Category: חלק י'

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קלז-א'קלח

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קלז-א'קלח 1. מדוע הוד יסוד ומל' לא נבררו דיים להיות איברים לז"א בזמן העיבור? 2. מה קרה עם הסיגים של ח' הספי' הראשונות (מכתר עד נצח)...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קלה-א'קלו

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קלה-א'קלו 1. מהן ההוראות לגבי ז"א שהוא י' ספירות וכן ט' ספירות וכן ו"ק? 2. אילו ב' בירורים יש בזו"ן טרם לידתו? 3. מדוע הגבורות דז"א...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קלא-א'קלב

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קלא-א'קלב 1. מדוע אין שום חיבור והתכללות של הז"א עם פנימיות דישסו"ת, אפילו בזמן שז"א מקבל מוחין גדולים מישסו"ת? 2. כיצד ומתי מתחלקי...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קלג-א'קלד

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קלג-א'קלד 1. כיצד הלובן דאבא מקפיא את העובר? 2. מה תפקיד האודם דאמא ובאיזה תכונה יסודית היא משתמשת וכיצד תכונה זו היא המגדירה את תפ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קכט-א'קל

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קכט-א'קל 1. מהי הסיבה מצד התבונה ומהי הסיבה מצד ז"א ללידת ז"א? 2. מה ההבדל בין אורח לבעל הבית? כיצד זה מתבטא במעבר מבחינת אורח לאחר...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קכז-א'קכח

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קכז-א'קכח 1.רשם בקצרה סדר לימוד חלקי התע"ס עד חלק יב ועד בכלל. 2. מהם ג' המדורות שיש באישה ומה מתתקן בכל אחד מהם? 3. מהו הסימן שהול...

050- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקסה-תתקסו

73 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

049- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקסג-תתקסד

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

048- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקסא-תתקסב

71 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

047- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנט-תתקס

71 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

046- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנז-תתקנח

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

045- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנה-תתקנו

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

044- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנג-תתקנד

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

043- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנא-תתקנב

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

042- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקמט-תתקנ

76 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

041- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקמז-תתקמח

72 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

040- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקמה-תתקמו

67 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

039- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקמג-תתקמד

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

038- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקמא-תתקמב

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

037- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקל"ט-תתק"מ

98 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

036- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקלז-תתקלח

72 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

035- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקלה-תתקלו

70 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

034- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקלג-תתקלד

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

033- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקלא-תתקלב

93 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

032- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקכט-תתקל

91 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

031- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקכז-תתקכח

77 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

030- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקכה-תתקכו

66 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

029- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקכג-תתקכד

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

028- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקכא-תתקכב

64 Views0 Comments

1. מה מציינים ש"ת דנצח הוד דעתיק ביחס לא"ק ומדוע הם תחילת התהליך? 2. צור סכמה של חלקי הפרצופים של עתיק וא"א במקביל. 3. הסבר את הרעיון שרק הפנימיות עולה ולא החיצוניות. 4. לשם מה צריך את התערבות עתיק בתהליך? "הסולם"- ...

027- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקיט-תתקכ

64 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 212