Monthly Archives: ינואר 2014

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רטו-רטז למתקדמים

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר אַבְנֵי שַׁיִשׁ טָהוֹר כשהתלמיד מוכן, הרב מגיע! אין תירוץ שלא מוצאים רב. לחפש באמת, השתוקקות אמיתית אומרת -- כשאפגוש באמת אפעל אותה בלי...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רטו-רטז

31 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר אַבְנֵי שַׁיִשׁ טָהוֹר כשהתלמיד מוכן, הרב מגיע! אין תירוץ שלא מוצאים רב. לחפש באמת, השתוקקות אמיתית אומרת -- כשאפגוש באמת אפעל אותה בלי...

016 דף היומי בתע"ס – חלק ז' עמודים תקט"ו-תקט"ז

90 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ריג-ריד

65 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה וב' משיחין. מי שלא לומד זוהר עלול להשתגע! אי אפשר להגיע לפנימיות בלי השגת הכלים, הרבדים המקיפים, שתפקידם להביא אל הסוד. נָהָר יֹצ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ריג-ריד למתקדמים

89 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה וב' משיחין. מי שלא לומד זוהר עלול להשתגע! אי אפשר להגיע לפנימיות בלי השגת הכלים, הרבדים המקיפים, שתפקידם להביא אל הסוד. נָהָר יֹ...

יום ג' למילה – בועז ישר תשע"ד

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

015 דף היומי בתע"ס – חלק ז' עמודים תקי"ג-תקי"ד

88 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – הסודיות הכוללת – שער א' אות ז'

60 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il. בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: הפלוסופיה אינה משתרעת כי אם על חלק ידוע של העולם הרוחני, בטבעה היא נתוקה ממה שהוא חוץ לגבולותיה, ובזה עצמו היא מפורדת בפנימיותה פירוד מהותי. סיגול ההכרה, איך כל הדעות הרגשות והנטיות כולם מקטנם ועד גדלם מחוברים זה בזה, ואיך הם פועלים זה על זה, ואיך עולמות נפרדים מאורגנים יחד, זה אין בכחה לצייר. ולזאת תשאר תמיד הגיון אריסטוקרטי, מיוחד ליחידים שבבני האדם. יתרה ממנו היא הסודיות, שהיא בטבעה חודרת בכל התהומות של כל המחשבות, ושל כל הרגשות, של כל הנטיות, של כל השאיפות, ושל כל העולמות, מראש עד סוף. היא מכרת את האיחוד שיש בכל המצוי, בגשמיותו ורוחניותו, בגדלותו ובקטנותו, הכרה פנימית. ומשום כך אין לפניה גודל וקוטן, הכל חשוב והכל נערך בערך רשום, אין תנועה אבודה, אין דמיון בטל. ולעומת זה אין קץ להעליות, ואין חכמה והבנה שנאמר בה די ולא תתקשר להארה יותר עליונה ממנה, שהיא נראית לעומתה במעמד אפלולי. ואפילו כתר עליון, דאיהו אור צח, אור מצוחצח, אוכם הוא לגבי עילת כל העילות, דכל נהורין מתחשכאן קמיה. ומתוך היתרון הרזי הזה של התאחדותם של כל המחשבות והניצוצות הרוחניים בתוכה, רק היא הנה מסוגלת להדרכה כללית. ע"כ רק הסוד הוא נשמת האמונה, נשמתא דאורייתא, ומלשד חייו חיי כל הגלוי, כל הקצוב, כל ההגוי בהגיון, וכל הנעשה במעשה. האחדות המפולשת של הרז כוללת את כל היצירות, כל תנאי המחשבה והרגש, כל אופני השירה וההרצאה, כל נטיות החיים, כל השאיפות וכל התקוות, כל המגמות וכל האידיאלים, מעומק תחתיתם עד רום גבהם. ולשד החיים של הגובה העליון של העילוי האלהי,שרק זוהר הנבואה, ואספקלריא המאירה,זיהרא דאדם הראשון, ואורות העליונים, יכולים לגלותם, שוטף ועובר הוא בכל, בכל הגות לב, בכל תנועת רוח. רק סוד שיח עליון הוא מחלק את השדרות, מה יחשב לראשית, ומה יחשב לאחרית, איזה מערכה לא תכנס האחדות, מפני שפלותה, ואיזה מערכה היא עליונה ממנה, מפני גדלה, ולפני אחד מה אתה סופר.

014 דף היומי בתע"ס – חלק ז' עמודים תקי"א-תקי"ב

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ריא-ריב

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה וב' משיחין. האגו מפריע להבנת האמת ! צד השפעה באדם ניקרא חוכמה, שבאה לאחר ביטול האגו. לכן אנשים עם אגו לא מבינים! וַיִּיצֶר יְהוָה א...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ריא-ריב למתקדמים

27 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה וב' משיחין. האגו מפריע להבנת האמת ! צד השפעה באדם ניקרא חוכמה, שבאה לאחר ביטול האגו. לכן אנשים עם אגו לא מבינים! וַיִּיצֶר יְהוָה א...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רט-רי

29 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה וב' משיחין. האם אתה רוצה את האור של גן עדן, או לבנות את כלי ההשפעה? מלמד שמעשה בראשית בא לגלות את העתיד לבוא עם איחוד שני המשיחים. ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רט-רי למתקדמים

29 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה וב' משיחין. האם אתה רוצה את האור של גן עדן, או לבנות את כלי ההשפעה? מלמד שמעשה בראשית בא לגלות את העתיד לבוא עם איחוד שני המשיחים. ...

ברכות הרב אדם סיני בבריתו של בועז בן מרדכי וסיגל ישר

66 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

ברכות הרב אדם סיני בבריתו של בועז בן מרדכי וסיגל ישר

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

013 דף היומי בתע"ס – חלק ז' עמודים תק"ט-תק"י

80 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

לימוד של בית הסולם רמת גן – שמעתי שכינתא בגלותא – הרב עדיאל רוזנפלד

70 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – עמודים רז-רח

62 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה וב' משיחין. צריך להיות בתענוג רק מהאמת! לאדם רצון לקבל-יראה, ולהשפיע-אהבה, אותם יש לאחד בכדי להגיע לעיקר: אהבת השם. החיבור אפשרי ר...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – עמודים רז-רח למתקדמים

63 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה וב' משיחין. צריך להיות בתענוג רק מהאמת! לאדם רצון לקבל-יראה, ולהשפיע-אהבה, אותם יש לאחד בכדי להגיע לעיקר: אהבת השם. החיבור אפשרי ר...

012 דף היומי בתע"ס – חלק ז' עמודים תק"ז-תק"ח

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – הארת מעשה בראשית ומעשה מרכבה – שער א' אות ו'

32 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il. בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולן של התוהו והבהו, כשכל התנועות, שהוות ושהתהוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה, כ"כ מתאימות הן למטרת הבנין הגמור בשכלולו. הולכת בזה חכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חכמה גלויה, שנדרשת ברבים, ושנותנת מחיה לרוחות רבים. ולפי ערך ההכשר הזה שהעולם מתכשר לצפונותיה של חכמת היצירה המעשית, הולכים לעומתו הרעיונות של חכמת היצירה הרוחנית,ומתגבלים עם החיים והמציאות. והאמתיות האלוהיות, שבחותם האמת העליונה, שהיא תמיד מעוזם של חכמי עולם האמתיים, ושהיא אורם של ישראל בכללות, החפץ תמיד שהאמת העליונה המוחלטת תהיה המנצחת בעולם, והפועלת על כל הליכות החיים כולם בגבורתה, הולכות הן ונעשות לדברים שהם שוים לכל נפש, עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינונים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי עליון, שהם עומדים ברומו של עולם. ופתחי השערים של מעשה בראשית הם הם גורמים עצמיים לפתיחת שערי מעשה מרכבה, שהיא ההנהרה העליונה, המסגלת את החושים ואת הרצונות, את ההכרות ואת ההרגשות, להאחז בעומק הרעיוניות האיתנה, מקור חיים תמימים ונצחיים, עד שהחיים הולכים באומץ קדושתם לנצח כולו את המות, והטוב ממתיק כולו את כל הרע כליל. התפיסה השכלית הרוחנית העליונה, כשם שהיא מתממת את הרצון האישי, ומעדנת את הקשר החברותי, היא פותחת את החושים הגשמיים והרוחניים להתקשר עם המציאות כמו שהיא, והעושר והעדן, הנוי והנצח שלה הולך ומתגלה לפניה. החיים שבגויה נעשים רחבים, טהורים, קדושים ועדינים, והחיים שמחוץ לגויה וממעל לה, מאירים תמיד בכל נגהם. הרוחניות הולכת היא ומתעלה באדם ובעולם, בכל רגע של חיים. וההשכלה העליונה תופשת בהכרתה את הריקום של העילוי, והיא מתעדנת מרב זיו, ומעדנת את העולם כלו. כשהרוחניות משתלמת בקצבתה, וחפצה היא מרוב עדנה ושבעון להעתיק את כחותיה לככר יותר לשדי, כל הסביבה מסתגלת לזה, והד קול העונג מקצה העולם ועד קצהו נשמע. לאור טוב זה, למבט כזה, על אותה האפלה, שחכמת החיים הבינונית קוראה זה מות, מחכה העולם. וההחלטה של הליכה באור האמת העליונה היא מביאה אותו אל מעמד איתן כזה. החיים החברותיים עם כל מילויי תקוניהם, החופש השכלי וההרגשי עם כל הרחבתם, אומץ הרוח וגבורת הבשר עם כל חסנם ויפים, כל אלה יחדיו יחוברו למשאלות הנצח, שרק הן בהפתרן תעמודנה לעולם בשעת דחקו. רק דעות עליונות, שהן נובעות ממקור עליון של חיים עליונים, ישיבו להעולם וכל אשר בו, לכל הנשמות העשוקות הערטילאות, ולכל שוכני מאפליות בגויות חולות, הרוסות ומזוהמות, את עז גבורת חייהם, את ברק יפעת נצחם. ושלום העולמים, והדר הרוחות לכל בשר, ישוב ויגלה, בגאון עז, ממעל לכל הגה ורעיון מוגבל.

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – עמודים רה-רו למתקדמים

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה וב' משיחין. הצדיק תמיד רוצה לתקן הכול, ואף מוכן להסתכן ולשלם מחיר לטובת הכלל ! בזמן תיקון בחינות יראה ואהבה (משיח בן יוסף, ובן דוד)...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – עמודים רה-רו

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה וב' משיחין. הצדיק תמיד רוצה לתקן הכול, ואף מוכן להסתכן ולשלם מחיר לטובת הכלל ! בזמן תיקון בחינות יראה ואהבה (משיח בן יוסף, ובן דוד)...

011 דף היומי בתע"ס – חלק ז' עמודים תק"ה-תק"ו

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – הקריאה לסודיות – שער א' אות ה'

67 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il. בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: כשמגיע האיש היחיד, וכן הדור, לאותו המצב שהופעתו הרוחנית כבר קרואה היא לפעולתה, אז אי אפשר לו להיות משביע את צמאונו ההכרחי בכל תוכן מוגבל, אם לא יהיה אותו התוכן בעצמו מוסר אותו אל תוכן רחב חפשי, שבו ירגיש את השיגוב הגדול שבשורש נטית נשמתו ממקור החיים שלה. ומתוך כך רזי עולם, רזי תורה, סוד ד', הולכים ונתבעים מן הדור. והעקשנות הגורמת למצא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני היא מדלדלת את הכח, מפזרת את הרוחות, ומובילה את התשוקה הסוערת למקום אשר תמצא ריקניות ומפח נפש, ובלב נואש תשוב עוד לבקש דרך. ולזאת קרואים הם אמיצי הכח, אלה הלבבות אשר אור ד' הוא כל תוכן חייהם. גם אם נשברו ונוקשו מרוב יאוש, גם אם נתעלפו ממיעוט אמונה בעצמם, גם אם עיפו במלחמתם נגד המון רב, ההולך בבטחה אל הרוח אשר עיניו הפקוחות לפי דעתו ישאוהו, לא יחדלו תת מתקם, לא יחדלו להתעודד, ודגל רזי תורה, וחוסן דעת ואמונה ברורה ופנימית, וישועת עולמים לישראל ולאדם, לגויות ולנשמות, לעולם ולעולמים כולם, לגדולים ולקטנים, לזקנים ולצעירים, בידם. ואם אנו מדברים והאילמות תוקפת אותנו. אם אנו מבטאים והמושגים נטבעים בדומיתנו, מפני שאין בנו כח להדריך את הדבור, לחפש את המילול, לא בשביל כך נבהל ונסוג אחור מחפצנו הקבוע. כבדות הפה לא תעצור כח לעצור את הזרם של החפץ הנשגב, אשר דבר ד' בו יגלה, אשר יאמר דבר לאזר כח לנכשלים, לבשר שלום ליריבי עם. בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר ד', ורפאתיו.

בואי כלה – משפטים תשע"ד

63 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – עמודים רג-רד למתקדמים

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר משה וב' משיחין. אין משיח בלי אמונה כוללת, אותה מייצג משה ! ברא עולמות ומחריבן, למעשה ברא שתי מציאויות (בעולם ובתוך האדם) דין וקדושה. ...

עמוד 1 מתוך 512345