Monthly Archives: יולי 2013

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

פרשת השבוע בראי הקבלה – ראה

86 Views0 Comments

לשיעורים נוספים - http://hasulam.co.il/ או בפייס - https://www.facebook.com/hasulams ‏‎ נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם".

בעל הסולם – השילוב בין הרב קוק לסאטמר

114 Views0 Comments

כיצד ניתן לשלב בין שתי הגישות הכה רחוקות, של הרב קוק, ושל חסידות סאטמר, כאשר שתיהן בעצם מביעות רעיון פנימי

הרב אדם סיני – גבולות בדמיון

103 Views0 Comments

בעל הסולם – למה אהבת חברים וקבוצה?

123 Views0 Comments

בעל הסולם ודרך החסידות הכתיבו כלל ברור מאוד - לפעול באהבת חברים. מה החשיבות שבדבר? ניתן להשתתף בשידור חי באתר

בעל הסולם – למה אהבת חברים וקבוצה?

64 Views0 Comments

בעל הסולם ודרך החסידות הכתיבו כלל ברור מאוד - לפעול באהבת חברים. מה החשיבות שבדבר? ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב אדם סיני – גבולות בדמיון

39 Views0 Comments

לשיעורים נוספים - http://hasulam.co.il/ או בפייס - https://www.facebook.com/hasulams נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלו...

בעל הסולם – השילוב בין הרב קוק לסאטמר

54 Views0 Comments

כיצד ניתן לשלב בין שתי הגישות הכה רחוקות, של הרב קוק, ושל חסידות סאטמר, כאשר שתיהן בעצם מביעות רעיון פנימי אמיתי וקדוש. ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/...

היסוד השבועי "ההבדל בין השגה ואהבה לשכל או הרגשת הלב"-פרשת ראה

50 Views0 Comments

[four_fifth] לעיתים אנו שומעים על רבנים גדולים שאומרים עליהם "הם הגיעו להשגה". נדמה לעיתים, שלאנשים המשתמשים בהתבטאות זו אין המושג הזה, 'השגה', ברור דיו עבורם. ובכן- ביסוד השבועי שלנו מסיר הרב סיני את הערפל, ומלמד או...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסא-קסב למתקדמים

26 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "כי בכל חכמי הגויים מאין כמוך" אמונה! או מדע? בשיעור זה אנו למדים את מאמר "כי בכל חכמי הגויי...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסא-קסב

63 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "כי בכל חכמי הגויים מאין כמוך" אמונה! או מדע? בשיעור זה אנו למדים את מאמר "כי בכל חכמי הגויי...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנט-קס למתקדמים

47 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "שמיא וארקא" יש לך השתוקקות או פרטיות עצמית? אל תתן לה לבנות חיים משל עצמה! בשיעור זה אנו למ...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנז-קנח למתקדמים

37 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "שמיא וארקא" יש לך השתוקקות או פרטיות עצמית? אל תתן לה לבנות חיים משל עצמה! בשיעור זה אנו למ...

קבלה – המהפכות בעולם הערבי

22 Views0 Comments

סוריה ומצרים בוערות? צפו בהרצאה מרתקת עם המקובל הרב אדם סיני שליט"א - מה הקשר לישראל? מה המצב בעולם הערבי קשור לחכמת הקבלה? לעוד שיעורים כנסו לאתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/...

דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קמ"ו

61 Views0 Comments

בואי כלה – עקב תשע"ג

42 Views0 Comments

לשיעורים נוספים - http://hasulam.co.il/ או בפייס - https://www.facebook.com/hasulams ‏‎כמנהג האר"י הקדוש ותלמידיו, שהיו יוצאים לקבל את פני השבת, נערך מעמד "בואי כלה" גם בבית המדרש "הסולם", בו מדבר הרב אדם סיני שליט"א ...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנה-קנו

68 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "שמיא וארקא" נחש עם שני ראשים - ושמם "שור ונשר" בשיעור זה אנו למדים את מאמר "שמיא וארקא", מסביר ה...

דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קמ"ה

74 Views0 Comments

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנג-קנד

62 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "שמיא וארקא" איזהו האדם שאינו נתון לשליטת הקליפות ? הוי אומר: זה שאינו נהנה, אלא מתענוג של אמת! ...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנג-קנד למתקדמים

26 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "שמיא וארקא" איזהו האדם שאינו נתון לשליטת הקליפות ? הוי אומר: זה שאינו נהנה, אלא מתענוג של אמת! ...

דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קמ"ב

54 Views0 Comments

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנא-קנב למתקדמים

23 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "שמיא וארקא" אתה רוצה להתחבר לבורא? חבר את השתוקקויותך לתודעך האמונית בשיעור זה אנו למדים את...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנא-קנב

59 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "שמיא וארקא" אתה רוצה להתחבר לבורא? חבר את השתוקקויותך לתודעך האמונית בשיעור זה אנו למדים את...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמט-קנ למתקדמים

30 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "שמיא וארקא" איך תייצר קשר עם התבונה העליונה? על-ידי וויתור על האגו בשיעור זה אנו למדים את מ...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמט-קנ

40 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "שמיא וארקא" איך תייצר קשר עם התבונה העליונה? על-ידי וויתור על האגו בשיעור זה אנו למדים את מ...

דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קמ"א

81 Views0 Comments

פרשת השבוע בראי הקבלה – עקב

80 Views0 Comments

לשיעורים נוספים - http://hasulam.co.il/ או בפייס - https://www.facebook.com/hasulams ‏‎ נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם".

עמוד 1 מתוך 512345