Details

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

סיכום אות נה'
בעמוד נ"ה אנו מתחילים בעזרת ה' את הסתכלות פנימית של חלק ב', בה בעל הסולם חוזר, מוסיף ומרחיב בלשון פתוחה יותר על הנלמד באור פנימי של חלק ב'. ההסתכלות פנימית כוללת עשרה פרקים, היום נתחיל את פרק א' (העוסק בעשר הספירות של העיגולים).
מקדים ואומר שכל הלימוד על העיגולים הוא רק ביחס שלהם אל הקו (הם החומר המשמש את הקו).
בכל פרצוף בעולמות יש ע"ס של עיגולים וע"ס של יושר. 
בעיגולים — כל החיצוני ביותר הוא המעולה ביותר, וכל הפנימי ביותר הוא הגרוע ביותר. ולכן כתר הוא הכי המעולה כיוון שהוא הכי זך ואחריו חכמה וכו', ומלכות היא הכי גרועה כיוון שהיא הכי עבה. 
אבל בספירות של היושר — כל הפנימי יותר הוא יותר מעולה וכל החיצוני יותר הוא יותר גרוע, ולכן עשר הספירות דיושר של עולם אדם קדמון הם הכי מעולים ובחיצוניותו של א"ק מלבישים עשר הספירות של עולם האצילות, וכן על זה הדרך. בהמשך יסביר לנו את הטעם של ההופכיות הזאת.

Category:

חלק ב'

Leave a Reply