Monthly Archives: אפריל 2015

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סא-סג (למתקדמים)

22 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא סא-סג 1. מדוע יש תמיהה על כך שבנימין הוא צדיק הבא כל השקלא וטריא בענין זה? 2. מהי האפשרות הנוספת חוץ מעמידה בנסיון כדי להיות צדיק וכיצד אתה מגלה זאת ביהדות? 3. מה התירוץ לכך שלא היה די זמן לבנימין להול...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – סא-סג (שיעור השקפה)

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תכט-א'תל

35 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תכט-א'תל 1. הסבר בהרחבה את תיקון ה-י"ב. 2. במה שונה פניות השערות במזל ה-י"ב מזו המצויה בתיקון ה-ג', ה' ו-ז'? 3. במה דומה תיקון ה-י"ב לגלגתא דא"א? 4. מדוע האור דפה גדול מהארת חכמה המצויה בב' תפוחין קדישין...

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תכז-א'תכח

31 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יד א'תכז-א'תכב 1. מדוע שערות של תיקון י' וי''א אינן צומחות על הלחי התחתון אלא בגרון? 2. מדוע תיקון הי' וי''א יוצאים יחד? 3. הסבר מהו הדר גאונו ומה משוייך לתיקון הי' ומה לי''א? 4. כיצד נקראים תיקון הי' ו...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נח-ס (שיעור השקפה)

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נח-ס (למתקדמים)

17 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא נח-ס 1. מדוע יעקב הציע לעבוד שבע שנים ולא פחות בשביל רחל? 2. הסבר את הקשר בין יובל ללאה ובין שמיטה לרחל ואת היחס ביניהן. 3. מדוע הסדר הוא שעובד בשביל רחל באופן גלוי אך את התמורה מקבל בנסתר בלאה, ולאחר ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נב-נד (למתקדמים)

42 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא נב-נד 1. מי הם הנקראים שומרי משפט? 2. מדוע עסק התורה מציל ממות? והפוך המתרפה מתורה מזמין עליו מוות רוחני? 3. הסבר את הפסוק "התרפית ביום צרה צר כחכה". 4. מה ההבדל בין שליטת הגוף לשליטת הנשמה וכיצד זה ק...

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תכה-א'תכו

35 Views0 Comments

שאלות חזרה 1. מהו החומר של התיקון ה- 9 ואיזה תיקון דומה לו? ולמרות הדמיון שונה ממנו בח' התיקונים הראשונים של מו''ס? 2. מדוע נקרא מצולות ים? על מה זה בא להצביע? 3. במה נכנעים בעלי הדין התובעים דין ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נה-נז (למתקדמים)

18 Views0 Comments

שאלות חזרה- זהר ויצא עמ' נה-נז 1. הסבר ב' טעמים מהו בכל עת יכול לעשות האדם צדקה וכיצד זה קשור לדרכי התורה? 2. מדוע מי שיוצא מארץ ישראל נמנעות הברכות ממנו ומהעולם? 3. כיצד יודע האדם שנזדמנה לו אשתו הן מב...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – נה-נז (שיעור השקפה)

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

HadafHayomi Zohar VaYezze p52 54start wmv

36 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תכג-א'תכד

20 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יג א'תכג-א'תכד 1. אילו ג' בחינות יש באלו השערות ומה ההגבלה שלהן על הפרצופים הפנימיים? 2. מדוע לא ניתן שיצאו שערות המתקנות באופן ישיר את בחינת הגלגלתא דשערות? 3. מדוע תיקוני הדיקנא יצאו בסדר הפוך, בתחתונ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – מט-נא (שיעור השקפה)

28 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – מט-נא (למתקדמים)

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תיט-א'תכ

42 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יג א'תכא-א'תכב: 1. מיהו הנקרא קודשי קודשין דקודשיא? 2. מדוע קודשי קודשין דקודשיא תלוי במזל? 3. מהם ב' הטעמים שבגינם נקרא תיקון נוצר חסד - מזל? 4. הסבר כיצד גם התחתונים וגם העליונים וגם ס''ת שבהיכל תלויי...

בואי כלה – אחרי מות-קדושים תשע"ה

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – מו-מח (שיעור השקפה)

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – מו-מח (למתקדמים)

23 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא מו-מח 1. מדוע דוד המלך אומר מזמור ושירה לה' בבורחו מפני אבשלום - ב' טעמים? 2. מדוע משה ויעקב פגשו בבאר בעת שברחו ואילו דוד לא פגש בה בעת שברח? 3. מיהי האבן המונחת על הבאר אותה צריך לגול ומיהם העדרים שא...

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תיט-א'תכ

53 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יג א'תיט-א'תכ 1. אם קיבלנו את כל השלמויות בתיקון ה-ז' מדוע עדין יש בחינת שערות? 2. מהו תיקון ה-ה' תיקון ה-ו' ותיקון ה-ז' כהכנה לקראת תיקון ה-ח'? 3. מי הם מצד הפרצופים הפנימיים באצילות, כנגד מזל ה-ו' ומ...

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תיז-א'תיח

39 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יג א'תיז-א'תיח 1. מדוע ב' התפוחין הקדישין שהם פנויים משערות שייכים לתיקונים של שערות דיקנא? 2. מה ההבדל בין הארת הפנים הקבועה להארת בהפנים הנובעת מהעלאת מ"ן בעקבות ו' התיקונים דשערות דיקנא? 3. הסבר את ב...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – מג-מה (למתקדמים)

36 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר ויצא מג-מה 1. מה אמר ר' חייא לאליהו בחלום? 2. מה ענה אליהו לר' חייא ומה אתה למד מתשובתו על דרך חיינו? 3. מי היא ירושלים שבך? שבקהילתך? שבעמך? שבעולמך? שעומדת כל זמן שהתורה נמצאת וכיצד אתה מקיים תורה זו...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – מג-מה (שיעור השקפה)

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תטו-א'תטז

59 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תטו-א'תטז 1. סכם בקצרה את ה' התיקונים הראשונים. 2. השווה את ה' התיקונים הראשונים לעיבור יניקה וקטנות דז"א. 3. מה ההבדל בין חסד עולם לחסד נצחי? היכן נוהג כל אחד ומה תפקידו? הבא דוגמאות הן מהחיים והן מהחכמה...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – מ-מב (למתקדמים)

17 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר ויצא מ-מב 1. האם יעקב האמין להבטחת הבורא? אם כן הסבר מדוע לכאורה הטיל ספק? 2. מהו "ושבתי בשלום אל בית אבי"? מהי התוצאה הנובעת מכך? מהו האמצעי שיביא לתוצאה זו? 3. מדוע כשהלך ללבן יצא מבית אביו תיקן רק את...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – מ-מב (שיעור השקפה)

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – לז-לח (למתקדמים)

37 Views0 Comments

שאלות חזרה לז-לט 1. מה ההפרש בין נבואה לחלום וכיצד זה נספר? 2. על מה מצביע סלם ומדוע הוא בחינת התורה ומה הרמז שניתן בהר סיני? 3. מיהו מט"ט ומה תפקידו בעליות והירידות של האדם? 4. הסבר את משל גלי הים. 5. מה אמר יעקב כשה...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – לז-לח (שיעור השקפה)

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'תיג-א'תיד

56 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יג א'תיג-א'תיד 1. במה דומה תיקון ה-ג' לתיקון ה-ה'? 2. מדוע ענין גילוי של אורחה בשפה תתאה נבחן לעצה עמוקה מצד המאציל? כיצד זה עושה טוב לכולם, גם למלכות? 3. כיצד נעשה תיקון כך שיתאפשר גם נשמות הבאות מצ"א ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – לד-לו (למתקדמים)

32 Views0 Comments

1. מהי היקיצה של יעקב? 2. מה אדם רואה לאחר שהוא מקיץ משנתו? 3. מה הקשר בין היסוד הנקרא "זה" למלכות הנקרא "אנכי"? 4. מדוע אין בני אדם משגיחים ביקרו של היסוד ומה התחליף שלהם? 5. מה כוונתו של רשב"י שאומר שדברים לא באים מ...

עמוד 1 מתוך 3123