Monthly Archives: דצמבר 2014

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בזהר הסולם – וירא צז-צט (שיעור השקפה)

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'רא-א'רב

26 Views0 Comments

א'רא-א'רב 1. כמה כלים יש לז"א משורשו, ומהיכן אנו לומדים את שורשו? 2. היכן נמצאים אח"פ דכל בחי' של החב"ד, חג"ת ונה"י דז"א במצב הקט'? 3. הסבר היכן נתפשט כ"א מג"ש הנפש בהכנסו בראשונה לז"א. 4. הסבר היכן נתפשט כ"א מג"ש הרו...

דף היומי בזהר הסולם – וירא ק-קב (שיעור השקפה)

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא ק-קב (מתקדמים)

28 Views0 Comments

שאלות חזרה ק-קב 1. כיצד נבדק האדם אם הוא מזרע דוד ומה היא קליפת מלכם שמסיטה אותו מלהיות מזרע דוד? 2. מדוע דוד המלך צריך להתכלל עם הרצונות של כל העולם? מה זה אומר בגוף אחד? 3. באיזה דרך מפתה יצה"ר את האדם? 4. הסבר והרח...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קצט-א'ר

64 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא צד-צו (שיעור השקפה)

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא צד-צו (מתקדמים)

22 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קצז-א'קצח

40 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קצז-א'קצח 1. כמה חלקים צריכים להיות לפרצ' שלם, ומדוע? (מדוע לא ה' חלקים? ראה חלק ו' אות כ"ו). 2. אלו כלים ואלו אורות יש בכל אחד מהמצבים עיבור, יניקה וגדלות? 3. האם מה שנוהג בכלל המדר', נוהג גם בפרטים? אם ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא צא-צג (למתקדמים)

13 Views0 Comments

שאלות חזרה צא-צג 1. מה הסדר של פרצופי אצילות מחזה ולמעלה ומחזה ולמטה בדרך הקדושה ובדרך הטומאה ומדוע? 2. הסבר מדוע מבחינה נפשית היראה קודמת לאהבה? 3. מדוע כאשר מבקשים אהבה דהיינו חסדים מגולים טרם יראה, דהיינו חסדים מכ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא צא-צג (שיעור השקפה)

29 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קצה-א'קצו

31 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קצה-א'קצו 1. מדוע צריכים העלאת אח"פ באופן מיוחד בזו"ן דאצילות לצורך גדלותו, מלמטה מפרסא? 2. מהם ו' ונקו' מצד שנגל"ה, ומדוע לא ניתן להשתמש בהם בתור מ"ן כפי ששימשו בעולם הנקודים? כיצד כן ניתן להשתמש בהם? 3....

בואי כלה – ויגש תשע"ה

93 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא פח-צ (שיעור השקפה)

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא פח-צ (למתקדמים)

24 Views0 Comments

שאלות חזרה פח-צ 1. מהו בית דין של מטה שמהווה את האבנים המסתובבים לפני הקב"ה? 2. במה תלוי הסיבוב לימין או לשמאל ומה תוצאותיו של כל סיבוב? הבא דוגמא מאברהם. 3. מדוע סובב הקב"ה ש-ב' האומות מואב ועמון יבואו מבנותיו של לוט...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קצג-א'קצד

29 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קצג-א'קצד 1. מהי הסתירה לכאורה שמציג לנו בעה"ס בעמ' קצ"ג טור א' (ד"ה הוצרכה בינה)? 2. הסבר את ג' החלוקות בעולם הנקו', ומה מקבל ז"ת דנקו' בכל אחד מהמצבים. 3. מדוע לעניננו חשוב לנו לדעת דוקא מה מקבל ז"ת דנק...

דף היומי בזהר הסולם – וירא פה-פז (למתקדמים)

23 Views0 Comments

שאלות חזרה פה-פז 1. למה כתוב פעמיים "בה בה" בפסוק "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה"? 2. מה המשותף לגן עדן, סדום ומצרים? 3. מה הכוונה שמצרים אינם צריכים גשם וכן סדום? ואם כך מהו עונשם? 4. מה דין צר עין ומ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא פה-פז (שיעור השקפה)

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קצא-א'קצב

22 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קצא-א'קצב 1. מהו שורוש האורות ומהו שורש הכלים בא''ק ומהם השורשים בעולם אצילות? 2. מדוע שורש הכלים מוקדם לשורש האורות? ב' טעמים 3. מה גובה הקומה של או''א בקביעות דעולם אצילות מצד ס''ג ומצד ע''ב (א'א) 4. בא...

סעודת זאת חנוכה – תשע"ה

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא פב-פד (שיעור השקפה)

30 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא פב-פד (למתקדמים)

20 Views0 Comments

שאלות חזרה פב-פד 1. מהו הסוד שכולל לכל התורה כולה? 2. מהיכן הוא חשבון רמ"ח איבריו של האדם? 3. מדוע כל החכמה המתגלה באצילות מתגלה רק בל"ב נתיבות החכמה? 4. מדוע נקראת ירושלים אחות סדום? במה הן שוות ובמה הן שונות? 5. מהי...

דברי הרב אדם סיני שליט"א בהדלקת נר שמיני של חנוכה

68 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קפט-א'קצ

29 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קפט-א'קצ 1. מה מיוחד בפרצוף ז"א דאצילות יותר משאר פרצופי אצילות? 2. מה הרבותא בז"א יותר משאר פרצופי אצילות שהרי גם הם יצאו בקטנות קודם שיצאו בגדלות? 3. מדוע אנו לומדים את הכלל שהכלים דפרצוף עליון שנזדככו ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קפז-א'קפח

43 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קפז-א'קפח 1. מה משותף ומה ההבדל בין ק"ש דערבית וק"ש דקורבנות? 2. מה הטעם שק"ש דערבית יותר מעולה מזו של קורבנות ומה הטעם ההיפך? ומה מטעמים אלו גובר ומדוע? 3. במה הקשר של ק"ש דקורבנות וק"ש דיוצר מגבירה את ח...

דף היומי בזהר הסולם – וירא עט-פא (למתקדמים)

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא עט-פא (שיעור השקפה)

25 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דברי הרב אדם סיני שליט"א בהדלקת נר שביעי של חנוכה תשע"ה בבית המדרש הסולם

58 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא עו-עח (שיעור השקפה)

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא עו-עח (למתקדמים)

34 Views0 Comments

שאלות חזרה עו-עח 1. מהיכן אנו לומדים שהדין של הקב"ה הוא דין כנגד דין? הבא דוגמא מאנשי סדום. 2. האם אנשי סדום יקומו לעתיד ליום הדין? הבא את כל ג' התשובות שבזהר ונמק כל אחת מהן. 3. מי הם הצדיקים? מי הם השרים? ומי הם חכמ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קפה-א'קפו

52 Views0 Comments

שאלות חזרה א'קפה-א'קפו 1. מהו ההבדל העקרוני בכל הק"ש, בין המלה ישראל לבין המלה אחד? 2. הכן טבלה של כל ד' הק"ש: מה נמשך במלת "ישראל", ומה נמשך במלת "אחד".? 3. מדוע אנו רואים שלעיתים במלת "ישראל" מושכים מה שנמשך בק"ש אח...

עמוד 1 מתוך 512345