Monthly Archives: פברואר 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – קג-קה למתקדמים

43 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון שמות קג-קה 1. מהי החלוקה לימין ושמאל של כל הבחינות המביא בשכ"ד ומה הקשר ביניהן? 2. מהיכן למדנו שלילה הוא דין? אגב כך מה מתקנה? 3. הסבר את הפסוק "יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירו עימי"? 4. איזו מדרגה הי...

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – נה-נו

48 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שער הכוונות נה-נו 1. מאיזה בחינה בזו"ן דאצילות נולד אדה"ר? 2. מדוע צריכים זו"ן דאצילות לעלות לאו"א כדי להוליד את אדה"ר? 3. מהיכן יש לאדה"ר כתר חכמה בינה אם הוא נולד רק מזו"ן? 4. מדוע ששה כלים מע...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות סד-סה

34 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון חלק ב סד-סה 1. מה נעשה אור חוזר? האם זו בריאה חדשה? הסבר, נמק והדגם. 2. מדוע לא די באו"ח הנדחה להיות כלי דאו"ח? מה עוד צריך וכיצד בונים אותו? 3. מה היחס בין האגו של האדם לתפקידו בחיים? 4. מדוע בחינ"...

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – נג-נד

28 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ נג-נד 1. כיצד ניתן לתקן את קליפת נגה בהיותה כלי הרביעי? 2. היות ואור חכמה אינו מגיע לעולמות בי",ע אולם בשבת מאיר הוא בעולם אצילות, מדוע אין בירור שלם לכל בחינת הבשר אלא נקרא רק חשמ"ל? 3. ...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – ק-קב למתקדמים

30 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון שמות ק-קב 1. מהו הבה נתחכמה לפי רבי יוסי ומהו לפי רבי יוחנן? 2. על מי כתוב "ויקוצו מפני בנ"י"? 3. מדוע רצו המצרים למנוע פריה ורביה מבנ"י? 4. מי היה אלוהה של מצרים ולמה הוא נתמנה? מה הוסיף על כך רבי ...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – ק-קב השקפה

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – כי תשא תשע"ו

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – נא-נב

18 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון בית שעה"כ נא-נב 1. אילו בחינות נפלו לקליפות בעקבות חטא אדה"ר בעץ הדעת? 2. מה קרה עם בחינת נשמה (מתוך שנגל"ה) של אדה"ר? 3. מהו הדבר שהתווסף בתערובת של הקליפות אשר מקודם החטא היה כולו טוב ונברר לגמרי? ...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – צז-צט למתקדמים

44 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון זהר שמות צז-צט 1. מהו חוסך שבטו שונא בנו, כיצד זה קשור ליחס בין הקב"ה ליעקב ועשיו? 2. מה אתה לומד מסיפורו של ר' יצחק שראה איש אחד בוכה תחת האילן באות ש"ט? 3. מהו עבד כי ימלוך בנפש האדם? 4. מהו אראלים...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – צז-צט השקפה

24 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – צד-צו למתקדמים

41 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון בזהר שמות צד-צו 1. מה ההבדל בין המושגים "מלך מצרים" או "פרעה מלך מצרים"? 2. מה אתה למד על כך שיש הנהגה מיוחדת ושלמה על השרים הממונים על העמים? 3. עפ"י איזה חוק ישראל מושכים כוחותיהם מן הקב"ה ואילו א...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – צד-צו השקפה

26 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות סב-סג – חזרה

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – מט-נ

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – צא-צג למתקדמים

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – צא-צג השקפה

58 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – פח-פצ למתקדמים

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – פח-צ השקפה

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – מז-מח

51 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון בשה"כ מז-מח 1. מה ההבדל העקרוני בין מחזה ולמטה דא"א ולחזה ולמעלה? 2. איזו מדרגה צריך כדי לתקן את החזה ולמטה דא"א? 3. איזה פרצופים מלבישים מחזה ולמעלה ואיזה מחזה ולמטה דא"א? 4. מהו זיווג אב"א וכיצד הו...

הדף היומי בתע"ס – בית שה"כ – מה-מו

20 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות ס-סא – חזרה

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות סב-סג

41 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ב אותיות סב-סג 1. מדוע נאלץ לכאורה הנברא למשוך את האור עם העיגול? מדוע שלא ימשוך אותו ישר בעל מנת להשפיע? 2. אם האור מתפשט מדוע נאמר עליו שהוא תמיד במנוחה? 3. אם לאור אין שום התפעלות וכ"ש לבורא כיצד נית...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – פה-פז למתקדמים

31 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר שמות פה-פז 1. מה היחס בין הכוחות העליונים לכוחות התחתונים ומדוע זה היחס? 2. מה הבדל בין אילן המראה על צדיק לאילן שמראה על הס"א? מהו האילן היוצא דופן בין האילנות? 3. מהו השיח הגדול לשיח הקטן שבין שיחי ה...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – פה-פז השקפה

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שה"כ – מג-מד

32 Views0 Comments

שאלות חזרה בית שעה"ב מג-מד 1. מי הם ס"מ ולילית שפיתו לאדם וחווה? 2. מדוע ג' הקליפות מחזרים אחר הנשמות לפתותם שימשיכו להם אורות דאצילות? 3. מה תפקיד קליפת נגה בחטא אדה"ר? והרי היא אינה קליפה מטבעה, אלא רק ח"ש מחשמ"ל ו...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – פב-פד למתקדמים

33 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר שמות פב-פד 1. מדוע רבי אליעזר מתעקש להסביר לרבי עקיבא את העובדה שהוא גדול ממנו? וודאי שלא לכבדו עושה זה. 2. כיצד ניתן להבין את חלומו של רבי אליעזר כהסבר מצד השורשים לגדולת רבי אליעזר על רבי עקיבא? ומה ש...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – פב-פד השקפה

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אות ס

38 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק ב אות ס 1. מה ההבדל בין המשכה של העיגול לבין המשכה כל הקו? מדוע המשכה של הקו נחשבת לצורה חדשה? 2. אילו ב' בחינות יש במלכות לאחר הצמצום? 3. מדוע צריך להשתמש הן במלכות דעיגולים והן במלכות דיושר? כיצד זה ...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות נח-נט – חזרה

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שה"כ – מא-מב

41 Views0 Comments

שאלות חזרה בית שעה"כ מא-מב 1. מה תפקיד אור חיה בעולם אצילות לגבי התקנת כלי חשמ"ל וכלי דנגה מתיקון הבשר? 2. מה הם ב' הטעמים המסבירים שמצד אחד אומר שגילוי החכמה בפרצוף הוא מחזה ולמטה וכאן אומר לנו שבחינת אור החיה מאיר ל...

עמוד 1 מתוך 41234