Monthly Archives: מאי 2013

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים נז-נח למתקדמים

16 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "מנעולא ומפתחא" חוקי קבלת האושר במרחב הנפשי של האדם בשיעור זה כהמשך למאמר "מנעולא ומפתחא", אנו למד...

הדף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים נז-נח

46 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "מנעולא ומפתחא" חוקי קבלת האושר במרחב הנפשי של האדם בשיעור זה כהמשך למאמר "מנעולא ומפתחא", אנו למד...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ב

60 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ב אנו ממשיכים בעניין "הזדככות המסך". לאחר שיצאה בהתחלה קומת כתר על זיווג דהכאה שעשה המסך שבבחינה הד' ע...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים נה-נו

39 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "חכמה דעלא קיימא עלה" שלבי בניית המרחב הנפשי של האדם בשיעור זה כהמשך למאמר "חכמה דעלמא קיימא עלה",...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים נה-נו למתקדמים

17 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "חכמה דעלא קיימא עלה" שלבי בניית המרחב הנפשי של האדם בשיעור זה כהמשך למאמר "חכמה דעלמא קיימא עלה",...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"א

75 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"א אנו ממשיכים לדבר על עניין "הזדככות המסך" שנגרם בעקבות האור המקיף. ההזדככות נעשית על סדר המדרגה. כלו...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים נג-נד

42 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמרים: "אותיות דרב המנונא סבא" ו- "חכמה דעלמא קיימא עלה" בשיעור זה אנו למדים על התורה הגונזת בחובה את ס...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים נג-נד למתקדמים

30 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמרים: "אותיות דרב המנונא סבא" ו- "חכמה דעלמא קיימא עלה" בשיעור זה אנו למדים על התורה הגונזת בחובה את ס...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע'

51 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע' אנו לומדים שהיות והמלכות היא המעלה אור חוזר, על כן, גם האור החוזר נחלק לעשר ספירות מכיוון שהוא מלביש ...

פרשת השבוע בראי הקבלה – פרשת שלח

69 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - HYPERLINK "http://facebook.com/hasulams"http://facebook.com/hasulams ‏‎ נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם".

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים נא-נב למתקדמים

23 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "אותיות דרב המנונא סבא" בשיעור זה אנו למדים על האותיות אל"ף (כנגד כתר דבינה) ובי"ת (כנגד חכמה דבינה...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים נא-נב

36 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "אותיות דרב המנונא סבא" בשיעור זה אנו למדים על האותיות אל"ף (כנגד כתר דבינה) ובי"ת (כנגד חכמה דבינה...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ט

63 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ט מתחילים את פרק ו' העוסק בגודלו של האור החוזר, וביחס בין ספירות האור ישר לספירות האור חוזר. למדנו שב...

היסוד השבועי "ההבדל בין עבודה פנימית להתרגשות הלב"- פרשת שלח לך

125 Views0 Comments

[four_fifth] ככול שהאדם מתקדם בעבודתו, עליו לראות בעוד ועוד דברים שעוברים עליו סימני דרך לפנימיותו. מצד שני- בראשית דרכו בעבודת הנפש שלו, אסור לו לראות בכל דבר סימן לרוחניות שלו. לכן עלינו להבדיל בין המצבים השונים המת...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים מט-נ

36 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "אותיות דרב המנונא סבא" בשיעור זה אנו למדים על אותיות הבינה, שמהוות סוג של שלמות, אך איננה שלמות מל...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים מט-נ למתקדמים

17 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "אותיות דרב המנונא סבא" בשיעור זה אנו למדים על אותיות הבינה, שמהוות סוג של שלמות, אך איננה שלמות מל...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ח

74 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד סח מרחיבים ואומרים שמלכות המצומצמת היא המלכות שבספירות דעיגולים, ומלכות שיש בה מסך היא המלכות שבספירות ד...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים מז-מח

14 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "אותיות דרב המנונא סבא" בשיעור זה אנו למדים על אותיות טי"ת (יסוד דבינה) ויו"ד השייכות מאל"ף עד יו"...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים מז-מח למתקדמים

11 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "אותיות דרב המנונא סבא" בשיעור זה אנו למדים על אותיות טי"ת (יסוד דבינה) ויו"ד השייכות מאל"ף עד יו"...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ז

56 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ז,‏ לאחר שלמדנו על ד' הבחינות ועל כך שהצמצום היה מטעם שבחרה המלכות בייתר דבקות,‏ אנו לומדים על הצורה ה...

מאמרי הרב"ש תשמ"ו- חסידות ועבודת נפש – דרך קרובה ודרך רחוקה 4

54 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http:// HYPERLINK "http://hasulam.co.il/"hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http:// HYPERLINK "http://facebook.com/hasulams"facebook.com/hasulams מאמרים משנת תשמ"ו, עמוקים לפי פנימיו...

בואי כלה – בהעלתך תשע"ג

34 Views0 Comments

‏‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - HYPERLINK "http://facebook.com/hasulams"http://facebook.com/hasulams ‏‎כמנהג האר"י הקדוש ותלמידיו, שהיו יוצאים לקבל את פני השבת, נערך מעמ...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים מה-מו

27 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מה למדנו היום? למדנו על האותיות מ', ל' וכ', שגם הן עלו וביקשו מהקב"ה לברוא בהן את העולם. באה האות מ' ומבקשת ל...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים מה-מו למתקדמים

15 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מה למדנו היום? למדנו על האותיות מ', ל' וכ', שגם הן עלו וביקשו מהקב"ה לברוא בהן את העולם. באה האות מ' ומבקשת ל...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ו

62 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ה אנו מתחילים בע"ה את פרק ה' שבו נעסוק בענייני הצמצום והמסך. ד' הבחינות שברצון היו במציאות של א"ס בה...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים מג-מד

52 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "אותיות דרב המנונא סבא" בשיעור זה נעסוק באות סמ"ך (כנגד אימא עילאה - חפץ חסד) ואות נו"ן ( כנגד גבו...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים מג-מד למתקדמים

20 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "אותיות דרב המנונא סבא" בשיעור זה נעסוק באות סמ"ך (כנגד אימא עילאה - חפץ חסד) ואות נו"ן ( כנגד גבו...

מאמרי הרב"ש תשמ"ו – חסידות ועבודת נפש – דרך קרובה ודרך רחוקה 3

48 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http:// HYPERLINK "http://hasulam.co.il/"hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http:// HYPERLINK "http://facebook.com/hasulams"facebook.com/hasulams מאמרים משנת תשמ"ו, עמוקים לפי פנימי...

פרשת השבוע בראי הקבלה – בהעלותך

79 Views0 Comments

‏‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - HYPERLINK "http://facebook.com/hasulams"http://facebook.com/hasulams ‏‎ נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם".

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ה

69 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ה ממשיכים את הנלמד אתמול על הסבר ד' הבחינות על פי ה"אפשר וקמכיון" שבגמרא. אתמול למדנו על חכמה ובינה, ש...

עמוד 1 מתוך 41234