Details

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

בעמוד ע"ח לומדים שעל ידי ההתככלות של כל ספירה בתוכה גם מבחינות האור ישר וגם מבחינות האור חוזר יש לכל ספירה עשר ספירות. כך לדוגמא לכתר יש תשע ספירות של אור ישר כיוון שאחד מהאור ישר שמבחינתו עצמו ועוד שמונה שעוברים דרכו לספירות התחתונות עד יסוד (מלכות לא מקבלת אור ישר), ויש בו עוד ספירה אחת מאור חוזר שמגיע מהמלכות, וכך יש בו עשר ספירות. בחכמה יש שמונה מאור ישר ושתים מאור חוזר, וכן הלאה בכל ספירה שבכל מקום — יש עשר ספירות.

כל ספירה היא יחידנית כי יש בה התכללות מסויימת שאינה באחרות כך שלדוגמא כתר שבתוך הנצח שבהוד שונה מאשר הכתר שבחכמה וכד'.

כל ספירה היא שלימה כי יש בה איזון בין אור ישר שהוא צד ההתפשטות לבין האור החוזר שהוא צד ההתגברות. איזון זה צריך להיות גם אצל כל אחד מאיתנו ואותו צריך לקיים ע"י שנקנה בינה יציבה.

Category:

חלק ב'

Leave a Reply