Monthly Archives: ינואר 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – כח-ל – למתקדמים

40 Views0 Comments

שאלות חזרה שמות כח-ל 1. מהו היחס בין העמים לעם ישראל בעיקר כאשר קמה אומה ושולטת בעולם? הדגם במצרים, בבל ואדום. 2. מהו הטעם שגדולת עמים באה בשביל ישראל? מה זה אומר בגוף אחד? 3. להווי ידוע שיש כח למעלה וכח למטה, כנגד נ...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – כח-ל – השקפה

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שה"כ – ה-ו

47 Views0 Comments

שאלות חזרה בית שה"כ ה-ו 1. הסבר את חמשת השלבים של שיתוף מידת הרחמים בדין בנקודות דס"ג. 2. מה ההסתייגות של צ"ב, דהיינו אם זו מעלה למה זה גורם לצמצום? והרי מלכות קנתה את מידת הרחמים. 3. איזה ספירות יצאו מחוץ למדרגה בעקב...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות לג-לט – חזרה

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות מ-מג

31 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ב ה"פ מ-מג 1. מהו החומר הראשון של בחי"א? 2. הסבר את החוק הרוחני "בשעה שהרוחני קונה לו צורה חדשה היא נבדלת לשליטה בפני עצמה". 3. מהו המשל שמביא בעה"ס כדי להסביר את החוק "אין העדר ברוחני"? מהי ההשלכה ביחס...

בואי כלה – יתרו תשע"ו

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – כה-כז – למתקדמים

39 Views0 Comments

שאלות חזרה שמות כה-כז 1. מדוע עם ישראל קירב אותם הקב"ה אליו יותר מכל העמים? ומהו בנפש האדם? 2. מהם מים שמעל השמים ומדוע לשם שואפים הצדיקים? 3. מה ההבדל בין היכל הזכות להיכל החובה? 4. הסבר מהו שאומר שבנים, חיים ומזון א...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – כה-כז – השקפה

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שה"כ – ג-ד

11 Views0 Comments

שאלות חזרה בית שה"כ ג-ד 1. מהי הבחינה שנבראה בעולמות כולם ואין חוץ ממנה כלום? 2. מה התפקיד של הנשמה, גוף, לבוש והיכל של א"ק כלפי שאר העולמות? 3. מהם ב' היחסים בין עולם לעולם (השלמה ודמיון) וכיצד נכון לפעול אותם? 4. כי...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – כב-כד – למתקדמים

21 Views0 Comments

שאלות חזרה שמות כב-כד 1. מה אומרת בת הקול היוצאת מהר חורב בכל יום? ומה הדיוק של רבי יצחק כנגד דבריו של רבי יהודה בזה? 2. מה טענת השכינה לקב"ה על ירידת ישראל למצרים ומה ענה לה הקב"ה? 3. מהיכן צריכה לבוא השכינה כדי להצט...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – כב-כד – השקפה

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות לג-לט

38 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ב ה"פ לג-לט 1. מה זה לא אפשר ומדוע הוא משוייך לצד הזכר וההתפשטות? 2. מה זה "קא מכוין" ומדוע הוא שייך דווקא לצד הגוף ולא לצד הראש דהיינו לז"א ומלכות ולא לחו"ב? 3. הסבר והבא דוגמה לכל אחת מהבחינות עפ"י המ...

הדף היומי בתע"ס – בית שה"כ -א-ב

60 Views0 Comments

שאלות חזרה בית שה"כ א-ב 1. כיצד מתחלק כל נאצל ל-ד' בחינות? 2. מי הם ד' הבחינות שבאדם ומי הם ד' הבחינות שבכל אחת מהבחינות של האדם? 3. מדוע הת"ת מתחלקת לשש ומהם ג' החוקים המסייעים לנו להבין התחלקות זו? 4. מדוע אם גם המל...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – יט-כא – השקפה

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – יט-כא – למתקדמים

33 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר שמות יט-כא 1. הסבר את דברי ר' חייא לר' יוסי ואת התירוץ לכך שמה שכתוב הבאים מצרימה מדובר על מלאכים קדושים. 2. מהן הקושיות לגבי הנביא יחזקאל בן בוזי ומה פתרונן? "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק -...

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'לא-ב'לב

39 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז ב'לא-ב'לב 1. איזה בנין קיבלה הקליפה כתוצאה מחטא אדה"ר בעולם הבריאה איזה בעולם היצירה ואיזה בעולם העשיה ומדוע? 2. בענין הקליפה דבריאה, תחילה אומר שנעשה תיקון בא"א ואבא דקליפה ואח"כ אומר שנתקן רק או"א ...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – טז-יח – השקפה

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – טז-יח – למתקדמים

21 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר שמות טז-יח 1. כיצד מפרש רבי שמעון את הכתוב "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה"? 2. כיצד מביא ראיה רבי יצחק לדברי רשב"י? 3. מה עונה רבי אלעזר לרבי יהודה על הכתוב "איש וביתו" המתייחס למלאכים, והרי במלאכים ...

תע"ס – חלק ו – אות כ 2

67 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ו אות כ 2 1. מהיכן לוקחים הג"ר דנקודים את אורם בפרצוף השערות וכיצד הכלים שמהם עשויים מראה את היחס לפרצוף השערות? 2. ערוך טבלה המקבילה בין פרצוף השערות לעולם הנקודים, וכתוב את הסיבות השוות לפרצוף השערות...

תע"ס – חלק ו – אות כ – חזרה

29 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'כט-ב'ל

28 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז ב'כט-ב'ל 1. היכן מתחיל שרש השערות ומה סיבתן? 2. היכן מתחילים השערות בעולם התיקון? 3. כיצד יעקב שהוא בחינת אחוריים דאו"א הוא איש חלק? והרי לכאורה היה צריך להיות כולו מלא שערות. 4. מה הדומה ומה השונה ב...

סעודת ט"ו בשבט – תשע"ו

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ו – אותיות יח-יט – חזרה

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ו – אות כ

43 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ו כ 1. מיהו המאציל האמיתי לעולם הנקודים ומדוע הוא לא גו"ע דשערות דיקנא? 2. אילו ג' בחינות נבחנים בכל פרצוף הנמשך מאור העיניים (בצ"ב) לעומת ב' הבחינות שנמצאים בזיווג בצ"א? 3. הסבר בהרחבה לכל טעמיה את ראש...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – יג-טו – למתקדמים

40 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר שמות יג-טו 1. מי היא המרכבה? מי הם מרכביה ומה תפקיד המלכות כגלגל רביעי? 2. מהו המסע וכיצד הוא מתנהל? 3. מדוע נעים על גלגלים ולא על צורות אחרות? 4. הסבר את המושגים מאתים וחמשים ו- ארבע מאות וחמשים ומדוע...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – יג-טו – השקפה

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'כז-ב'כח

36 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז ב'כז-ב'כח 1. מה נתווסף בס"מ שהוא ז"א דקליפה דאצילות לאחר חטא דאדה"ר? 2. מדוע נקראת לילית הרשעה יותרת על הכבד? 3. כיצד לנקבה דטומאה, דהיינו ללילית, יש יותר אורות מאשר לזכר? והרי אין לנוקבא אלא מה שהז...

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'כה-ב'כו

23 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז ב'כה-ב'כו 1. מי היא לילית הרשעה וכיצד היא נבנית מחורבן המלכות דקדושה? 2. מהו היחס בין צור ללילית וחוה וירושלים? 3. על איזה בחינה יכולה לקום המלכות דקדושה ועל איזה אינה יכולה לקום אלא רק בגמה"ת? 4. מה...

בואי כלה – בשלח תשע"ו

31 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'כג-ב'כד

45 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז ב'כג-ב'כד 1. הסבר את ג' המצבים נשמה, חיה ויחידה שמקבלים הזו"ן בעת העליות. 2. מדוע בקומת נשמה צריך ב' כפיפות ראש, בקומת חיה אחת ובקומת יחידה לא צריך בכלל כפיפת ראש? 3. לאיזה מצב יורדים הזו"ן ופרצופי ...

עמוד 1 מתוך 41234