Monthly Archives: ספטמבר 2014

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

021- דף היומי בזהר הסולם – לך לך לא-לג (שיעור השקפה)

39 Views0 Comments

סיכום קצר מהשיעור, סוכם על ידי אחד התלמידים: דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים ל"א – ל"ג, ו' בתשרי תשע"ה. אנו ממשיכים את המאמר "ויעבור אברם בארץ". כדי להבין מאמר זה צריכים להבין מה הדרך של אברהם לעבור בארץ. ...

020- דף היומי בזהר הסולם – לך לך לא-לג (למתקדמים)

49 Views0 Comments

דוע אברהם ירד למצרים? 2. כיצד מתחלקים ב' האבות הראשונים ונשותיהם עפ"י ד' בחינות דאו"י? 3. אילו עוד חלוקות מביא הזהר כאן ומה מיוחד במדרגת הנשמה?

מצגת יורצייט הרב"ש – תשע"ה – בית מדרש הסולם, רמת גן

27 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

006- הדף היומי בתע"ס – חלק י"א – א'כא-א'כב

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות סיום

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות כו

29 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות כב -ה

25 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות כב- ד

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות כב- 3

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות כב- 2

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות כב

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות כא -2

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות כא

15 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות כ

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יט 3

70 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יט 2

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יט 1

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יח 2

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יח -1

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יז

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות טז

45 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות טו

58 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יד

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

019- הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – כח-ל (שיעור השקפה)

59 Views0 Comments

סיכום קצר מהשיעור, סוכם על ידי אחד התלמידים: דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים כח – ל. ה' בתשרי. אברהם אבינו עושה תהליך. אברהם אבינו היא מדרגת החסד שבאדם. האבות הקדושים הם היסוד שמעביר אותנו לקדושה, ולכן אנ...

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יג

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

018- הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – כח-ל (למתקדמים)

45 Views0 Comments

1. איזו גזירה שווה לומד מספרו של רבי ייסא באות ס"ז? 2. מהו מקום שכם ומהו מקום אלון מורה ומה הקשר ביניהם מצד התהליך שעובר אברהם? 3. מדוע הכנעני אשר אז בארץ מפריע לאברהם מבחינה רוחנית? 4. מהו "ויט אהלה" עם ה' ולא עם ו'?...

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יב

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יא -2

36 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות יא -1

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות אות י

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 241234567...20...לסוף »