Category: מבוא לספר הזוהר

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

מבוא לספר הזהר – אות מ"ב הרב אדם סיני שליט"א

103 Views0 Comments

האות הנלמדת: מב) ווי ליה מאן דישוה ליה לשום מדה, ואפילו מאלין מדות דיליה, כל שכן לבני האדם אשר בעפר יסודם דכלים ונפסדים. ועם כל זה, ווי למי שישוה לו ית' לאיזה מדה, כלומר שיאמר, שהמדה נמצאת בו ית' כשהוא לעצמו, ואפילו ב...

מבוא לספר הזהר – אות מ"א הרב אדם סיני שליט"א

80 Views0 Comments

האות הנלמדת: מא) דאי לא יתפשט נהוריה על כל בריין, איך ישתמודעון ליה ואיך יתקיים מלא כל הארץ כבודו. ואם לא היה מתפשט אורו ית' על כל הבריות על ידי שנתלבש כביכול באלו הספירות הקדושות איך היו הבריות זוכות להכיר אותו ית' ו...

מבוא לספר הזהר – אות מ' הרב אדם סיני שליט"א

90 Views0 Comments

האות הנלמדת: מ) וקרא אל אלקים שדי צבאות אהיה, בגין דישתמודעון ליה בכל מדה ומדה, איך יתנהג עלמא בחסד וגבורה לפי עובדיהון דבני נשא. וקרא עצמו בשמות, אל אלקים שדי צבאות אהי"ה בכדי שיכירו אותו ית' בכל מדה ומדה שבו. כי עשר...

מבוא לספר הזהר – אות ל"ט הרב אדם סיני שליט"א

89 Views0 Comments

האות הנלמדת: לט) ולא יוקשה לך הרי ד' אותיות הויה וקוצו של יוד הן ה' כלים כנ"ל, כי הכלים מכונים תמיד אותיות, והן סוד ה' הספירות כח"ב תו"מ כנ"ל, הרי מפורש, שיש כלים גם בכתר חכמה, שעליהם רומזים קש"י והיוד דהויה. והענין ה...

מבוא לספר הזהר – אות ל"ח-חלק שני הרב אדם סיני שליט"א

69 Views0 Comments

האות הנלמדת: לח) ביאור הדברים, כי מבריאה ואילך, דהיינו מבינה אחר שנשתתפה במדת הדין שהיא מלכות, נמשכות התמונות והצורות אל המקבלים שהן הנשמות, ולא ח"ו במקומה עצמה, אלא רק במקום המקבלים, כנ"ל, ואומר, שעשה אז צורת המרכבה ...

מבוא לספר הזהר – אות ל"ו הרב אדם סיני שליט"א

57 Views0 Comments

האות הנלמדת: לו) (ולכאורה נמצא בדבריהם כעין סתירה, שהרי מקודם לכן אמרו, שרק מספירת המלכות נמשכות הצורות אל המקבלים, שאומר אלא כד נחית לאמלכא על בריין וכו' שז"ס וביד נביאים אדמה, וכאן אומר שמבריאה ולמטה דהיינו מבינה ול...

מבוא לספר הזהר – אות ל"ח-חלק ראשון הרב אדם סיני שליט"א

61 Views0 Comments

האות הנלמדת: לח) ביאור הדברים, כי מבריאה ואילך, דהיינו מבינה אחר שנשתתפה במדת הדין שהיא מלכות, נמשכות התמונות והצורות אל המקבלים שהן הנשמות, ולא ח"ו במקומה עצמה, אלא רק במקום המקבלים, כנ"ל, ואומר, שעשה אז צורת המרכבה ...

מבוא לספר הזהר – אות ל"ד הרב אדם סיני שליט"א

77 Views0 Comments

האות הנלמדת: לד) ואל תתמה על זה, כי כמנהג הזה תמצא גם כן בהשגתנו הגשמית. כי למשל, חוש הראיה שלנו, שאנו רואים לפנינו עולם גדול ענקי, וכל מלואו הנהדר. הרי באמת אין אנו רואים כל זה אלא רק בפנימיותנו עצמה, כלומר, במוח האח...

מבוא לספר הזהר – אות ל"ה הרב אדם סיני שליט"א

61 Views0 Comments

האות הנלמדת: לה) ומתוך שאלו הדברים הם מדברים העומדים בכבשונו של עולם, ואני חושש מאד שהמעיין לא יטעה בתפישתם, כדאי לי לטרוח עוד ולהביא את לשון הזהב של הזהר עצמו בדברים הללו, ולפרשם כפי יכולתי. וז"ל בסגנונו הזך. (פרשת ב...

מבוא לספר הזהר – אות ל"ג הרב אדם סיני שליט"א

43 Views0 Comments

האות הנלמדת: לג) אמנם לפי"ז, לשם מה היה להם, לבעלי הזהר, לתאר את כל השינויים האלה בעולם האצילות עצמו. היה להם לומר במפורש רק כלפי המקבלים שבבי"ע, ולא להרבות דברים כל כך באצילות שנצטרך לתרץ עליהם תירוצים. אכן יש בזה סו...

מבוא לספר הזהר – אות ל"ב הרב אדם סיני שליט"א

69 Views0 Comments

האות הנלמדת: לב) ותדמה זה אל נר, שבין אם תדליק ממנו אלף אלפי רבי רבבות נרות, או לא תדליק ממנו כלום, לא תמצא מחמת זה שום שינוי באפס מה בנר עצמו. או כמו אדם הראשון, בין אם יצאו ממנו רבי רבבות בנים כמונו היום ובין אם לא ...

מבוא לספר הזהר – אות ל"א הרב אדם סיני שליט"א

49 Views0 Comments

האות הנלמדת: לא) ומה שהזהר מתאר את הכלים חו"ב תו"מ באצילות שהם גדלים או מתמעטים ע"י מעשה בני אדם, וכן מצינו (בזהר בא ד"ג) ישראל וכו' יהבין תוקפא וחילא לקוב"ה שהמשמעות היא, בהאלקיות כשהיא לעצמה. אינו ח"ו כפשוטו, כי אלק...

מבוא לספר הזהר – אות כ"ח הרב אדם סיני שליט"א

70 Views0 Comments

האות הנלמדת: כח) אמנם ודאי הכלים של ע"ס דבי"ע מקבלים מאצילות כל הפרטים ופרטי פרטים של השינוים שהרי שם הוא בחינת התכנית המחשבתית מכל הפרטים שיבואו בסדרים של בנין הבית בפועל בבי"ע. ולפיכך נבחן שהכלים דע"ס חו"ב תו"מ שבבי...

מבוא לספר הזהר – אות כ"ט הרב אדם סיני שליט"א

64 Views0 Comments

האות הנלמדת: כט) ומהמבואר תבין מה שהת"ז מחלק את עולם האצילות לג' בחינות שהן איהו, חיוהי וגרמוהי, אע"פ ששם אחדות פשוטה ואין שם מבחינת נבראים משהו. כי איהו, פירושו האלקיות כמו שהוא לעצמו, שבזה אין לנו תפיסא ולא ניתן לתפ...

מבוא לספר הזהר – אות ל' הרב אדם סיני שליט"א

44 Views0 Comments

האות הנלמדת: ל) וחיוהי, פירושו האור, המלובש בתוך הלבן שהוא הכלים הנ"ל. אשר אור זה מובן לנו גם כן רק כלפי הנשמות המקבלות מאצילות, ולא ח"ו באלקיות כלפי עצמה, כי ה"ס איהו כנ"ל, דהיינו בעת שג' עולמות בי"ע עולים לאצילות עם...

מבוא לספר הזהר – אות כ"ז הרב אדם סיני שליט"א

49 Views0 Comments

האות הנלמדת: כז) ועם זה תבין שכל השנויים האלו המתוארים בעולם האצילות אינם נאמרים בהאלקיות כשהוא ית' לעצמו, אלא רק כלפי הנשמות בשעור שמקבלות מאצילות דרך ג' העולמות בי"ע. וענין המציאות של העולם ההוא, הוא ביחס התכנית המח...

מבוא לספר הזהר – אות כ"ו-חלק שני הרב אדם סיני שליט"א

53 Views0 Comments

האות הנלמדת: כו) ותשכיל בהמשל הנ"ל ותמצא איך ג' הבחינות של החושב לבנות בית, הן מקושרות זו בזו בדרך סבה ומסובב, ששורש כולן הוא המחשבה הראשונה, כי לא יבוא שום פרט בתכנית המחשבתית שלו, אלא לפי סוף המעשה, שיצא לפניו במחשב...

מבוא לספר הזהר – אות כ"ד הרב אדם סיני שליט"א

47 Views0 Comments

האות הנלמדת: כד) ואמשול לך משל מהויות עוה"ז למשל אדם הרוצה לבנות בית נאה, הנה במחשבה ראשונה הוא רואה לפניו בית מהודר בכל חדריו ופרטיו וכו' כמו שיהיה בגמר בנינו, ואחר זה הוא מחשב תכנית ההוצאה לפועל לכל פרטיה, שהוא יפרט...

מבוא לספר הזהר – אות כ"ו-חלק ראשון הרב אדם סיני שליט"א

57 Views0 Comments

האות הנלמדת: כו) ותשכיל בהמשל הנ"ל ותמצא איך ג' הבחינות של החושב לבנות בית, הן מקושרות זו בזו בדרך סבה ומסובב, ששורש כולן הוא המחשבה הראשונה, כי לא יבוא שום פרט בתכנית המחשבתית שלו, אלא לפי סוף המעשה, שיצא לפניו במחשב...

מבוא לספר הזהר – אות כ"ה הרב אדם סיני שליט"א

59 Views0 Comments

האות הנלמדת: כה) וג' העולמות בי"ע ועוה"ז, הם בחינת ההוצאה מכח אל הפועל, כעין האדם הבונה ביתו בפועל ממש, ומביא העצים האבנים והפועלים, עד גמר בנין הבית. ולפיכך האלקיות המאירה בבי"ע, דהיינו בשיעור שהנשמות צריכות לקבל כדי...

מבוא לספר הזהר – אות כ"ג הרב אדם סיני שליט"א

61 Views0 Comments

האות הנלמדת: כג) ולהבין זה צריך שתזכור המתבאר לעיל באות י"ז שנתבאר שעצם מחויב המציאות ה"ס מהות, שאין לנו תפיסה בו אפילו במהותים הגשמים ואפילו במהותנו עצמנו, ומכ"ש במחויב המציאות. ועולם האצילות ה"ס צורה, וג' עולמות בי"...

מבוא לספר הזהר – אות כ"א הרב אדם סיני שליט"א

52 Views0 Comments

האות הנלמדת: כא) וכמוהו תשכיל בערכים של העולמות העליונים הרוחניים. כי העולמות נחתמים זו מזו ממעלה למטה, וכל בחינות דצח"מ שבעולם הבריאה מניחים חותמם בעולם היצירה ומדצח"מ היצירה נחתמים דצח"מ דעשיה. ומדצח"מ דעשיה נחתמים ...

מבוא לספר הזהר – אות כ"ב הרב אדם סיני שליט"א

54 Views0 Comments

האות הנלמדת: כב) ואחר כל אלה נשאר לנו לבאר, את כל אלו תוארים הגשמיים המתבארים בספר הזהר בעשר הספירות כמו, מעלה ומטה, עליה וירידה, התמעטות והתפשטות, קטנות וגדלות, פירוד וזווג, ומספרים, וכדומה, אשר התחתונים על ידי מעשיה...

מבוא לספר הזהר – אות י"ט הרב אדם סיני שליט"א

48 Views0 Comments

האות הנלמדת: יט) ועתה נבאר גדר הג', שאע"פ שהזהר עוסק בכל עולם ועולם מבחינת הספירות שהן האלקיות המאירה באותו עולם, וכן מכל פרטי דצח"מ, שהם הנבראים שבאותו עולם, מ"מ עיקר כונת הזהר קולעת רק אל בחינת המדבר שבאותו עולם. וא...

מבוא לספר הזהר – אות כ' הרב אדם סיני שליט"א

32 Views0 Comments

האות הנלמדת: כ) ותמצא שבחי"א שהיא מדת קיומו ההכרחי, ובחי"ב שהיא מדת תאוות הבהמיות היתרות על מדת קיומו הוא מקבל וניזון מדברים הנמוכים ממנו שהם דומם וצומח וחי. אבל בחי"ג שהיא תאוות אנושיות, כגון ממשלה וכבוד, הוא מקבל ונ...

מבוא לספר הזהר – אות ט"ז הרב אדם סיני שליט"א

58 Views0 Comments

האות הנלמדת: טז) ואחר שנתבאר לך היטב אלו ד' האופנים חומר צורה בחומר, צורה מופשטת, ומהות, בדברים המוחשיים, שנתבאר, שאופן הד' שהוא המהות, אין לנו תפישא בה כל עיקר. ואופן הג' הוא מושכל העלול לטעות. ורק האופן הא', שהוא הח...

מבוא לספר הזהר – אות י"ז הרב אדם סיני שליט"א

55 Views0 Comments

האות הנלמדת: יז) ויחד עם זה יתבאר גדר הב'. ודע שכמו שבארנו ד' האופנים בפרט א' בעולם הבריאה בלבד, כן הם בדרך כלל בכללות ד' עולמות אבי"ע. אשר ג' גוונים אדום ירוק שחור שבג' עולמות בי"ע הם בחינת החומר, או העצם. וגוון לבן ...

מבוא לספר הזהר – אות י"ח הרב אדם סיני שליט"א

60 Views0 Comments

האות הנלמדת: יח) וכדרך שנתבארו ד' האופנים בכללות אבי"ע, כן הוא בכל עולם ועולם, ואפילו בפרט קטן שמאיזה עולם, הן בראש עולם אצילות והן בסוף עולם עשיה. כי יש בו חו"ב תו"מ כנ"ל. ונמצא ספירת החכמה לבחינת צורה, ובינה ותו"מ ל...

מבוא לספר הזהר – אות ט"ו-חלק שני הרב אדם סיני שליט"א

57 Views0 Comments

האות הנלמדת: טו) אופן הג' שהוא צורה מופשטת, דהיינו, אחר שהצורה נתגלתה לנו פעם בעודה מתלבשת באיזה חומר, יש כח בדמיון שלנו להפשיט אותה לגמרי מן החומר, ולהשכיל אותה במופשט מכל חומר. כמו המעלות והמדות הטובות הבאות בספרי ה...

מבוא לספר הזהר – אות ט"ו-חלק ראשון הרב אדם סיני שליט"א

49 Views0 Comments

האות הנלמדת: טו) אופן הג' שהוא צורה מופשטת, דהיינו, אחר שהצורה נתגלתה לנו פעם בעודה מתלבשת באיזה חומר, יש כח בדמיון שלנו להפשיט אותה לגמרי מן החומר, ולהשכיל אותה במופשט מכל חומר. כמו המעלות והמדות הטובות הבאות בספרי ה...

עמוד 1 מתוך 212