Details

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר יְהִי רָקִיעַ

שבאים לבית המדרש זה עדיין לא טוב!
כאשר מתייחדים עם הלימוד — זה טוב!

ביום השני נברא רק שורש התיקון לקיום — וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת-הָרָקִיעַ, אך אין הוא מספיק, ויש להשלימו ביום ג' ע"י קו אמצעי לשכלוּל – שנאמר בו פעמים כִּי-טוֹב. העולם לא ניברא רק בכדי להתקיים ע"י שני קווים, אלא צריך קו אמצעי של גדלות, שאינו מסתפק במועט, וזאת לצורך השִכלוּל.

יש החושבים שאם אדם שהה בסביבה לא טובה — קיום, ועדיין חזר בתשובה — זה טוב. כאשר אין פעולה לשם שמים זה לא טוב.
גם אם היו שהלכו למנזרים בהודו, ולמרות זאת חלקם זכו לחזור בתשובה, מצד עצמה אין לומר שזו פעולה טובה. ניתן רק לומר על מבחן התוצאה "גם זוּ לטובה" – ראיית החלקיות במסגרת השלם.
אצל רבי עקיבא — הכל טוב.

טוב-הוא רק כאשר הפרטים מחוברים לכלל, הוא שאמר שמואל (ברכות מט (לְעוֹלָם אַל יוֹצִיא אָדָם אֶת עַצְמוֹ מִן הַכְּלָל. ולמרות זאת אין אור של תולדה בלי חלוקה/פירוט — רצון לקבל, לכן תופס הנברא את הכלל דרך הפרטים.

אם רואים ייסורים בעולם, והרי הבורא טוב ומטיב – סימן שהמלאכה באמצע. יש לאדם הרבה מחלוקות בחיים, בזוגיות, בחברה…האם כולם כלולים בדבר אחד? אם אתה חי דרך הרעיון של הכלל, ברצון של ייחוד, תוכל לראות מסלול, ולא כל דבר כבעיה נפרדת.

תפקידנו להביא את ההפרדה לשיתוף עם הבורא.

Category:

בראשית א'

Leave a Reply