Monthly Archives: דצמבר 2008

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

?מה שונה חכמת קבלה משאר החכמות

92 Views0 Comments

http://hasulam.co.il

גלגול נשמות

131 Views0 Comments

קבלה ומצוות, יש קשר ?

52 Views0 Comments

קבלה ומצוות, יש קשר ?

43 Views0 Comments

http://hasulam.co.il הסולם- המרכז לתורת הקבלה הרב אדם סיני

קבלה

48 Views0 Comments

קבלה

48 Views0 Comments

http://hasulam.co.il קבלה , דת או מדע? - הרב אדם סיני הסולם- המרכז לתורת הקבלה הרב אדם סיני אומר בעל הסולם בהמשך המאמר "ועתה יש לנו אמת הבנין, למדוד חשיבות חכמת ישראל , על חכמת החיצוניות. שכל ענייניה , אינם זולת להבין דרכי השגחת הבורא ית' על בריותיו, ולהדבק בו יתברך." ואם כך נשאל, אז גם לקבלה אפשר לקרוא חכמה רק מסוג שונה , עם תכלית שונה . אך גם היא מתעסקת בחקר על פי נסיון האדם, שדרכו חוקר הוא את האמת, את המדע, את התועלת החברתית את המוסריות. אך לא כך הדבר, חכמת הקבלה או מדע הקבלה - אם תרצו - שונה הוא לחלוטין ועל כן נקרא הוא דת ולא רק מדע. ראו את דברי בעל הסולם במאמר "מהות הדת ומטרתה" בספר "מתן תורה" עמ' נ"ה : "מה שאין כן הדת , אשר דבר הכרת טוב ורע המתפתחת בנו מתוך שמושה, יש לה יחס רלטיווי אל ה' יתברך לבדו, דהיינו משינוי הצורה מהיוצר יתברך עד להשואת הצורה אליו יתברך שנקראת דבקות".

סוד החנוכה – קבלה -חלק ד'

62 Views0 Comments

סוד החנוכה – קבלה -חלק ה'

56 Views0 Comments

סוד החנוכה – קבלה -חלק ה'

53 Views0 Comments

http://hasulam.co.il שיעור מרתק, על חנוכה, העוסק בסודות חג החנוכה, מה הרעיון הרוחני שמסתתר מאחורי החנוכיה, מה הקשר בין אכילת סופגנית, לאהבה ה', למה צריך להדליק עד שתכלה רגל מין השוק, מה משמעות הסביבון ברוחניות? ועוד המון

סוד החנוכה – קבלה -חלק ג'

85 Views0 Comments

h

סוד החנוכה – קבלה -חלק ב'

66 Views0 Comments

סוד החנוכה – קבלה -חלק ד'

59 Views0 Comments

http://hasulam.co.il שיעור מרתק, על חנוכה, העוסק בסודות חג החנוכה, מה הרעיון הרוחני שמסתתר מאחורי החנוכיה, מה הקשר בין אכילת סופגנית, לאהבה ה', למה צריך להדליק עד שתכלה רגל מין השוק, מה משמעות הסביבון ברוחניות? ועוד המון

סוד החנוכה – קבלה -חלק ג'

38 Views0 Comments

סוד החנוכה - קבלה -חלק א' http://hasulam.co.il שיעור מרתק, על חנוכה, העוסק בסודות חג החנוכה, מה הרעיון הרוחני שמסתתר מאחורי החנוכיה, מה הקשר בין אכילת סופגנית, לאהבה ה', למה צריך להדליק עד שתכלה רגל מין השוק, מה משמעות הסביבון ברוחניות? ועוד המון

סוד החנוכה – קבלה -חלק א'

58 Views0 Comments

סוד החנוכה – קבלה -חלק ב'

41 Views0 Comments

http://hasulam.co.il שיעור מרתק, על חנוכה, העוסק בסודות חג החנוכה, מה הרעיון הרוחני שמסתתר מאחורי החנוכיה, מה הקשר בין אכילת סופגנית, לאהבה ה', למה צריך להדליק עד שתכלה רגל מין השוק, מה משמעות הסביבון ברוחניות? ועוד המון

סוד החנוכה – קבלה -חלק א'

34 Views0 Comments

http://hasulam.co.il שיעור מרתק, על חנוכה, העוסק בסודות חג החנוכה, מה הרעיון הרוחני שמסתתר מאחורי החנוכיה, מה הקשר בין אכילת סופגנית, לאהבה ה', למה צריך להדליק עד שתכלה רגל מין השוק, מה משמעות הסביבון ברוחניות? ועוד המון

2חנוכה בסוד ה- קבלה

58 Views0 Comments

הסבר מרתק, על משמעות החג, הדלת נרות, פרסום הנס, ועוד.. הרב אדם סיני - http://hasulam.co.il

1חנוכה בסוד ה- קבלה

80 Views0 Comments

הסבר מרתק, על משמעות החג, הדלת נרות, פרסום הנס, ועוד.. הרב אדם סיני - http://hasulam.co.il

סודות המלחמה על פי ה- קבלה יא

58 Views0 Comments

סודות המלחמה על פי ה- קבלה י'

77 Views0 Comments

סודות המלחמה על פי ה- קבלה יא

65 Views0 Comments

סודות המלחמה על פי ה- קבלה המלחמה על פי הקבלה http://www.hasulam.co.il קבלה,הרב אדם סיני,חכמת הקבלה,האח הגדול,רוחניות,פרשת שבוע,חגים,תורה,בני ברוך,מלחמה

סודות המלחמה על פי ה- קבלה ט

29 Views0 Comments

סודות המלחמה על פי ה- קבלה ח'

39 Views0 Comments

סודות המלחמה על פי ה- קבלה ט

77 Views0 Comments

סודות המלחמה על פי ה- קבלה המלחמה על פי הקבלה http://www.hasulam.co.il

סודות המלחמה על פי ה- קבלה 5

83 Views0 Comments

סודות המלחמה על פי ה- קבלה ז'

65 Views0 Comments

עמוד 1 מתוך 6123456