Monthly Archives: מרץ 2015

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – פב-פד (למתקדמים)

19 Views0 Comments

1. מדוע לא קבל יעקב את הברכות מיד, ודחה אותם לעתיד לבוא - מהו מבחינה פנימית? 2. מהי ההבטחה של הקב"ה ליעקב "כי הנני מושיעך מרחוק"? 3. לשם מה דהיינו מהי התכלית של מעשיו של הקב"ה בארץ, ומה אנו צריכים ללמוד על דרך עבודתנו...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – פב-פד (שיעור השקפה)

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס חלק יג – א'שצה-א'שצו

51 Views0 Comments

שאלות חזרה הדף היומי - עמודים א'שצה-א'שצו 1. אילו ג' דברים אנו מוצאים בתיקון הראשון ומהם? 2. מדוע שיערות דיקנא משוייך למו''ס ולא לגלגלתא 3. מה המקבילה של ב' פיאות הראש מצד פנימיות המוחין דא''א? 4. מהיכן מקבלים שיערות...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – עט-פא (למתקדמים)

24 Views0 Comments

1. הסבר עפ"י ר' יוסי (קפא) מהו ש: "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה"? 2. מהו ב' של בראשית וכיצד זה קשור לאברהם ולמידת החסד? 3. אילו ב' פתיחות יש של הנוקבא? 4. מה החלוקה בין דיבר לקול, בין הנקבה לזכר, ומדוע מכאן גם אפ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – עט-פא (שיעור השקפה)

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שצג-א'שצד

63 Views0 Comments

שאלות חזרה בתע"ס א'שצג-א'שצד 1. מה הסדר של הבחינות בפרצוף הפנימי לעומת הסדר במקיפים? 2. מדוע הסדר כפי שכתבת בתשובה לשאלה א'? 3. כיצד נספרים תיקוני הדיקנה שהם י"ג? "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://fac...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שעז-א'שעח

58 Views0 Comments

1. מה מתאר המשפט: "ויאמר מי איפוא"? 2. מה נגרם ליעקב כתוצאה מזה שגרם לחרדתו של יצחק, אף שלא היה אשם? 3. מה גרם לרעות לישראל ומדוע? 4. על מה מורה המילה: "זה" כמו שכתוב בפסוק: "ויעקבני זה פעמים"? היכן מצאנו כפילות נוספו...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שעז-א'שעח (שיעור השקפה)

42 Views0 Comments

1. מה מתאר המשפט: "ויאמר מי איפוא"? 2. מה נגרם ליעקב כתוצאה מזה שגרם לחרדתו של יצחק, אף שלא היה אשם? 3. מה גרם לרעות לישראל ומדוע? 4. על מה מורה המילה: "זה" כמו שכתוב בפסוק: "ויעקבני זה פעמים"? היכן מצאנו כפילות נוספו...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שצא-א'שצב

36 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שצא-א'שצב 1. מהי הגדרת הדעת כפי שלמדנו בחלק ה'? 2. מדוע אין יכולה להתקיים בחינת דעת בפנימיות א"א ולעומת זאת החיצוניות כן יכולה להתקיים? 3. מהי תמורת הדעת בפנימיות? וכיצד דרכה מתפשט אור החכמה למדרגה? 4. הי...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שפט-א'שצ

36 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שפט-א'שצ 1. מה ההבדל המהותי בין הב"ן דעתיק לב"ן של שאר הפרצופים בעולם אצילות? 2. מדוע א"א יכול לקבל ג"ר דחכמה בהתחברו עם עתיק לפרצוף אחד? 3. מה האמצעי שנגרם, המונע התפשטות הג"ר דחכמה שא"א מקבל- לגוף? 4. מ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – עג-עה (מתקדמים)

37 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר תולדות עד-עה 1. היכן שליטתו של עשו וכיצד נכון להילחם בו? 2. על מה מורה השאלה "אם ברכתני" לעומת "אם תברכני"? 3. על מה מורה השם ישראל ומדוע היא ברכה ליעקב? 4. מהו שבברכתו אמר "עם אלוקים" ולא "את אלוקים"? ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – עג-עה (שיעור השקפה)

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – ע-עב (מתקדמים)

15 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר תולדות ע-עב 1. מה הכוונה שמלוכת הקב"ה לעתיד לבוא תהיה גם על הגויים וכי עתה אינו מולך על הגויים? 2. מהו שכתוב בפסוק "אך יצא יצא יעקב" מדוע פעמיים יציאה? ועל מה זה מורה בברכת יעקב? 3. עמוד על ההבדל בין ב...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – ע-עב (שיעור השקפה)

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שפז-א'שפח

38 Views0 Comments

שאלות חזרה דף היומי - עמודים א'שפז-א'שפח 1. האם מו''ס מתחלק לג' מוחין? אם לא מדוע ואם כן באיזה תנאי ומדוע? 2. למה דומה התחלקות לג' קוים בצ''א (זיווג דהכאה)? 3. מדוע נחשבים הזכר והנקבא כשוים זל''ז אם הזכר גבוה מהנקבא? ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שפה-א'שפו

38 Views0 Comments

שאלות חזרה דף היומי - עמודים א'שפה-א'שפו 1 מהיכן יונקים שיערות דיקנא ומדוע? 2 מדוע ישנן ב' פאות והאם הן שוות או לא? 3. האם שיערות דיקנא בהיותן נפש ורוח, האם הן בקטנות או בגדלות? "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסב...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – סז-סט (שיעור השקפה)

8 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – סז-סט (מתקדמים)

31 Views0 Comments

שאלות חזרה תולדות סז-סט 1. ערוך טבלת השוואה בין הברכות של יעקב לעונש של אדה"ר בעקבות החטא. 2. מה שאלתו של רבי חזקיה באות קמ"ט ומה תשובת רשב"י בענין זה? 3. מה ההבדל בין שמים וארץ עליונים ושמים וארץ תחתונים? 4. מהי תשוב...

יג – המעביר חבלי שינה

61 Views0 Comments

יב – שלא עשני אישה

37 Views0 Comments

יא – שלא עשני עבד – שפחה

61 Views0 Comments

י- שלא עשני גוי

24 Views0 Comments

ט- עוטר ישראל בתפארה

55 Views0 Comments

ח – אוזר ישראל בגבורה

39 Views0 Comments

ז- המכין מצעדי גבר

42 Views0 Comments

ו – הנותן ליעף כוח

68 Views0 Comments

ה- מלביש ערומים

57 Views0 Comments

ד- מתיר אסורים – זוכף כפופים

75 Views0 Comments

ג- פוקח עיוורין

34 Views0 Comments

ב- אלוקי נשמה הנותן לשכוי

66 Views0 Comments

עמוד 1 מתוך 6123456