Monthly Archives: ספטמבר 2012

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

ארוע העשור ערוך ומקוצר

75 Views0 Comments

סוכות – שער הכוונות – דרוש ד

54 Views0 Comments

בואי כלה – פרשת האזינו

39 Views0 Comments

קבלה – מה זה סוכות בתשע דקות

26 Views0 Comments

מה תפקיד הסוכה בנפש האדם? מה זה מנהג נענוע לולב? האם זה דבר גשמי? מי הם האושפיזין על פי חכמת הקבלה? מה ההגיון שבונים בסוכה ולמה הוא משמח? הרב אדם סיני מכין אותנו ב 9 דקות לחג הסוכות לשעורים נוספים כנסו לאת...

יארצייט בעל "הסולם" זצוק"ל – תשע"ג

50 Views0 Comments

סעודת היסוד תשע"ג

30 Views0 Comments

מסרים מבעל הסולם – קבלה

40 Views0 Comments

מצגת אודות בעל "הסולם" שנערכה על ידי חברים בבית המדרש הסולם לכבוד יום פטירת בעל הסולם. המצגת מחברת למסרים אותם ניסה בעל הסולם להנחיל לעולם כולו.

כפרות תשע"ג

37 Views0 Comments

יום הכיפורים – עניין יסורים בעבודה (2)

40 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ניתן להשתתף בשידור...

הרב אדם סיני – מתי התחיל הזמן בעולם?

71 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ניתן להשתתף בשידור...

קבלה – הכנה ב 7 דקות ליום הכיפורים

35 Views0 Comments

מה זה יוה"כ בנפש? מה התיקון שאני יכול לעשות ביום הזה? האם היום הוא קדוש או טהור? איך זה קשור למה שקרה בראש השנה? הרב אדם סיני עונה לשאלת תלמיד בנושא. לשעורים נוספים כנסו לאתר הסולם http://www.hasulam.co.il הדף...

על מה יום הכיפורים לא מכפר?

36 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ניתן להשתתף בשידור...

מדוע נהג האר"י הקדוש כפרות בתרנגול ולא בכסף?

64 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ניתן להשתתף בשידור...

קבלה – כיצד אליהו מתגלה בעולם?

56 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ניתן להשתתף בשידור...

עבודת נפש ליום השביעי של עשרת ימי התשובה-יום הנצח

47 Views0 Comments

[four_fifth] ימים אלה, עשרת ימי התשובה, מביאים לפתחי נפשנו הזדמנות פז לעשות עבודה פנימית. ביום ראשון מגיעים אנו ליום השביעי של עשרת ימי התשובה. מהי הנקודה הנפשית שעלינו לקנות? [/four_fifth] [one_fifth_last][/one_fift...

יום הכיפורים – עניין ייסורים בעבודה

59 Views0 Comments

הרב אדם סיני בשעור על פי מאמר של הרב"ש אודות עניין הייסורים, בנושא יום הכיפורים. לשעורים נוספים כנסו לאתר הסולם http://www.hasulam.co.il הדף שלנו בפייסבוק http://www.facebook.com/hasulams

עבודת נפש ליום השישי של עשרת ימי התשובה-יום התפארת

67 Views0 Comments

[four_fifth] ימים אלה, עשרת ימי התשובה, מביאים לפתחי נפשנו הזדמנות פז לעשות עבודה פנימית. בשבת נגיע ליום השישי של עשרת ימי התשובה. מהי הנקודה הנפשית שעלינו לקנות? [/four_fifth] [one_fifth_last][/one_fifth_last] [one_f...

עבודת נפש ליום החמישי של עשרת ימי התשובה-יום הגבורה

46 Views0 Comments

[four_fifth] ימים אלה, עשרת ימי התשובה, מביאים לפתחי נפשנו הזדמנות פז לעשות עבודה פנימית. היום, יום שישי, הוא היום של מידת הגבורה. מהי משמעותה? אתמול התמקדנו בעבודה סביב בחינת החסד. בימים אלה של עשרת ימי התשובה המלכות...

יארצייט הרב"ש זצוק"ל – תשע"ג

35 Views0 Comments

עבודת נפש ליום הרביעי של עשרת ימי התשובה-יום החסד

41 Views0 Comments

[four_fifth] ימים אלה, עשרת ימי התשובה, מביאים לפתחי נפשנו הזדמנות פז לעשות עבודה פנימית. מהי אם כן, הכוונה הנדרשת מאתנו בימים אלה בכלל, והיום בפרט?

יום הכיפורים – שער הכוונות – דרוש א

87 Views0 Comments

הרב אדם סיני בשעור מתוך שער הכוונות להאר"י ז"ל על יום הכיפורים. לשעורים נוספים כנסו לאתר הסולם http://www.hasulam.co.il הדף שלנו בפייסבוק http://www.facebook.com/hasulams

סעודת צאת צום גדליה – תשע"ג

42 Views0 Comments

ראש השנה – זהר אמור – שופר

60 Views0 Comments

בואי כלה – פרשת נצבים

31 Views0 Comments

השעור השבועי בזוהר הקדוש – ראש השנה

44 Views0 Comments

שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א. בשעור נלמדים מאמרים מהזוהר על פי פרוש "הסולם" אותם מבאר ומרחיב הרב סיני...

לתרום את כל הלב

52 Views0 Comments

[one_fifth][/one_fifth] [three_fifth] "קדש עצמך במותר לך" מהו הסיכוי היחיד דרכו ניתן להגיע לקדושה? מה פירוש הביטוי החזל"י "קדש עצמך במותר לך"? מהו ההבדל בין אכילה, שינה וכד' לרצונות אחרים? איך תהיה השגת האהבה? התשובו...

היסוד השבועי "חשיבות הברית החיצונית והפנימית" -פרשת ניצבים

68 Views0 Comments

[four_fifth] פרשתנו היא מהאחרונות בהן משה רבנו עדיין נמצא בקרב ישראל. לפני מותו הוא מכניס את עם ישראל בברית עם הקדוש ברוך הוא. כאן המקום לשאול: אם עם ישראל מרגיש קרוב לה', לשם מה צריך את הברית? ואם עם ישראל אינו מחוב...

עמוד 1 מתוך 212