Monthly Archives: יולי 2012

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

פרשת ואתחנן – מודעות שבועית

102 Views0 Comments

עבודת הכעס

63 Views0 Comments

עבודה על הכעס: ביקורת נכונה

30 Views0 Comments

דברי הרב בחג האהבה-ט"ו באב שנת תשע"א

82 Views1 Comments

היום רציתי לדבר קצת על עניין האהבה. יש לדעת שכשאר אדם רוצה להגיע לאהבה, או לכל רגש אחר, אבל לעניינו זה עניין האהבה, האהבה צריכה להיות מורגשת. האהבה, לא די בה שתהיה מושג שכלי. [one_fifth][/one_fifth] [three_fifth] ...

מודעות שבועית – זוהר פרשת ואתחנן

64 Views0 Comments

לעדכונים בפייסבוק - HYPERLINK "http://facebook.com/hasulams"http://facebook.com/hasulams ‎ נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה...

שאלות ותשובות עם הרב אדם סיני

30 Views0 Comments

איך אפשר שהאבל על בית המקדש לא יהיה רק בצד של עצבות אלא בצד של צער והתקדמות? במה צריך אדם לתלות דבר שלילי שקורה ביחס לעצמו, האם בעצמו או בנסיבות? למדנו שכל דבר מצד האמת מבוטא ע"י עולם שנה נפש. מדוע ביהמ"ק מבוטא ע"י ב...

יארצייט הארי הקדוש

42 Views0 Comments

יארצייט הארי הקדוש

101 Views0 Comments

MudautShevuit BoiKala MatotMasaey5772

54 Views0 Comments

זוהר הקדוש – פרשת מטות – קבלה

91 Views0 Comments

מודעות שבועית – פרשת מטות בזוהר הקדוש

45 Views0 Comments

הפרשה מדבר המון על סודות הזוגיות, ועל יצירת קשר כפעולה מרכזית בחיינו

ראש חודש אב תשע"ב – הכנה נפשית – מאת הרב אדם סיני

61 Views0 Comments

מהו בית המקדש שאני צריכים להצטער עליו בט' באב ומה היא האהבה שחוגגים בט"ו באב

סעודת ראש חודש – אב

82 Views0 Comments

http://kabbalah-hasulam.co.il

מידת הכעס – עבודת נפש

54 Views0 Comments

פרשת השבוע – פנחס בראי הקבלה

95 Views0 Comments

עמוד 1 מתוך 212