Category: חלק יא'

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בתע"ס – חלק י"א – א'עט-א'פ

70 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams א'עט-א'פ 1. במה שונה צלם דקטנות מצלם דגדלות ועיבור ומדוע? 2. מה גורם לשינויי זיווגים באו"א וישסו"ת לצורך ז"א? 3. מהו המושג מוחין והיכן משתמשים בו...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"א – א'עז-א'עח

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams א'עז-א'עח 1. מדוע רק ה-צ' דצל"ם שהיא חיצוניות של ל' היא ראויה להתלבש בפנימיות ז"א? 2. מהו סוד מצל? 3. האיזה מצב ומדוע ה-ם' נחשבת לחב"ד חג"ת וה-צ'...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"א – א'עה-א'עו

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams א'עה-א'עו 1. רשם לפחות 6 שמות ל-ל' דצלם והסבר כל אחד מהם. 2. מדוע ל' דצלם נקרא "מגדל הפורח באויר"? 3. מדוע מחוייב הקדם ה-ם' דצלם ל-ל' דצלם? כיצד ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"א – א'עג-א'עד

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams א'עג-א'עד 1. מה ההבדל בין הדעת הנמצאת באו"א עילאין דתבונה ה-ג' לבין הדעת שבנה"י דתבונה ה-ג' וכיצד זה משפיע על בחינת הצל"ם שבכל אחד מהם? 2. מה ההב...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"א – א'עא-א'עב

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams א'עא-א'עב 1. מדוע בחינת ם' דצל"ם היא יוד דשם הוי"ה? אגב ההסבר הגדר את מיקומה של אותה ם' דצל"ם ביחס לג' הבינות שלמדנו באו"א וישסו"ת הכוללים. 2. מד...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"א – א'סט-א'ע

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בתע"ס – חלק י"א עמודים א'סז-א'סח

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams אסז-א'סח 1. מהו שרש המוחין של ז"א ואיזה בחינה מלבישה עליו? 2. כיצד ב' הזרועות של א"א מתחלקים ומדוע דווקא חלוקה זו? 3. כיצד ובאיזה קשר משפיעה חלוק...

דף היומי בתע"ס – חלק י"א עמודים א'סה-א'סו

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'סא-א'סב

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams א'סג-אסד 1. מיהי תבונה ה-ג' שהיא ה-ב' ובאיזה מצב היא נקראת ב'? 2. מיהי ש"ת דת"ת ונה"י דבינה שנכנסים תוך ז"א? 3. כאשר אומר ש-ם' דצל"ם הוא התלבשות ...

דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'סא-א'סב

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams א'סא-א'סב 1. מהי מציאות או"א בעת העיבור מצד המוחין הניתנים לז"א? 2. לאיזה מצב עוברים המוחין ובעקבות כך התבונה, בעת הלידה ממש כשנפרדים הדלתות והצי...

דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'נט-א'ס

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams א'נט-א'ס 1. מדוע צריכה תבונה לבוא למצב הקטנות בעת הלידה? 2. מדוע חוזרת התבונה לגדלות לאחר הלידה ובמה שונה חזרה זו מהקטן שגדל? 3. למה דומה היחס ב...

דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'נז-א'נח

67 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'נה-א'נו

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams א'נה-א'נו 1. מדוע יסוד נקרא חלל הפורח באויר? 2. מתי או"א נכללים לפרצוף אחד ומתי הם ב' פרצופים? 3. מהו בחינת צלם? 4. מהו בחינת אחוריים דעליון ומד...

022- דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'נג-א'נד

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams 1. מהו תכלית הדינים? 2. מה ההבדל בין שמות אלוקים לשם הוי"ה וכיצד משפיעים הם על התפתחות הז"א לשלביה? 3. מהו היחס של שמות אלוקים להוי"ה בעי"מ ולב...

021- דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'נא-א'נב

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

020- דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'מט-א'נ

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

019- דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'מז-א'מח

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

018- דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'מג-א'מד

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

017- דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'מה-א'מו

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

016- דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'מא-א'מב

59 Views0 Comments

א'מא-א'מב 1. מדוע אנו מגדירים את בניית ז"א עפ"י נה"י דא"א? 2. מדוע כל בחינה מהנה"י מתחלקת ל-ג' וכל אחת מחלקים אלו מתכפלת? 3. אילו בחינות בונים ש"א דנצח הוד? 4. מדוע מש"ת דנצח נבנה קו אמצעי דז"א דעיבור? כיצד הוא קשור ...

015- דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'לט-א'מ

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

014- דף היומי בתע"ס – חלק י"א עמודים א'לז-א'לח

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

013- דף היומי בתע"ס – חלק י"א עמודים א'לה-א'לו

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

012- דף היומי בתע"ס – חלק י"א עמודים א'לג – א'לד

37 Views0 Comments

א'לג-א'לד 1. מהם ב' השרשים שישנם בז"א ומה המקור של כל אחד משרשים אלו? 2. הסבר את המושגים עצם והתכללות ואגב כך הראה מיהו עצם הז"א ומיהו עצם הנוקבא מבחינת שרש ה-א' ומבחינת שרש ה-ב'. 3. היכן מתתקן הז"א ומדוע מדברים בעיקר...

011- דף היומי בתע"ס – חלק י"א עמודים א'לא – א'לב

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

010- דף היומי בתע"ס – חלק י"א עמודים א'כט – א'ל

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

009- דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'כז – א'כח

62 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

008- דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א' כה – א' כו

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

007- דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א' כג-א' כד

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

006- הדף היומי בתע"ס – חלק י"א – א'כא-א'כב

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 212