Monthly Archives: יולי 2015

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Descending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

בואי כלה – בלק תשע"ה

66 Views0 Comments

הכותרת בסרטון אינה נכונה והפרשה היא "בלק" "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – דברים תשע"ה

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – מטות-מסעי תשע"ה

68 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – פנחס תשע"ה

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – א-ג (למתקדמים)

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – א-ג (שיעור השקפה)

28 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – ד-ו (למתקדמים)

16 Views0 Comments

שאלות חזרה וישב ד-ו 1. מדוע כתוב רבות רעות צדיק ולא לצדיק? 2. מדוע סובלים הצדיקים רעות בעולם הזה? 3. מהו "לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רגז"? 4. "הצדיק אבד ואין איש שם על לב" הסבר ב' פירושים על פסוק זה. מדוע נאסף...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – ד-ו (שיעור השקפה)

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – ז-ט (למתקדמים)

42 Views0 Comments

שאלות חזרה וישב ז-ט 1. הסבר ב' הפירושים ל"אלה תולדות יעקב". 2. הסבר את המושג שבע עשרה, וכיצד הוא קשור ליעקב? 3. כיצד מתראה אהבת הקב"ה לצדיק דווקא כשהדין שורה עליו? 4. מדוע אומר שצריך האדם לגוף חלש ונפש חזקה? כיצד זה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – ז-ט (שיעור השקפה)

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – טז-יח (למתקדמים)

29 Views0 Comments

שאלות חזרה וישב טז-יח 1. מי הם אותם משיכילים שהקב"ה גילה להם דרכי התורה ללכת בהם? 2. מדוע בזמן בית המקדש הנוקבא יכולה היתה להיות מוכשרת לקבל את האור? מדוע לאחר שנחרב בית המקדש מחשך האור? 3. מדוע לאחר חורבן בית המקדש ש...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – טז-יח (שיעור השקפה)

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – י-יב (שיעור השקפה)

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – יג-טו (למתקדמים)

18 Views0 Comments

א. אלו ג ' מצבים יש לנקבה? ב. מה ההבדל בין נשמות טהרות לנשמות שלא מסוגלות להגיע למדרגת אהבה? ג. הסבר את המהלך שעשה הבינה בעת שראתה שאין הנוקבא ראויה לקבל מוחין? ד. הסבר את הפסוק ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ה.מה ההבדל...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – יג-טו (שיעור השקפה)

29 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – יט-כא (השקפה)

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – יט-כא (למתקדמים)

32 Views0 Comments

שאלות חזרה וישב יט-כא 1. במה יסוד מקביל ליום השישי ולאלף השישי? מה עיקר תפקידו בזמן זה? 2. מי הם שואבות המים וכיצד נוכל לזהות אותם בנפש האדם? 3. מהו שאמרה רבקה לאליעזר "ואתה שתה"? יחד עם זאת הוסיפה "וגם לגמליך אשקה". ...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – כב-כד (למתקדמים)

29 Views0 Comments

שאלות חזרה וישב כב-כד 1. הסבר ב' פירושים על הכתוב "כן משחת מאיש מראהו" מה משותף בין פירושים אלו? 2. היכן שורות הברכות ומה היא הגלות אגב כך? 3. מדוע יוסף נקרא נער כיצד הוא קשר לתיקון האחוריים? 4. מהו תפקיד יוסף בתיקון?...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – כב-כד (שיעור השקפה)

31 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – כה-כז (למתקדמים)

12 Views0 Comments

שאלות חזרה וישב כה-כז 1. מהם ג' בחינות הדין של ז"א ששורים ביום ומה הם בנפש האדם? 2. מהו הדין הרביעי ששורה בעולם שבו אדם צריך להסתתר בבחינת "לך עמי בא בחדריך וסגר דלתך בעדך"? 3. מהי סיבת האנטישמיות ושנאת הגויים לעם ישר...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – כה-כז (שיעור השקפה)

26 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – כח-ל (למתקדמים)

26 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – כח-ל (שיעור השקפה)

27 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לא-לג (למתקדמים)

40 Views0 Comments

שאלות חזרה, זוהר וישב לא-לג 1. מדוע היו אומרים עם ישראל "מתי ימות דוד ויקום שלמה בנו", ומה היה היחס של דוד המלך לעניין זה? הבא 3 דוגמאות מחייך שבהם הנך רואה שטוב שהיית מתייחס כמו דוד המלך. 2. מה הכוונה שעתיד הקב"ה להו...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לא-לג (שיעור השקפה)

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לד-לו (למתקדמים)

17 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר וישב לד-לו 1. אילו ב' מיני רוגז ישנם בעולם ומהיכן אנו לומדים זאת? 2. כיצד הדוגמה של יצחק אבינו מדגימה לנו את ב' מיני הדינים ביעקב ועשו? 3. כיצד מסכם לנו הזהר הקדוש את ההשלכות של ב' מיני הדינים? 4. מהיכ...

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לד-לו (שייעור השקפה)

36 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לז-לט (למתקדמים)

20 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – לז-לט (שיעור השקפה)

36 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – מ-מב (למתקדמים)

9 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר וישב מ-מב 1. הסבר בהרחבה את הצורך בלימוד ועסק בתורה וכתוב לעצמך בצד מה זה אומר לגביך? 2. מה הקשר בין אי קיום התורה להשלכת יוסף לבור? מהו מלא עקרבים ונחשים? 3. מדוע עדיף להיות מושלך לבור ולא בידי השונאי...

עמוד 1 מתוך 3123