Category: בראשית א'

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית – שמ״ג-שמ״ד

126 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית – שמ״א-שמ״ב

110 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית – שמ״א-שמ״ב למתקדמים

84 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית – של״ט-ש״מ

92 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית – של״ט-ש״מ למתקדמים

91 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שמח-שנ (סיום)

78 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שמה-שמז

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsמאמר לֹא יָדוֹן רוּחִי בָאָדָם יהודי שאוכל בשר, סימן שרוצה לתקן את מדרגת נשמה. זו הסיבה שבגינה הותר הבשר. החשש שמעלה האר"י הקדוש, שאם אדם מסוים ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שמה-שמז למתקדמים

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsמאמר לֹא יָדוֹן רוּחִי בָאָדָם יהודי שאוכל בשר, סימן שרוצה לתקן את מדרגת נשמה. זו הסיבה שבגינה הותר הבשר. החשש שמעלה האר"י הקדוש, שאם אדם מסוים ...

דף היומי בזוהר הסולם – בראשית – שלז-שלח למתקדמים

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזוהר הסולם – בראשית – שלז-שלח

73 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזוהר הסולם – בראשית – שלה-שלו למתקדמים

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams וְהַנָּחָשׁ הָיָה עָרוּם זהו תיקון להיות בשקט בלי לערב את עצמנו! יש לבוא לקשר מתוך ישוב דעת. בלי לשתוק לרגע, אי אפשר להקשיב לאותו מקום חדש ולה...

דף היומי בזוהר הסולם – בראשית – שלה-שלו

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams וְהַנָּחָשׁ הָיָה עָרוּם זהו תיקון להיות בשקט בלי לערב את עצמנו! יש לבוא לקשר מתוך ישוב דעת. בלי לשתוק לרגע, אי אפשר להקשיב לאותו מקום חדש ולה...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שלג-שלד למתקדמים

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsוְהַנָּחָשׁ הָיָה עָרוּם תפיסת החיים לפיה העיקר שאתה נהנה -- זה החטא! הנחש היא תכונה באדם המסיטה אותו להפריד בין הזכר לנקבה שבו. הפרדה זו היא ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שלג-שלד

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsוְהַנָּחָשׁ הָיָה עָרוּם תפיסת החיים לפיה העיקר שאתה נהנה -- זה החטא! הנחש היא תכונה באדם המסיטה אותו להפריד בין הזכר לנקבה שבו. הפרדה זו היא ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שלא-שלב למתקדמים

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsוְהַנָּחָשׁ הָיָה עָרוּם אין כוח שניתן לנו, אלא מהבורא יתברך ! עץ הדעת נמצא אצל כל אחד מאיתנו, ועלינו לדעת ממה להיזהר. אין מציאות של כוח בפ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שלא-שלב

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsוְהַנָּחָשׁ הָיָה עָרוּם אין כוח שניתן לנו, אלא מהבורא יתברך ! עץ הדעת נמצא אצל כל אחד מאיתנו, ועלינו לדעת ממה להיזהר. אין מציאות של כוח בפ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שכט-של

45 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsוְהַנָּחָשׁ הָיָה עָרוּם מותר לרמות את הרמאי! כמעט ואין ברירה אלא לפעול כך. הנחש הוא כֹח נפשי וגופני הן בצד הזכר והן בצד הנקבה שבאדם - היצ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שכט-של למתקדמים

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsוְהַנָּחָשׁ הָיָה עָרוּם מותר לרמות את הרמאי! כמעט ואין ברירה אלא לפעול כך. הנחש הוא כֹח נפשי וגופני הן בצד הזכר והן בצד הנקבה שבאדם - היצ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שכה-שכו

54 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsכִּי לֹא הִמְטִיר חוק מחויב בתחתון, שניתן לקבל רק בצורה של לקבל בעלמ"נ להשפיע! אמר ר' אבא שאדם וחוה נקראים נטיעות, שכתוב נֵצֶר מַטָּעַי מַעֲשֵ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שכז-שכח למתקדמים

59 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsוַיְצַו יְהוָה אֱלֹהִים עַל-הָאָדָם עשה למען ביתך זה לא נכון. על האדם להסכים בנפשו לדאגה לזולתו! מלמד הזוהר מפסוק זה 7 מצוות בהן נצטווה אדם רא...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שכז-שכח

67 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsוַיְצַו יְהוָה אֱלֹהִים עַל-הָאָדָם עשה למען ביתך זה לא נכון. על האדם להסכים בנפשו לדאגה לזולתו! מלמד הזוהר מפסוק זה 7 מצוות בהן נצטווה אדם רא...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שכה-שכו למתקדמים

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsכִּי לֹא הִמְטִיר חוק מחויב בתחתון, שניתן לקבל רק בצורה של לקבל בעלמ"נ להשפיע! אמר ר' אבא שאדם וחוה נקראים נטיעות, שכתוב נֵצֶר מַטָּעַי מַעֲשֵ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שכג-שכד

73 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsכִּי לֹא הִמְטִיר בזוגיות לא מספיקה מטרה משותפת, אלא שותפות במטרה! ניתן להגיע לאהבה כאשר מגיעים לנקודת ההשוואה בשיתוף, שכל אחד שווה במה שהוא נות...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שכג-שכד למתקדמים

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsכִּי לֹא הִמְטִיר בזוגיות לא מספיקה מטרה משותפת, אלא שותפות במטרה! ניתן להגיע לאהבה כאשר מגיעים לנקודת ההשוואה בשיתוף, שכל אחד שווה במה שהוא נות...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – שכא-שכב למתקדמים

67 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsכִּי לֹא הִמְטִיר מי שלא מבקש קשר שלם של אהבה עם הבורא - הוא לא אדם! וְכֹל שִׂיחַ הַשָּׂדֶה טֶרֶם יִהְיֶה בָאָרֶץ, וְכָל-עֵשֶׂב הַשָּׂדֶה טֶר...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – שכא-שכב

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsכִּי לֹא הִמְטִיר מי שלא מבקש קשר שלם של אהבה עם הבורא - הוא לא אדם! וְכֹל שִׂיחַ הַשָּׂדֶה טֶרֶם יִהְיֶה בָאָרֶץ, וְכָל-עֵשֶׂב הַשָּׂדֶה טֶר...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שיט-שכ למתקדמים

62 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsנַעֲשֶׂה אָדָם הרוצה להגיע לאהבה עם אשתו, צריך לתת לה עצמאות! אך לא הפקרות. האדם בנוי כך שיוכל לתקן או חלילה לקלקל. צד האדם שבנו היא הבחירה,...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שיט-שכ

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsנַעֲשֶׂה אָדָם הרוצה להגיע לאהבה עם אשתו, צריך לתת לה עצמאות! אך לא הפקרות. האדם בנוי כך שיוכל לתקן או חלילה לקלקל. צד האדם שבנו היא הבחירה,...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שיז-שיח למתקדמים

75 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsנַעֲשֶׂה אָדָם להיות אדם מחייב לבחור במה שממילא צפוי! הרי תוכנית הבריאה וקבלת מלוא ההטבה תצא לפועל בשלמות. אמר רשב"י: הייתי מסתכל בשעה שרצה ה...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שיז-שיח

58 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulamsנַעֲשֶׂה אָדָם להיות אדם מחייב לבחור במה שממילא צפוי! הרי תוכנית הבריאה וקבלת מלוא ההטבה תצא לפועל בשלמות. אמר רשב"י: הייתי מסתכל בשעה שרצה ה...

עמוד 1 מתוך 121234567...לסוף »