Monthly Archives: יולי 2015

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

ט"ו באב התשע"ה

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – נה-נז (למתקדמים)

31 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר וישב נה-נז 1. מהו החטא שהאדם נטמא בו בעולם הזה ובעולם הבא ומדוע? 2. מתי הוא הזמן החשוב ביותר לאם לעשות את תיקונו ולהישמר מדרך הרע? 3. מהו השכר שאין לך כשכר טוב בעולם ההוא ומתי הזמן לקימו 4.3 על מה כותב ...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – נה-נז (שיעור השקפה)

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – נב-נד (למתקדמים)

55 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר וישב נב-נד 1. מדוע התשובה לעמלו של אדם ביום ובלילה אינה רק כדי שיאכל וישתה ושיבע בעוה"ז? 2. מדוע גלגול נובע מרחמנותו של הקב"ה על הבריות? 3. צדיק גמור שאין לו בנים בעוה"ז, האם זוכה לעולם הבא או שאינו זו...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – נב-נד (שיעור השקפה)

12 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מו-מח (למתקדמים)

15 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר וישב מו-מח 1. מיהו איש הכנעני שהתחבר אליו יהודה, ומדוע זה נקרא ירידה? 2. מהי התחברות רעה, ומהו עונשו של מי שמתחבר כזו התחברות? 3. מדוע כתוב ויקרא את שמו ער, בהדגשה על המילה את וכיצד זה קשור למותו של ער...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מו-מח (שיעור השקפה)

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תריז-א'תריח

44 Views0 Comments

שאלות לחזרה - עמ' א'תרי"ז - א'תרי"ח: 1. מהיכן ומאילו תיקונים מקבל ז"א את בחי' נרנח"י דנפש שלו? 2. מהיכן ומאילו תיקונים מקבל ז"א את מדר' הרוח שלו, מה מקבל ממדר' הרוח ומדוע? 3. מדוע מקבל ז"א את הי' של הוי"ה תתאה המצטרפת...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מט-נא (למתקדמים)

26 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר וישב מט-נא 1. מהיכן מגיעה ומה תפקידה של ההתעוררות של האדם בעוה"ז? 2. מהו צד הזכר בזיווג? מהיכן הוא בא ומתי הוא פועל כראוי? 3. מי הם הסגנים שבאים עם הנשמה ומה תפקידם? 4. מדוע עושה הקב"ה זיווגים בעולם? ...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מט-נא (שיעור השקפה)

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תרטו-א'תרטז

31 Views0 Comments

א. על מה מצביע שחותם הוא גמטריא ג' אקיק וכן גמטריא סג? ב. אלו תיקונים שייכים למדרגת נפש אלו למדרגת רוח ואלו למדרגת מוחין? ג. מאיזה תיקונים מקבל ז"א במנחה דשבת או בגיל כ' כאשר עולה עד ראש דא"א? ד. מה הווא המינא שז"א...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מג-מה (למתקדמים)

47 Views0 Comments

שאלות חזרה וישב מג-מה 1. מה נקרא עולם ומה היסוד העיקרי של העולם? 2. הגדר את ציון ואת ירושלים. הסבר מדוע מציון נובע היופי של ירושלים? 3. כיצד פועלת ציון וכיצד פועלת ירושלים כך שתהיה קדושה ביניהן? 4. מדוע כתוב על לאה שע...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מג-מה (שיעור השקפה)

31 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

סעודת צאת צום ט' באב – תשע"ה

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – דברים תשע"ה

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מ-מב (שיעור השקפה)

45 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מ-מב (למתקדמים)

9 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר וישב מ-מב 1. הסבר בהרחבה את הצורך בלימוד ועסק בתורה וכתוב לעצמך בצד מה זה אומר לגביך? 2. מה הקשר בין אי קיום התורה להשלכת יוסף לבור? מהו מלא עקרבים ונחשים? 3. מדוע עדיף להיות מושלך לבור ולא בידי השונאי...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תריג-א'תריד

30 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יד א'תריג-א'תריד 1. מיהו בחינת החטם הנקרא ס"ג? 2. מדוע יש גם טעם לקרוא לאותה בחינה שנקראת חטם גם בשם מ"ה וגם בשם ב"ן? מ"ה וב"ן של כל אחד מהם. 3. מה הקושייה בטעם שאומר שמו"ס נקראת ס"ג בגלל שיונק מהעליון ...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לז-לט (שיעור השקפה)

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לז-לט (למתקדמים)

22 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תריא-א'תריב

45 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יד א'תריא-א'תריב 1. מדוע הדיקנא דא"א נמשך מן חכמה מוחא סתימאה ואילו הדיקנא דז"א נמשכת מהדעת עצמו דז"א? 2. מהיכן נמשכים ח' תיקונים עילאין דדיקנא ומהיכן ה' תיקוני דיקנא תתאין ומה ההבדל העקרוני ביניהם? 3. ...

פתיחה לחכמת הקבלה – אות קמ"ד-קמ"ה הרב אדם סיני שליט"א

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לא-לג (למתקדמים)

42 Views0 Comments

שאלות חזרה, זוהר וישב לא-לג 1. מדוע היו אומרים עם ישראל "מתי ימות דוד ויקום שלמה בנו", ומה היה היחס של דוד המלך לעניין זה? הבא 3 דוגמאות מחייך שבהם הנך רואה שטוב שהיית מתייחס כמו דוד המלך. 2. מה הכוונה שעתיד הקב"ה להו...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לא-לג (שיעור השקפה)

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לד-לו (שייעור השקפה)

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לד-לו (למתקדמים)

22 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר וישב לד-לו 1. אילו ב' מיני רוגז ישנם בעולם ומהיכן אנו לומדים זאת? 2. כיצד הדוגמה של יצחק אבינו מדגימה לנו את ב' מיני הדינים ביעקב ועשו? 3. כיצד מסכם לנו הזהר הקדוש את ההשלכות של ב' מיני הדינים? 4. מהיכ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תרט-א'תרי

27 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יד א'תרט-א'תרי 1. באיזה מקום נמצאים כל אחד מפרצופי אצילות בכל אחת מהעליות? (ערוך טבלה מסודרת). 2. מדוע מייחס את ז"א בשורשו לז"ת דנקודים דגדלות ולא דקטנות והיכן נמצא מקום זה? 3. באיזה מצב מלובש חצי יסוד ...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – כח-ל (למתקדמים)

31 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – כח-ל (שיעור השקפה)

28 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תרז-א'תרח

46 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תרז-א'תרח 1. מהם ג' סוגי המקיפים ומה ההבדל ביניהם? 2. מדוע כדי לקבל את המוחין במוסף ומנחה דשבת צריך הז"א לבירורים חדשים ומ"ן חדשים? 3. לשם מה צריך ז"א לקבל את ז' תיקוני דגלגלתא בבחינת התיקון? 4. האם יקבל ...

עמוד 1 מתוך 3123