Details

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

סיכום אות נד'
עמוד נ"ד (לאחר שלמדנו אתמול על עולם א"ק שבו מתפשט הקו) אנו מדגישים ואומרים שאף על פי שהקו יותר חשוב מהעיגולים — העיגולים קודמים לקו מצד ההתגלות שלהם לאחר הצמצום ככלים ריקניים ורק אח"כ התגלה הקו. בכך בעצם העיגול הוא חומר הכלי והוא אמצעי לקו שדרך הקו ניתן לייצר אהבה ולקבל את האור מתוך אהבת ה' ולא בגלל הרצון לקבל הפרטי שבעיגול.

בתוך עניין זה של התפשטות הקו הסביר לנו בעל הסולם כיצד מודדים "אורך" ברוחניות? אורך מודדים לפי גודל המסך המייצג את העוביות המותרת והאפשרית לשימוש בקדושה. כי אם למשל המסך משתמש בעוביות של בחינה ד' הוא מעלה אור חוזר מהמלכות עד הכתר, ולכן יוכל לקבל אור בכל ד' הבחינות שבו, ואם משתמש בבחינה הג' יוכל לקבל רק בג' הבחינות שבו (כלומר אור החכמה). הרי שהקצה התחתון הוא המסך שבמלכות המעלה אור חוזר והקצה העליון נמדד על פי כמות העוביות שבמסך.

בזאת סיימנו בעזרת ה' את האור הפנימי, ומחר נתחיל את ההסתכלות הפנימית.

Category:

חלק ב'

Leave a Reply