Category: חלק י'

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קלג-א'קלד

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קלג-א'קלד 1. כיצד הלובן דאבא מקפיא את העובר? 2. מה תפקיד האודם דאמא ובאיזה תכונה יסודית היא משתמשת וכיצד תכונה זו היא המגדירה את תפ...

011- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתפז-תתפח

79 Views0 Comments

1. מהם ב' מיני החסד שיש בבינה? 2. מהי בחינה ה-ג' שבבינה? האם היא גדולה בטבעה מחסד ה-א' מדוע? 3. מה הבדל בין גרון לבין או"א? 4. מה ההבדל בין או"א וישסו"ת? 5. מדוע ממוקמים או"א למעלה מחזה בעוד שישסו"ת גם שייכים לאו"א ממ...

040- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקמה-תתקמו

67 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

002- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתסז-תתסח

92 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

042- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקמט-תתקנ

76 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

047- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנט-תתקס

71 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

024- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקיג-תתקיד

48 Views0 Comments

1. מהו שלכל עליון ישנן רק ב' בחינות, פנימיות וחיצוניות? 2. מהיכן מקבל התחתון את הגדלות שלו ביחס לעליון ומדוע? ומה הנפקא מינה מכך לדרכי עבודה? 3. מה תפקיד של פרצוף המלביש את בריח התיכון? 4. מה התפקיד של זו"ן דאצילות...

014- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתצג-תתצד

65 Views0 Comments

1. עפ"י מה מקבל התחתון מהעליון לאחר שיורד למקומו? 2. מדוע צריך לעלות שוב לעלי עליון כדי לקבל שוב אור קומת חיה, לאחר שקיבל אור דקומת נשמה? 3. מדוע הכל תלוי בשיעור המ"ן שהעלו נשמות הצדיקים? "הסולם"- http://hasulam.co....

019- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקג-תתקד

44 Views0 Comments

1. באיזה מצב ומדוע חב"ד דתבונה הם דינים ואחוריים ובאיזה מצב הם פנים? 2. על מה מצביעה העובדה שהשם בוכ"ו שבמקורו שייך לבינה מצטרף לה' פעמים אלוקים להיות תבונה עם הכולל - לשם מה צריך אותו במציאות התבונה? 3. סכם את ההבדל ...

046- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנז-תתקנח

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

034- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקלג-תתקלד

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

001- דף היומי בתע"ס – חלק י עמודים תתסה-תתסו

83 Views0 Comments

תתסה-תתסו 1. לשם מה נצרך עיבור כתוספת בעולם אצילות? 2. מדעו זו"ן מתתקנים במקום הבטן דאמא ולא למעלה מחזה? 3. מה היחס בין צד המ"ה לצד הב"ן בתיקון הכלים דעולם הנקודים בעולם האצילות? מה יכול להיתקן ומה כלל לא? 4. מהו ימין...

045- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנה-תתקנו

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

038- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקמא-תתקמב

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

012- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתפט-תתצ

87 Views0 Comments

1. מה ההבדל בין אמא עילאה לאבא עילאה, מי מהם גדול יותר ומדוע? 2. אם אמא עילאה היא בחינת עצם חוכמה מדוע אנו אומרים שהיא ו"ק ולא ג"ר? 3. הסבר עפ"י תפקיד הכלי שבאו"א עילאין מדוע יש שם חסדים מכוסים, וכן בישסו"ת עפ"י אותו ...

004- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתע"ג-תתע"ד

88 Views0 Comments

שאלות חזרה - תע"ס חלק י - תתע"ג-תתע"ד 1. כיצד נגיע לחשבון של שט"ו ניצוצים? 2. מדוע כולל את הזו"ן והנוקבה יחד בעניין קבלת המנצפ"ך, והרי זה נעשה בזמן שונה לגמרי? 3. מהיכן מקבלים הזו"ן את מנצפ"ך הא' ומהיכן את מנצפ"ך הב'...

022- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקט-תתקי

44 Views0 Comments

1. במה דומה המעבר מבינה דתבונה של ס"ג הכולל לז"א דתבונה דס"ג הכולל למעבר בין מלכות דתבונה דס"ג הכולל לז"א הכולל? 2. מהיכן נותנת כל בחינה לתחתון שלה וכיצד הבנה זו מראה לנו שאינה נותנת חלקים ממה שקיבלה כלבושי מוחין מהעל...

021- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקז-תתקח

62 Views0 Comments

1. מהי הגדרה של פנימיות וחיצוניות והיכן היא מצויה? 2. מהם ג' ה-ההין ומהיכן הם נובעים של ה' ראשונה דס"ג דהוי"ה הכללית דאצילות. 3. מדוע ג' ההין דחיצוניות שנותנת ה' ראשונה דס"ג דהוי"ה דאצילות ל-ו' ד-ה' ראשונה דהוי"ה דאצי...

029- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקכג-תתקכד

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

007- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתע"ט-תת"פ

77 Views0 Comments

שאלות חזרה - תע"ס חלק י - תתע"ט-תת"פ 1. אילו ג' בחינות הם הנקראים "ס", "ם" ו-"ד"? 2. מי הנקרא "ס", ומי הנקרא "ם" ומדוע? 3. מדוע מתחלקים ג"ר דבינה וז"ת דבינה לפרצופים נבדלים זה מזה, ומתי יתחברו בחזרה? 4. מהו "סומך ה' ...

008- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתפא-תתפב

84 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

031- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקכז-תתקכח

77 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

030- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקכה-תתקכו

66 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

005- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתעה-תתעו

79 Views0 Comments

תתעה-תתעו 1. מדוע אין העליון יכול למדוד לתחתון, אלא רק נרנח"י דנפש ונרנח"י דרוח? 2. על מה מצביעה העובדא שנערה עולה בחשבון שכ"ה? 3. מהיכן מקבלת כל בחינה את מנצפ"ך ה-ב' ומדוע? ---- "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייס...

009- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתפג-תתפד

91 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

037- הדף היומי בתע"ס – חלק י – תתקל"ט-תתק"מ

98 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קלא-א'קלב

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קלא-א'קלב 1. מדוע אין שום חיבור והתכללות של הז"א עם פנימיות דישסו"ת, אפילו בזמן שז"א מקבל מוחין גדולים מישסו"ת? 2. כיצד ומתי מתחלקי...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קכז-א'קכח

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קכז-א'קכח 1.רשם בקצרה סדר לימוד חלקי התע"ס עד חלק יב ועד בכלל. 2. מהם ג' המדורות שיש באישה ומה מתתקן בכל אחד מהם? 3. מהו הסימן שהול...

033- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקלא-תתקלב

93 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

018- דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקא-תתקב

89 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 212