Details

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר יְהִי רָקִיעַ

כאשר הרגש גובר על השכל — זוֹ טומאה!
מי שפועל מהבטן, ראשו "נמצא בבטן".

כאשר אדם רוצה משהו בטומאה, הוא מייצר השקפה שהיא טעות, והלב מָנחֵה את הראש. בקדושה מייצר השקפה נכונה שראש מולך על הגוף.

צורת החלוקה לפרטים מצד הטומאה, באה לביטוי בקליפות. אחר שביקשנו מהבורא יתר דבקות, אין ביכולתנו לעבוד אלא רק דרך הפרטים. אך יש להיזהר כמה מותר לרדת, ולהשאיר כוח לעלות. "אַל תסכים לחלוקה שלא באה לקו אמצעי"!

אדם חלש בעל השתוקקות לדבר מסוים, מרגיש שבלי המילוי הוא מת. חושב שהקבלה תהיה שיא האושר, שפחית קולה תיתן לו את טעם החיים. אדם מפוקס ההולך בדרך האמת — המטרה עבורו היא המכריעה, וייסורים או שמחות במהלך הדרך, אינם משפיעים עליו.

את העורלה, הרצון לקבל שגורם להפרדה, מורידים – לומר שלמרות שארגיש רצון עז לסיפוק אישי — יש לי ברית שעלי להביא את הסיפוק אל הכלל. קליפת הזכר בשם אֶפְעֶה באה מצד האמונות הטפלות ומצד הגוף נקראת נחש — התאווה.

הסכנה היא שבתחילה לא חשים בהיזק הרע שנפרד מהקדושה במלא חומרתו, אלא הוא מתפתח לאט כדי שהאדם לא יתנגד. בתחילה נראה לו דק כחוט השערה, ולבסוף כעבותות העגלה-חבל מחנק עבה. יוצא שאדם בא ומתקן את ההשקפה, ופתאום מתגברת הקליפה של הטומאה, ואז הוא משפיע כי כיף להשפיע. בהשקפות השגויות רוצים מודעות, שליטה ועוצמה, ומצד הגוף — תאוות.

מצד אחד לֵמֵדים שהקליפה, הפירוד רעים, ומצד שני, זה ישוב העולם — כלומר בלי הפירוד אין הולדה, אין את כוח התפיסה של הכלל. כאשר ביטלו אנשי כנסת הגדולה את היצר הרע של גילוי עריות, אפילו תרנגולת לא הטילה ביצה. החזירו אתו. ראו שאין העולם יכול להגיע לשכלול בלי הפרטיות. תפיסת האדם מהמוּחש אל המופשט — מִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ. לכן על האדם לגרום לישוב עולמו, שזו מערכת רצונותיו, וצריך ישוב הדעת.

קשה אך ניתן להתגבר על הקליפות. אין להביס אותם אלא לכבוש ולהשתלט עליהם.

Category:

בראשית א'

Leave a Reply