Monthly Archives: פברואר 2013

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

סדר ישיבת התועדות 3 – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

16 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבו...

סדר ישיבת התועדות 2 – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

31 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבו...

היסוד השבועי "חרות היחיד כהכרח קיומי לחברה מתוקנת"-פרשת כי תשא

96 Views0 Comments

[four_fifth] גל עצום של דעות ותפיסות שוטף את העולם. חדשים לבקרים קמים מהפכנים המורדים במוסכמות של החברה. הם אינם מוכנים לקבל את המציאות כמות שהיא. האם לצדיקים הגדולים ולמהפכנים החברתיים יש משהו מן המשותף? מהו?

הדף היומי בתע"ס – דברי חיזוק

57 Views0 Comments

דיברי הרב אדם סיני שליט"א בעת סיום חלק ט' בספר תלמוד עשר הספירות לבעל "הסולם". מדוע יש להתמיד בלימוד פנימיות התורה? מה היתרון העצום בלימוד זה? מה אנו מקבלים מכך? האזינו לדברים הנפלאים!

סדר ישיבת התועדות – מאמרי הרב"ש תשמ"ו

50 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבו...

סעודת פורים 2 – תשע"ג

47 Views0 Comments

סעודת פורים 1 – תשע"ג

30 Views0 Comments

פורים – תע"ס – חלק טו

39 Views0 Comments

פרשת השבוע בזהר הקדוש – תצוה

67 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams ‎שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית המדר...

סעודת צאת תום תענית אסתר – תשע"ג

59 Views0 Comments

פורים – שמעתי – המן מן התורה מנין?

59 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבו...

פורים – כי טובים דודיך מיין – מאמרי שמעתי אות רמ"ד

62 Views0 Comments

"כי טובים דודיך מיין", היינו, שע"י היין יכולים להשתכר. ושיכור, כל עלמא דיליה, שאין לו שום חסרון, ואפילו שבשיתא אלפי שני אי אפשר לזכות לבחינת תורה בשלמות, ומכל מקום על ידי השכרות של יינה של תורה, שירגיש שכל עלמא דיליה ...

פורים – החילוק בין אגרות הראשונות לאגרות האחרונות – מאמרי שמעתי אות רמ"ב

34 Views0 Comments

החילוק בין אגרות הראשונות לאגרות האחרונות שמעתי פורים תש"ז החילוק בין אגרות הראשונות לאגרות האחרונות, הוא רק שפתשגן הכתב. פירושו תוכן הכתב, הניתן מבית המלך. והסופרי המלך מרחיבין את התוכן, שיהיה מובן לכל. התוכן היה כ...

פורים – וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך – מאמרי שמעתי אות רמ"ג

43 Views0 Comments

וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך - מתוך מגילת אסתר. ושאל, הלא ידוע שמטרת הבריאה היתה רק מטעם להנות לנבראיו, וכמשל המובא במדרש, למלך, שיש לו מגדל מלא כל טוב, ואין לו אורחים. לכן ברא את האנשים, בכדי שיבואו לקבל...

השקפה- שאלות ותשובות עם הרב אדם סיני

87 Views0 Comments

קבלה - מהי ההכנה לפורים? קבלה - מהי האחדות בפורים? איך ייתכן שאסתר הלכה עם גוי?

פורים – ברכת שלום מכתבים – נ"ג

49 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבו...

השקפה- שאלות ותשובות עם הרב אדם סיני

66 Views0 Comments

[one_fifth][/one_fifth] [three_fifth] קבלה - מדוע היא שמה כיסוי? ש: מדוע ילד חייב כיפה מגיל 3 ואילו האשה לובשת כיסוי ראש רק לאחר שנישאת? ת: הילד אינו חייב בכיפה אלא בגיל י"ג, והאשה אינ צריכה לשים כיסוי ראש רק כשנישא...

היסוד השבועי "הרכוש היחיד שיכול להיות לאדם"-פרשת תצוה

86 Views0 Comments

[four_fifth] לבני האדם יכולים להיות הרבה נכסים, אך לא כולם תמיד נשארים אצלו: עושר יכול לרדת לטמיון, חפצים יכולים להיגנב או להתקלקל. יחד עם זאת- ישנו דבר אחד שברגע שהאדם השיג אותו, אף אחד לא יכול לקחתו ממנו. מהו אותו ה...

פרי עץ חיים – שער הפורים – פרק ו

55 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams שעור בכתבי האר"י מדרושי פורים, מועבר ע"י הרב אדם סיני שליט"א. בואו לגלות עולם של פנימיות וכוונות לק...

פרי עץ חיים – שער הפורים – פרק ו 2

53 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams שעור בכתבי האר"י מדרושי פורים, מועבר ע"י הרב אדם סיני שליט"א. בואו לגלות עולם של פנימיות וכוונות לק...

קבלה – מהי ההכנה לפורים?

14 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א וב...

קבלה – מהי האחדות בפורים?

34 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א וב...

איך ייתכן שאסתר הלכה עם גוי?

43 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א וב...

יארצייט משה רבנו ע"ה – תשעג

38 Views0 Comments

פורים – ברכת שלום מכתבים – ל"א

47 Views0 Comments

השעורים מועברים בשידור חי בכל יום ב 03:30 באתר הסולם.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams מאמרים עמוקים לפי פנימיות התורה, שכתב הרב"ש (רבי ברוך שלום) בנו של בעל "הסולם". במאמרים הדרכה לעבו...

בואי כלה – תרומה

38 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם -.http://hasulam.co.il הפייסבוק שלנו: http://facebook.com/hasulams כמנהג האר"י הקדוש ותלמידיו, שהיו יוצאים לקבל את פני השבת, נערך מעמד "בואי כלה" גם בבית המדרש "הסולם", בו מדבר הרב אדם...

פרשת השבוע בזהר הקדוש – תרומה

49 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams ‎שעור שבועי בספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע, מועבר מידי יום שישי כהכנה לשבת קודש, בשעה 04:30 לפנות בוקר בבית המדר...

Parashat VaYerah — Fundamentals of the Torah's Inner Wisdom

48 Views0 Comments

There is no lack in spirituality When on the path of learning for the purpose of inner work, we seek to attain two main goals: To build the internal foundations proper for our work To know how to work on – and wi...

Parashat Lech Lechah — Fundamentals of The Torah's Inner Wisdom

43 Views0 Comments

  There are a number of questions that we can ask about this week's portion – we shall bring here the first question that Rav Adam Sinai brings in his book "Between Torah and Man": At the end of Parashat Noah, the To...

עמוד 1 מתוך 212