Category: חלק י'

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

004- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתע"ג-תתע"ד

88 Views0 Comments

שאלות חזרה - תע"ס חלק י - תתע"ג-תתע"ד 1. כיצד נגיע לחשבון של שט"ו ניצוצים? 2. מדוע כולל את הזו"ן והנוקבה יחד בעניין קבלת המנצפ"ך, והרי זה נעשה בזמן שונה לגמרי? 3. מהיכן מקבלים הזו"ן את מנצפ"ך הא' ומהיכן את מנצפ"ך הב'...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קלג-א'קלד

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קלג-א'קלד 1. כיצד הלובן דאבא מקפיא את העובר? 2. מה תפקיד האודם דאמא ובאיזה תכונה יסודית היא משתמשת וכיצד תכונה זו היא המגדירה את תפ...

019- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקג-תתקד

41 Views0 Comments

1. באיזה מצב ומדוע חב"ד דתבונה הם דינים ואחוריים ובאיזה מצב הם פנים? 2. על מה מצביעה העובדה שהשם בוכ"ו שבמקורו שייך לבינה מצטרף לה' פעמים אלוקים להיות תבונה עם הכולל - לשם מה צריך אותו במציאות התבונה? 3. סכם את ההבדל ...

038- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקמא-תתקמב

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

022- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקט-תתקי

42 Views0 Comments

1. במה דומה המעבר מבינה דתבונה של ס"ג הכולל לז"א דתבונה דס"ג הכולל למעבר בין מלכות דתבונה דס"ג הכולל לז"א הכולל? 2. מהיכן נותנת כל בחינה לתחתון שלה וכיצד הבנה זו מראה לנו שאינה נותנת חלקים ממה שקיבלה כלבושי מוחין מהעל...

032- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקכט-תתקל

79 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

050- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקסה-תתקסו

71 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קכז-א'קכח

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קכז-א'קכח 1.רשם בקצרה סדר לימוד חלקי התע"ס עד חלק יב ועד בכלל. 2. מהם ג' המדורות שיש באישה ומה מתתקן בכל אחד מהם? 3. מהו הסימן שהול...

014- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתצג-תתצד

65 Views0 Comments

1. עפ"י מה מקבל התחתון מהעליון לאחר שיורד למקומו? 2. מדוע צריך לעלות שוב לעלי עליון כדי לקבל שוב אור קומת חיה, לאחר שקיבל אור דקומת נשמה? 3. מדוע הכל תלוי בשיעור המ"ן שהעלו נשמות הצדיקים? "הסולם"- http://hasulam.co....

011- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתפז-תתפח

78 Views0 Comments

1. מהם ב' מיני החסד שיש בבינה? 2. מהי בחינה ה-ג' שבבינה? האם היא גדולה בטבעה מחסד ה-א' מדוע? 3. מה הבדל בין גרון לבין או"א? 4. מה ההבדל בין או"א וישסו"ת? 5. מדוע ממוקמים או"א למעלה מחזה בעוד שישסו"ת גם שייכים לאו"א ממ...

003- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתעא-תתעב

84 Views0 Comments

תתעא-תתעב 1. איזה ברור חייב לעשות בכל בחינה שעולה לברור בעולם אצילות? 2. מה התיקון שצריך לעשות עד ימי המשיח ומה התיקון שצריך לעשות בזמן ימי המשיח? 3. כיצד אפשר להשתמש במלכות למרות שמאסו בה הבונים, למרות שיש עליה סיגים...

045- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנה-תתקנו

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

048- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקסא-תתקסב

69 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

026- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקי"ז – תתקי"ח

58 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

007- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתע"ט-תת"פ

74 Views0 Comments

שאלות חזרה - תע"ס חלק י - תתע"ט-תת"פ 1. אילו ג' בחינות הם הנקראים "ס", "ם" ו-"ד"? 2. מי הנקרא "ס", ומי הנקרא "ם" ומדוע? 3. מדוע מתחלקים ג"ר דבינה וז"ת דבינה לפרצופים נבדלים זה מזה, ומתי יתחברו בחזרה? 4. מהו "סומך ה' ...

028- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקכא-תתקכב

61 Views0 Comments

1. מה מציינים ש"ת דנצח הוד דעתיק ביחס לא"ק ומדוע הם תחילת התהליך? 2. צור סכמה של חלקי הפרצופים של עתיק וא"א במקביל. 3. הסבר את הרעיון שרק הפנימיות עולה ולא החיצוניות. 4. לשם מה צריך את התערבות עתיק בתהליך? "הסולם"- ...

002- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתסט-תתע

93 Views0 Comments

שאלות חזרה - תתסט-תתע 1. מה היתה עיקר סיבת שבירת הכלים וכיצד מבטלים סיבה זו ע"י העיבור? וכיצד ניתן להשליך ענין זה על עבודת נפש בסוד התבטלות? 2. מה ההבדל בין סיגים לקליפות? 3. מה ההבדל בין ארץ תחתונה לארץ עליונה? ...

017- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתצט-תתק

71 Views0 Comments

1. מה ההבדל בין אחוריים שהם ישסו"ת כאשר הם במקום הבינה לעומת המצב שהם במקומם ולמטה מחזה דא"א? 2. מהו סומך ה' לכל הנופלים? מי הם הנופלים? מדוע נקראים כך? מי סומך אותם ובאיזה מצב? 3. היכן יש אחיזה לחיצונים והיכן אין ומ...

016- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתצז-תתצח

63 Views0 Comments

1. הדגם את היחס בין קומת נה"י לקומת יניקה ובין קומת יניקה לקומת נשמה בפרצוף אחד. 2. מה היחס בין עליון לתחתון כאשר התחתון עולה לעליון ומדוע? 3. מהו החוק שדרכו מקבל העליון דרך התחתון בזמן שעלה לעליון? 4. האם התחתון בעת ...

021- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקז-תתקח

60 Views0 Comments

1. מהי הגדרה של פנימיות וחיצוניות והיכן היא מצויה? 2. מהם ג' ה-ההין ומהיכן הם נובעים של ה' ראשונה דס"ג דהוי"ה הכללית דאצילות. 3. מדוע ג' ההין דחיצוניות שנותנת ה' ראשונה דס"ג דהוי"ה דאצילות ל-ו' ד-ה' ראשונה דהוי"ה דאצי...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קכט-א'קל

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קכט-א'קל 1. מהי הסיבה מצד התבונה ומהי הסיבה מצד ז"א ללידת ז"א? 2. מה ההבדל בין אורח לבעל הבית? כיצד זה מתבטא במעבר מבחינת אורח לאחר...

035- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקלה-תתקלו

65 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

047- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנט-תתקס

71 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קלא-א'קלב

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קלא-א'קלב 1. מדוע אין שום חיבור והתכללות של הז"א עם פנימיות דישסו"ת, אפילו בזמן שז"א מקבל מוחין גדולים מישסו"ת? 2. כיצד ומתי מתחלקי...

049- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקסג-תתקסד

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

043- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנא-תתקנב

54 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

015- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתצה-תתצו

63 Views0 Comments

1. מה הקשר בין המ"ן שמעלים נשמות הצדיקים לקבלת אורות בפרצופים העליונים של אצילות עתיק, א"א, או"א וכו' 2. אילו ג' מערכות של גדלות יש בכל אחד מהפרצופים? מה היחס ביניהם לבין העליון של אותו פרצוף? ולתהליך מעיבור עד גדלות ...

034- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקלג-תתקלד

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

020- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקה-תתקו

54 Views0 Comments

1. לאילו בחינות מתחלקת אמא עפ"י הזהר ולאילו עפ"י כתבי האר"י? 2. הסבר את ההבדל בין מקום השפעה למקום הלבשה. 3. מהו החילוק בין חלוקה ל-ג' חלקים לבין החלוקה ל-ד' חלקים של האמא? 4. לאילו ב' בחינות עיקריות נחלקת אמא? וכיצד ...

025- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקטו-תתקטז

47 Views0 Comments

1. מדוע בצ"ב צריכים לעשות סיומים חדשים בשונה מצ"א ומהם ב' הסיומים בצ"א? 2. מהם ב' הסיומים בצ"ב? מה ההגבלה שלהם לצ"א? 3. מדוע הנקבא שנולדה בעולם הנקודים נשברה? "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebo...

עמוד 1 מתוך 212