Monthly Archives: אוקטובר 2012

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

מהו שע"י תורה האדם זוכה לצדקה ואח"כ זוכה לשלום

43 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

שיעור השקפה שבועי פרשת וירא-כשהשקר מתוק והאמת מרה

82 Views0 Comments

מהו הבירור של אמת ושקר, מר ומתוק בנפש האדם? האם יש באמת שכל שהוא נקי וטהור מנטיית לב? ממתי התחילה ההפרדה בין השכל לרגש? האם טובה ומועילה היא? התשובות לפניכם בשיעור השקפה מתוך הספר "ברכת שלום- שמעתי", אות יט'.

מהו שע"י תורה האדם זוכה לצדקה ואח"כ זוכה לשלום

48 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

היסוד השבועי – "אין העדר ברוחניות"- פרשת וירא

32 Views0 Comments

[four_fifth] חיי היום יום שלנו מוצפים במעשים ובחוויות שונות שנדמה לנו לפעמים שאינם מותירים עלינו שום רושם. נכונה הרגשה זו שבעתיים בבואנו לעשות עבודת נפש, שהשינוי המיוחל בושש לבוא. מצב זה מסוכן הוא לאדם ועלינו ללמוד ל...

הרב אדם סיני – יש אמת בעולם הזה?

64 Views0 Comments

‎ נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשי...

הרב אדם סיני – כוונת ברכת הגשמים

33 Views0 Comments

‎ נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשי...

קבלה – מהי ההנאה שבעצלות

67 Views0 Comments

‎ נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשי...

עבודת ה' – תמימות מול ערמומיות

57 Views0 Comments

‎ נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשי...

חסידות – מהו המנהג לכסות את ראשנו בטלית?

35 Views0 Comments

‎ נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשי...

ימינא ושמאלא וביניהו כלה – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

36 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

‎ השעור השבועי בזוהר הקדוש – פרשת לך לך

49 Views0 Comments

‎תאור - שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א. בשעור נלמדים מאמרים מהזוהר על פי פרוש "הסולם" אותם מבאר ומרחיב ...

בואי כלה – פרשת לך לך

35 Views0 Comments

‎כמנהג האר"י הקדוש ותלמידיו, שהיו יוצאים לקבל את פני השבת, נערך מעמד "בואי כלה" גם בבית המדרש "הסולם", בו מדבר הרב אדם סיני שליט"א על הפרשה, מה הם העניינים המרכזיים בשבת הקרובה וכיצד עלינו להתייחס אליה מבחינה פנימית.

ימינא ושמאלא וביניהו כלה – מאמרי הרב"ש תשמ"ו ז'

38 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

ימינא ושמאלא וביניהו כלה מאמרי הרב"ש תשמ"ו ו'

37 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

ימינא ושמאלא וביניהו כלה – מאמרי הרב"ש תשמ"ו ה

46 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

גמרא וקבלה – מהו ד' אמות של הלכה

71 Views0 Comments

‎נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎לשעורים נוספים כ...

קבלה – מהו ששבט אפרים יצא ממצרים

51 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎לשעורים נוספים כנ...

קבלה – מהו החומר שנמצא במעמקים

43 Views0 Comments

‎נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎לשעורים נוספים כ...

גמרא – מסכת ברכות לפי פנימיות התורה

53 Views0 Comments

‎נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎לשעורים נוספים כ...

שיעור השקפה שבועי לך לך-כשהחשק מתעורר

52 Views0 Comments

מהו חשק ומה עושים כשהוא מתעורר? מדוע קשה לנו לעבוד כשהידיעה וההרגשה מוסתרים מאתנו ואיך מתמודדים עם זה? מהו הפירוש הפנימי לאימרת חז"ל "רצה הקב"ה לקנות לו דירה בתחתונים? התשובות לשאלות אלו ועוד בשיעור לפניכם מתוך "ברכת...

היסוד השבועי –לךְ לךָ מעצמך ואל עצמך-פרשת לך לך

47 Views0 Comments

[four_fifth] בפרשתנו אנו פוגשים את אברהם אבינו כשה' אומר לו שהוא צריך לעזוב את מקום לידתו, שהוא אור כשדים, ולבוא לארץ כנען. דרך הדברים המובאים בספר "התורה, האדם ומה שביניהם", ננסה למצוא בפרשה זו גם הוראת דרך לנו לעבוד...

ימינא ושמאלא וביניהו כלה מאמרי הרב"ש תשמ"ו ב

49 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

ימינא ושמאלא וביניהו כלה מאמרי הרב"ש תשמ"ו ד

39 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

‎ בואי כלה – פרשת נח

65 Views0 Comments

‎כמנהג האר"י הקדוש ותלמידיו, שהיו יוצאים לקבל את פני השבת, נערך מעמד "בואי כלה" גם בבית המדרש "הסולם", בו מדבר הרב אדם סיני שליט"א על הפרשה, מה הם העניינים המרכזיים בשבת הקרובה וכיצד עלינו להתייחס אליה מבחינה פנימית. ...

השעור השבועי בזהר -פרשת נח

44 Views0 Comments

‎שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א. בשעור נלמדים מאמרים מהזוהר על פי פרוש "הסולם" אותם מבאר ומרחיב הרב סינ...

ימינא ושמאלא וביניהו כלה מאמרי הרב"ש תשמ"ו ג

38 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

ימינא ושמאלא וביניהו כלה מאמרי הרב"ש תשמ"ו א

22 Views0 Comments

מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבודת נפש מדוייקת לכל החפץ להגיע לדבקות. השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסב...

כיצד חודרים לעומקים – עבודת החודש מרחשוון

33 Views0 Comments

עבודת החודש מרחשוון מפורטת לפי חמישה שלבים של חדירה לעומק נפשי מפי הרב אדם סיני

הרב אדם סיני – מהי התפיסה האמונית

68 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎ניתן להשתתף בשידו...

קבלה – איך נכוון מי זה עצמותו ית'?

40 Views0 Comments

נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם". ‎לשעורים נוספים כנ...

עמוד 1 מתוך 212