שידור חי

<div class="urgent message hidden text">שלום חברים יקרים! להלן השינויים בלוי הזמנים של הלימוד לשבועיים
הקרובים</div>
<div class="bottom-ruler">

&nbsp;

</div>
[one_half]


<div class="center bottom-ruler"><a class="big-n-flashy" href="http://broadcast.hasulam.co.il:1935/live/myStream/playlist.m3u8">שידור חי בסמרטפון</a></div>
<a href="http://zoharyomi.co.il/live//">שידור חי של הדף היומי בזוהר</a> בכל יום ב 18:00
להרשמה לדף היומי בזוהר – 050-314-3333
<div class="top-ruler"><iframe style="border-width: 0; margin: 0 0 15px;" src="https://www.google.com/calendar/embed?title=%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8&amp;showTitle=0&amp;mode=AGENDA&amp;height=250&amp;wkst=1&amp;hl=iw&amp;bgcolor=%23ffffff&amp;src=hasulam.site%40gmail.com&amp;color=%23000000&amp;ctz=Asia%2FJerusalem" width="450" height="500" frameborder="0" scrolling="no">
</iframe></div>
[/one_half]
[one_half_last class="chat"]
<script src="http://www.rumbletalk.com/client/?D:QZUvL*" language="JavaScript"></script>
[/one_half_last]