Category: חלק א'

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמודים כ"ו-כ"ז

198 Views0 Comments

סיום חלק א', עם הגדרות מרתקות מאת "בעל הסולם" אודות המקום, הזמן והתנועה הרוחניים, וכיצד אדם מכיר את החלוקות הנעשות בגין המלכות כדי שיוכל לעבוד במציאות הגשמית.

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד כ"ה

126 Views0 Comments

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד כ"ד

97 Views0 Comments

מהנילמד בשיעור - אע"פ שרק בחי"ד הצטמצמה, האור מסתלק גם מג' הבחינות הראשונות, ולאחר מכן חזר והמשיך הקו אור מג' הבחינות הראשונות, ובחי"ד נשארה "חלל פנוי". התחלנו גם את פרק ח' בו דובר כי החכמה נקראת אור והחסדים מים. הבי...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד כ"ג

146 Views0 Comments

שיעור בדף היומי בתע"ס עם הרב אדם סיני שליט"א. בשיעור למדנו אודות הצורה שבה מתפשטת כל המציאות - ד' בחינות דאור ישר, וכמו כן, אודות הצורה שבה הרצון לקבל נקבע בנאצל - ע"י התעוררות לקבל מכוח עצמו, שכן רק לאחר שהיתה הסתלקו...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד כ"ב

156 Views0 Comments

מהנלמד בשיעור - מחשבת הבריאה מחייבת כל הפרטים שבמציאות לצאת זה מזה עד לגמר התקון. למדנו גם שמלכות דא"ס, פירושה, שהמלכות איננה עושה שם בחינת סוף, ולבסוף למדנו שאי אפשר שהרצון לקבל יהיה נגלה באיזו מהות, זולת בד' בחינות,...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד כ"א

104 Views0 Comments

מהנלמד בשיעור - לפי שהרצון לקבל אינו נמצא בשורשנו, אנו מרגישים בו בושה ואי סבלנות. וז"ש ז"ל, שכדי לתקן זה "הכין" לנו בעוה"ז יגיעה בתורה ומצות להפך את הרצון לקבל על רצון להשפיע. מחשבת הבריאה מחייבת כל הפרטים שבמציאות ...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד כ'

95 Views0 Comments

מהנלמד בשיעור - בהיותנו ענפים נמשכים מא"ס, לכן הדברים הנמצאים בשורשנו, הם לנו לתענוג, ושאינם בשורשנו, יהיו לנו לטורח וליסורין.

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד י"ט

105 Views0 Comments

בשיעור זה למדנו אודות התפקיד שנוצר לאדם בעולם בעקבות הצמצום, למדנו גם מהו השורש לכל הקלקולים שישנם בעולמות, ומה ההבדל בין העולמות של הקליפה, ובין הצד של הקדושה. בשיעור הרב דיבר גם על "יש מיש" ו"יש מאין" וההבדלים ביניה...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד י"ח

99 Views0 Comments

בשיעור זה נמשיך בביאור מחשבת הבריאה, ונלמד בין השאר את הנושאים הבאים: מהיכן יש היכר לרצון לקבל, כיצד המלכות דאין סוף, בחרה ביתר דביקות אם עדיין לא עמדה בפני עצמה, ומהם ב' ההבחנים שישנם בנשמות, בביאור מחצבת הנשמה.

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד י"ז

87 Views0 Comments

בעמוד זה מתחיל פרק ב' בהסתכלות פנימית, בו עוסק בעל "הסולם" בביאור מחשבת הבריאה. למדנו אודות משמעות המילה "תיכף" בצביונה הרוחני, וכן את המושג "מקום" ברוחניות.

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ט"ז

89 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - facebook.com/hasulams בשיעור למדנו אודות התכלית של יציאת הבריאה מהבורא, וכיצד העולם הגשמי מסייע לתכלית זו. בעל "הסולם" מעלה שאלה חשובה ועצומה, איך...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ט"ו

87 Views0 Comments

‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - facebook.com/hasulams בשיעור זה נתמקד בהבנה של מחצבת הנשמה, וכיצד ייתכן, כי הנשמה, שהיא חלק מאלוקיות, מתחלקת ממנה ומובדלת ממנה - כיצד בכלל דברים ...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד י"ד

70 Views0 Comments

‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - facebook.com/hasulams בעמוד י"ד למדנו אודות המושג של "אחד יחיד ומיוחד" וכיצד בא"ס מצויות כל הצורות, ואפילו ההפכים, באים שם באחדות. בשיעור הבחנו בע...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד י"ג

95 Views0 Comments

‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - facebook.com/hasulams בעמוד י"ג, מתחיל החלק הנקרא "הסתכלות פנימית" של חלק א'. בשיעור למדנו אודות החשיבות של "שפת הענפים" בלימוד חכמת הקבלה, וכיצד ...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד י"א

89 Views0 Comments

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד י'

82 Views0 Comments

שיעור בדף היומי בתע"ס עם הרב אדם סיני שליט"א. בשיעור למדנו אודות הצורה שבה מתפשטת כל המציאות - ד' בחינות דאור ישר, וכמו כן, אודות הצורה שבה הרצון לקבל נקבע בנאצל - ע"י התעוררות לקבל מכוח עצמו, שכן רק לאחר שהיתה הסתלקו...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ט'

95 Views0 Comments

שיעור בדף היומי בתע"ס עם הרב אדם סיני שליט"א. בשיעור למדנו אודות הצורה שבה מתפשטת כל המציאות - ד' בחינות דאור ישר, וכמו כן, אודות הצורה שבה הרצון לקבל נקבע בנאצל - ע"י התעוררות לקבל מכוח עצמו, שכן רק לאחר שהיתה הסתלקו...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ח'

88 Views0 Comments

בעמוד ח' למדנו שאת המציאות שניתנה מלמעלה צריך לקבל כפי שהיא עגולה, אין בה חילוקים של מטה מעלה, אך במעשי התחתון ישנן אבחנות אלו. ההיגיון שהוא כוח הסקת המסקנות שלנו, צריך להיות מונח על שכל ולא על רגש שהאי החוקים העליוני...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ז'

107 Views0 Comments

שיעור בדף היומי עם הרב אדם סיני, בשעור למדנו כי הצמצום גילה לנו את החיסרון, בהתחלה החיסרון התגלה כדבר שלם מכיוון שהצמצום נעשה בגלל יתרון, אמנם זה נכון שנגרם גילוי של חיסרון זמנית אך זה לא פגם. אגב כך הסביר לנו שניתן ל...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ו'

101 Views0 Comments

בשיעור למדנו על ד' הבחינות הבונות השתוקקות בנאצל, שמהן מורכבת המלכות דאינסוף. הבחינה הד' שבהן היא ה"נקודה האמצעית", עליה נעשה הצמצום. לאחר שנעשה הצמצום נסתלק האור לסיבת שינוי הצורה, ומפאת ש"אין מקצת נוהג ברוחני", הסתל...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ה'

114 Views0 Comments

בשיעור למדנו אודות הנקודה האמצעית, הקשר שלה לבורא, וד' הבחינות, שכלולות בכלי כדי שיהיה אפשר לבנות ממנו השתוקקות שלמה. ד' הבחינות הללו, הגיעו בבת אחת, למרות שהן מתוארות בצורה של תהליך, כיוון שכל דבר שמגיע מלמעלה, בא בב...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ד'

122 Views0 Comments

בעמוד ד' לומדים אודות הצמצום, נשאלת השאלה, כיצד ישנה השוואת צורה באינסוף, אם קיים שם רצון, מהי התוצאה של הבחירה ביתר דביקות, ומה משמעות הדבר לגבי עבודתו של האדם בעולמו. לעוד שיעורים והרשמה ללימוד: http://hasulam.co.il/

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ג'

107 Views0 Comments

בדף ג' למדנו על האינסוף, שיש בו רצון פשוט, והוא באחדות שלמה עם האור, למרות שיש בו רצון. המחשבה שלנו מגיעה מן הסופיות, וע"כ אנו לא יכולים להבין מה הכוונה שבא"ס שהרצון שם הוא באחדות עם האור, בבחינת "הוא ושמו אחד". צפו ב...

דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ב'

130 Views0 Comments

דף היומי בתע"ס חלק א' עמוד א'

193 Views0 Comments

שיעור הדף היומי בתלמוד עשר הספירות (עמוד א'), מועבר מדי יום ב 18:00, בבית מדרש "הסולם" - שידור חי באתר http://hasulam.co.il/. תע"ס - ספרו היסודי של מרן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

תלמוד עשר הספירות – חוקי החיים

179 Views0 Comments

הרב אדם סיני שליט"א מהלימוד בדף היומי בתע"ס (מאת בעל "הסולם"), בנושא החוק הרוחני המסביר ממה נבנים הקליפות, ואיך זה קשור לחסרון בקדושה שבנפש האדם. חובה לצפות.