Monthly Archives: אוקטובר 2015

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

בואי כלה – וירא תשע"ו

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תתיא-א'תתיב

39 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טו 1. אילו ב' הארות יוצאים בהיות המוחין תוך ז"א? 2. מדוע בדורמיטא כאשר יוצאים המוחין תוך ז"א היינו יכולים לחשוב שאין יוצאים ב' הארות לחוץ? 3. מי הם זו"ן מבחינת יעקב ורחל מבחינת חזה ולמטה היוצאים בזמן ה...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – סז-סט (למתקדמים)

41 Views0 Comments

שאלות חזרה ויחי סז-סט 1. מדוע צריך לעשות מעשה עם ד' המינים ולא די לתקן בפנימיות? 2. מהו פירוש של כל אחד מהמילים "ולכבודי בראתיו", יצרתיו", "אף עשיתיו", "בראתיו" (ב' פירושים) 3. מדוע כתוב ביום הראשון אם מדובר ביום החמי...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – סז-סט (שיעור השקפה)

59 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – סד-סו (למתקדמים)

20 Views0 Comments

שאלות חזרה ויחי סד-סו 1. מדוע גוף של גוי במיתתו אינו מטמא לאחר, בעוד שגוף של יהודי במיתתו מטמא את האחר ואפילו את הבית? 2. מהיכן אנו למדים שיש שני צלמים? אילו הם ומה התפקיד של כל אחד מהם? 3. על מה מראה חסרון הצלם באופן...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – סד-סו (שיעור השקפה)

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – פרק א – אות ה או"פ פ

44 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ב אות ה או"פ פ2 1. האם הרצון הוא סיבה ראשונה לאור? הסבר ונמק את תשובתך. 2. השלם את המשפט והסבר אותו "לכל תוצאה יש סיבה אולם...". 3. מתוך מה אנו למדים שבא"ס כבר קבועים וקיימים כל המציאיות וכל הבריות והאי...

הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תתט-א'תתי

32 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תתט-א'תתי 1. מהי הארת מרדכי ומדוע חייב אותה כדי להציל את ישראל בגלות? אילו דמויות אתה מכיר במקרא שמייצגות כח זה? מהי הנקודה הנפשית המייצגת נקודה זו? 2. מהו ישן האלוקה שלהם? 3. מהי בחינת ר"ה ובחינת תיקון י...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – סא-סג (למתקדמים)

25 Views0 Comments

שאלות חזרה ויחי סא-סג 1. מה הסיבה שבגינה מגלה הקב"ה את ישראל ומה התיקון הנצרך לכך? 2. מה התנאי לכך שהקב"ה יעורר את הימין שלו כדי שיבולע המוות לנצח? 3. מה מרגיש האדם הכוזב שנותן לו חיות? מהי האמת ומדוע? 4. מדוע הצדיקים...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – סא-סג (שיעור השקפה)

45 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס חלק ו – אות ב

51 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק אות ב 1. איזו אינפורמציה עולה מנקודות דס"ג לראש הס"ג שהיא שונה במהותה מהאינפורמציה העולה בגלגלתא, ע"ב וטעמים דס"ג? 2. מה ההבדל בין ראש הס"ג עצמו לזיווג שעושה לצורך הפרצוף הבא? 3. לאילו ב' חלקים מתחלק ר...

הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תתז-א'תתח

45 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תתז-א'תתח 1. כיצד נולד ממוחין דאו"א - ו"ק דפנימיות גם עולמות וגם נשמות הסבר ונמק. 2. מה היחס בין ישסו"ת דנקודים לאו"א דנקודים? כיצד זה משפיע על מוחין דז"א ועל צורת ההולדה? 3. מהו שיא גדלותו של ז"א? מדוע נ...

הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תתה-א'תתו

40 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תתה-א'תתו 1. מדוע אין ז"א יכול להוליד יחידי סגולה ממוחין דאו"א? 2. האם המוחין דאו"א הם מבחינת ישסו"ת או או"א? 3. מה ההבדל בין ו"ק דפנימיות לג"ר דפנימיות מצד מוחין דז"א? 4. מדוע כדי להוליד יחידי סגולה צרי...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נח-ס למתקדמים

33 Views0 Comments

שאלות חזרה - הדף היומי בזוהר הסולם - ויחי - נח-ס 1. מיהם הנקראים הבנים בפסוק: "אם הבנים שמחיה", מיהי האם? 2. מתי נקראת הבינה תשובה ומדוע? 3. מדוע לא נפטר האדם מפריה ורבייה עד שמוליד בן ובת? 4. מהי סיבת חורבן בית המקד...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נח-ס – שיעור השקפה

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תתג-א'תתד

67 Views0 Comments

שאלות חזרה 1. מדוע מוחין דאו"א נחשבים לפנימיות לעומת מוחין דישסו"ת שנחשבים לחיצוניות? הבא 4 סיבות. 2. מהיכן מקבל ז"א את אורו ביחס לא"א במוחין דחול, ובמוחין דאו"א ומאיזה פרצוף? 3. עד איזה גיל של ז"א נחשב למוחין דחול ו...

תע"ס – חלק ב – פרק א – אות פ

38 Views0 Comments

שאלות חזרה 1. הגדר והסבר מהו חומר הכלי, מהי צורתו ומה התלבשות האור שבו? 2. מה היחס בין צורת הכלי לחומר שבו? הבא דוגמאות. 3. האם באינסוף יכולים אנו להבחין בחומר הכלים? בצורתם? או בהתלבשות האור שבהם? 4. האם בעולם העיגו...

הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תתא-א'תתב

36 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טו א'תתא-א'תתב 1. מדוע אין הנוקבא הקטנה רחל יכולה לעלות לג"ר דאריך ולהיכלל בזיווג דמזלא? 2. מדוע לא ניתן לעשות זיווג על מלכות מצד צ"א / על עיטרא דגבורא ומה הפיתרון שכן תקבל חכמה? 3. מדוע אנו צריכים שמלכ...

תע"ס חלק ו – אות א 4

40 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ו אות א4 1. סכם את כל אות א' או"פ בלא יותר מחמישה משפטים קצרים. 2. מה ההבדל בין מסך דהתלבשות למסך דעוביות ומה המובן של מסך דהתלבשות בעבודת ה'? 3. מה ההבדל בין קומה לבנין? כיצד זה מסביר את העובדה שהנקודה...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נה-נז (למתקדמים)

22 Views0 Comments

שאלות חזרה ויחי נה-נז 1. מה ניתן לאדם לראות כאשר מת? הסבר זו מבחינה כללית ופרטית. 2. מי הם קרוביו וחבריו של האדם מעולם האמת? וכיצד הם נראו בעולם הזה? 3. מה קורה לאדם שעולה למעלה אם אינו צדיק ומה קורה כשהוא צדיק? אגב כ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נה-נז (שיעור השקפה)

17 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תשצט-א'תת

25 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טו א'תשצט-א'תת 1. הסבר את העליות של כל אחד מפרצופי אצילות והבחינה שכנגדה בא"ק. 2. האם בעליית פרצופי אצילות לפרצופי א"ק הם נהיים א"ק? הסבר ונמק. 3. מה ההבדל בין העליות הנקראים חיצוניות לעליה הנקראת פנימי...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נב-נד (למתקדמים)

21 Views0 Comments

שאלות חזרה ויחי נב-נד 1. מה קורה כשמגיע זמנו של האדם להסתלק ל-ד' היסודות שמהם הוא בנוי ומדוע? 2. על מה מכריז הכרוז בעת יציאת האדם מהעולם? ומדוע מ 270 עולמות? 3. כיצד ניתן לראות אם הוא צדיק או לא ומה קורה לכל אחד מהם? ...

תע"ס – חלק ב – פרק א אות ד או"פ ס-ע

24 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ב פרק א אות ד או"פ ס-ע 1. מדוע המסך עושה גבול? ומה טבעו של גבול זה? האם לקבל או לדחות? 2. מה טבעם של העיגולים ומדוע הם קודמים לקו? 3. מתי התחילה התנועה הבריאתית שהשלילה קודמת לחיוב? 4. מה תפקיד עולם הצ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נב-נד (שיעור השקפה)

30 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – לך לך תשע"ו

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תשצז-א'תשצח

29 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טו א'תשצז-א'תשצח 1. לאיזו בחינת מ"ה מתייחס כל אחד מפרצופי אצילות? 2. לאיזה פרצוף א"ק מתייחס כל אחד מפרצופי אצילות? 3. היכן נעשה עיבור של ז"א כדי לקנות מדרגת נשמה/חיה/יחידה? 4. ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – מט-נא למתקדמים

22 Views0 Comments

1. מדוע ר' יצחק היה יושב עצוב בפתחו של ר' יהודה? 2. מהם ג הדברים שביקש ר 'יצחק מר' יהודה לכשייפטר מהעולם? 3. כיצד ידע ר' יצחק שייפטר מהעולם? מה לומדים מזה בעבודה הפנימית? 4. מה ביקש ר יהודה מר יצחק לכשייפטר ר יצחק שיי...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – מט-נא (שיעור השקפה)

36 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשצג-א'תשצד

35 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טו א'תשצג-א'תשצד 1. חזור על ג' הדרכים של ההתחברות בין או"א וישסו"ת במדרגת חיה. 2. כיצד בינה שחפצה בחסדים יכולה לתת חכמה לזו"ן או לקבל חכמה מא"א? 3. מי יורש את מי ומדוע? בינה את ישסו"ת או ההפך רחל את לאה...

עמוד 1 מתוך 41234