Monthly Archives: נובמבר 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

סעודת ראש חודש כסלו – תשע"ז

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – יט-כא למתקדמים

13 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה יט-כא 1. מי הם שמעידים על האדם שהשיב את הרשעים בתשובה? 2. מהיכן אנו למדים שגם אביו זוכה בסוד בר מזכה אב? 3. מה תפקיד הממונה הגזבר ששמו יהודיעם? 4. מה מעיד רשב"י על מי שעושה נפשות הרשעים? ...

ספר התניא – פרק כט 2

10 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק כט 2 1. מדוע הבינוני אומר "נשמה שנתת בי טהורה" ובמה שונה הצדיק ממנו? 2. מה אנו למדים מאמירת הלל הזקן לתלמידיו שכאשר היה הולך לאכול היה אומר שהוא הולך לגמול חסד עם העלובה והעניה היא גופו? 3...

שער הגלגולים להאר"י – הקדמה ג 4

41 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשער הגלגולים הקדמה ג 4 1. מדוע אדם שמת בלי בנים חייב ייבום ואינו מתגלגל כמו אדם שחטא בשאר עבירות שבתורה? 2. מה השאלה שצריך האדם לשאול עצמו שהיא המדריכה אותו אם יש לו בנים מבחינה נפשית או שאין לו? 3...

תע"ס – חלק ג – פרק ז אות א או"פ א-ג

13 Views0 Comments

שאלות לחזרה תע"ס חלק ג פרק ז' אות א או"פ א-ג 1. אלו ב' בחינות יורדות מעולם העליון לתחתון? 2. מהיכן אנו לומדים שאמונה גדולה ממדע? 3. מדוע אמונה תפלה משבשת את המדע ואת החוקים ? 4. כיצד עוברים החוקים הקוסמיים מעולם לעולם...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – טז-יח למתקדמים

11 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון - דף היומי, זוהר תרומה עמודים טז-יח 1. מכח מה לוהטים ג' צבעים תוך שלהבת אחת בחדר העליון שהיא המלכות? 2. מי הם ג' הבחינות שמאירים מאותה שלהבת ובאיזה צבעים? 3. מה החשיבות של סמיכת הגאולה לתפילה? 4. מדו...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – טז-יח השקפה

27 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק כט

14 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא כט 1. מהו טמטמום הלב ממה הוא נובע ולמה הוא גורם? 2. מה העצה היעוצה בזוה"ק לגבי גוף שאינו נשמע לנשמה? 3. כיצד יתכן עפ"י בעה"ס שמבין ומתבונן בשכלו בגדולת ה' ומאידך אינו נתפס ונדבק במוחו? - הבדל ...

שער הגלגולים להאר"י – הקדמה ג 3

13 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשער הגלגולים הקדמה ג 3 1. מהו החלק העיקרי המתגלגל בגוף ומה היחס בין חלק זה לשאר חלקי הנפש שכבר בואו בגופות אחרים ונתקנו? 2. במי תלוי השכר והעונש ומדוע חלקי הנפש המעוברים נוטלים חלק רק בשכר אבל לא ב...

תע"ס – חלק ג – פרק ו אותיות ה-ח או"פ ט-י

16 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא כט 1. מהו טמטמום הלב ממה הוא נובע ולמה הוא גורם? 2. מה העצה היעוצה בזוה"ק לגבי גוף שאינו נשמע לנשמה? 3. כיצד יתכן עפ"י בעה"ס שמבין ומתבונן בשכלו בגדולת ה' ומאידך אינו נתפס ונדבק במוחו? - הבדל ...

ספר התניא – פרק כח

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – יג-טו למתקדים

23 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה יג-טו 1. מה ההבדל בין השתדלות במצוה וקנית המצוה לבין השתדלות בס"א? 2. כיצד יתכן הדבר שהשתדלות התורה כל מי שרוצה זוכה בה ולעומת זאת השתדלות בקב"ה התלויה במעשה אסור לקחתה בחנם וריקם? 3. מה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – יג-טו השקפה

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – י-יב למתקדמים

14 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה י-יב 1. כיצד צריך לבנות את האפריון ביחס לבינה - הסבר את כל ששת הסדרים. 2. מדוע אין הסדר הרביעי יכול לבוא לידי ביטוי אלא כאשר ישנו הסדר החמישי? 3. מדוע היסוד מתתקן ביופי של כל הימים שהיו ל...

ספר התניא – פרק כז 2

25 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא כז 2 1. כיצד על האדם להתייחס להרהורים רעים שעולים במחשבתו? 2. באיזה מצב העצבות היא מגסות הרוח? 3. מהו "ועשה לי מטעמים" בלשון רבים? הסבר את המשל אל מאכלים ערבים מתוקים ואלו החריפים והחמוצים. 4...

תע"ס – חלק ג – פרק ו או ד או"פ ו-ח

17 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק אות ד או"פ ו-ח 1. לשם מה צריך את התוהו? 2. מה אתה מבין מתוך הידיעה שצריך את התוהו ובוהו בעניין חינוך? 3. מה הוא חומר הנקרא היולי? אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http:/...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – י-יב השקפה

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – חיי שרה תשע"ז

38 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ז-ט למתקדמים

48 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה ז-ט 1. מי הם האילנות שאותם מבקש רשב"י לתקן שהיו אצל הים גינוסר בבקעה? 2. מה ההבדל בין אפריון לאפרסמון? אגב כך הסבר את האותיות הדומות והאותיות השונות בשמות אלה ואת מקורן. 3. מהיכן ניזונות ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ז-ט השקפה

31 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – ברכת שלום על התורה – חיי שרה

40 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ד-ו למתקדמים

15 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה ד-ו 1. מהו שהקב"ה חקק בחקיקותיו סוד האמונה? 2. למה גרמה יציאת הבינה ותו"מ של הבינה למדרגה שמתחתיה? 3. מדוע גם בינה וגם מלכות קיבלו אותה אות בשם הוי"ה? 4. מיהו עידון לעידון? 5. מי הם בחינת...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ד-ו השקפה

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קסט-קעא השקפה

32 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – א-ג למתקדמים

13 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה א-ג 1. מדוע רבי חייא מדבר על חשיבות עם ישראל כדי להסביר את לקיחת התרומה לבנית המשכן? 2. הסבר במה מוסיף רשב"י לרבי חייא בכך שמפרש את הקשר בין המגולה לנסתר בבחינת לאה ורחל? 3. הסבר כל אחד מ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – א-ג השקפה

36 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ו אותיות ב-ג או"פ ב-ד

29 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ו אותיות ב-ג או"פ ב-ד 1. מתי הכתר נמנה ומתי אינו נמנה? 2. מהו אפס? מהו ניצוץ בורא ומהו ניצוץ נברא בנפש האדם? 3. מהי המדרגה הנקראת היולי? 4. הסבר מהו אין זמן ואין מקום? מהו יש זמן ואי...

שער הגלגולים להאר"י – הקדמה ג 2

20 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשער הגלגולים שער ג 2 1. מה אנו למדים כאן שגם הנצוצות של קין והבל נטבעו בעמקי הקליפות? 2. מדוע בכל דור ודור יוצאות קצת נצוצות בגלגול ולא הכל ביחד? 3. איפה מקום התיקון ומדוע? 4. כיצד נקרא הגלגול של ה...

תע"ס – חלק ג – פרק ו אות א או"פ א

19 Views0 Comments

שאלות חזרה תעס חלק ג פרק ו אות א 1. איזו ספירה סופרים במקום הכתר ומדוע? 2. מאילו ב' בחינות מורכב הכתר ובשל איזו סיבה אין אנו יכולים לומר שהוא יחידאי כלומר בלתי מורכב? 3. מדוע הכתר לא ספירה שקיבלה אות בפני עצמה והוא א...

ספר התניא – פרק כז

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עמוד 1 מתוך 41234