בית המקדש הכללי ובית המקדש הפרטי של האדם בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "דטעין חמרי", בלמידת אותם התנאים המ...

דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קי"ד

45 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד קי"ד, בהמשך לעניין ה"התלבשות" של האור ישר באור חוזר הדגשנו שוב את ההבדל ביניהם השייך לעניינו -- ד' בחינו...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קא-קב

56 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "דטעין חמרי", בתיאור אותה גדלות ההשגה של גמר התיקון שבב...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קא-קב למתקדמים

16 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "דטעין חמרי", בתיאור אותה גדלות ההשגה של גמר התיקון שבב...

הדף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קי"ג

34 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד קי"ג אנו מתחילים את פרק ד' המבאר שכל הספירות שבעולם מסויים יהיו על פי גובה הקומה הכללי שבאותו עולם. כל...

סעודת צאת צום יז בתמוז – תשע"ג

52 Views0 Comments

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים צט-ק

72 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "דטעין חמרי", בהשגת שורש המדרגה אותה רוצה להודיע המחמר ל...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים צט-ק למתקדמים

14 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "דטעין חמרי", בהשגת שורש המדרגה אותה רוצה להודיע המחמר ל...

דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קי"ב

77 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד קי"ב אנו ממשיכים בעניין הזיווג דהכאה הנעשה בעולם העליון על גובה הקומה המתאים לתחתון, ואז האור חוזר מתפשט...

ענין שאול המלך

80 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams לשיעורים נוספים - http://hasulam.co.il/ או בפייס - https://www.facebook.com/hasulams נושאים בהשקפה, קבלה, דת ו...

מהי המידה הנכונה להתבטלות

35 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

האם קיימות ישויות אחרות

61 Views0 Comments

לשיעורים נוספים - http://hasulam.co.il/ או בפייס - https://www.facebook.com/hasulams נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלו...

זוהר הקדוש – מדוע נקרא זוהר?

56 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים צז-צח למתקדמים

21 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" גילוי מעלתו של הרצון הגדול שבבחינת גדלות ההשגה של משיח, הבולע לכל הרצונות, כנקודת ציון...

דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קי"א

68 Views0 Comments

הסרטון עלה שוב בכתובת הבאה: https://www.youtube.com/watch?v=87LAH9VKhYo ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד קי"א אנו ממשיכים בפרוט של מה של...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים צז-צח

31 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" גילוי מעלתו של הרצון הגדול שבבחינת גדלות ההשגה של משיח, הבולע לכל הרצונות, כנקודת ציון...

דף היומי – הקדמה לזהר הסולם עמודים צה-צו

28 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "דטעין חמרי" שלבי העיבור של נשמת הצדיק, כסיוע וכהכנה המוכרחת לאדם, אשר חפץ לצאת ממדרגתו הנוכחית למד...

עמוד 1 מתוך 512345