Monthly Archives: נובמבר 2013

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Descending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בתע"ס – חלק ה' עמודים ש"ז-ש"ח

88 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי – זהר הסולם בראשית סא-סב

27 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יְהִי רָקִיעַ מי שכּועס לא צודק! אי אפשר לייצר הבנה בלי סכין החותכת את השלם לחלקיו, בלי אש וגבורה אי אפשר לייצר אהבה! האם אני מסתכל על ...

דף היומי – זהר הסולם בראשית סא-סב למתקדמים

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יְהִי רָקִיעַ מי שכּועס לא צודק! אי אפשר לייצר הבנה בלי סכין החותכת את השלם לחלקיו, בלי אש וגבורה אי אפשר לייצר אהבה! האם אני מסתכל על ...

קבלה – אור נערב – חלק ג פרק ד

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בתע"ס – חלק ה' עמודים ש"ט-ש"י

82 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

סעודת ראש חודש כסלו – כסלו

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי – זהר הסולם בראשית סג-סד

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יְהִי רָקִיעַ מותר לדבר לשון הרע על הרע! יש פעמים שמספיק לסוּר מֵרָע על ידי וַעֲשֵׂה-טוֹב (הבעש"ט). אך אם לא תיבדל מהרע שבא להורגך, לא...

דף היומי – זהר הסולם בראשית סג-סד למתקדמים

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יְהִי רָקִיעַ מותר לדבר לשון הרע על הרע! יש פעמים שמספיק לסוּר מֵרָע על ידי וַעֲשֵׂה-טוֹב (הבעש"ט). אך אם לא תיבדל מהרע שבא להורגך, לא...

דף היומי בתע"ס – חלק ה' עמודים שי"א-שי"ב

73 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי – זהר הסולם בראשית סה-סו למתקדמים

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יְהִי רָקִיעַ ״לשם שמים״ - מחלוקת שבאה לחבר! ההבדלה מייצרת את הכרת הרע, בכדי שנוכל לסור ממנו. שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה אומר שח...

דף היומי – זהר הסולם בראשית סה-סו

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יְהִי רָקִיעַ ״לשם שמים״ - מחלוקת שבאה לחבר! ההבדלה מייצרת את הכרת הרע, בכדי שנוכל לסור ממנו. שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה אומר שח...

קבלה – אור נערב – חלק ג פרק ד2

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בתע"ס – חלק ה' עמודים שי"ג-שי"ד

81 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי – זהר הסולם בראשית סז-סח למתקדמים

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יְהִי רָקִיעַ שבאים לבית המדרש זה עדיין לא טוב! כאשר מתייחדים עם הלימוד -- זה טוב! ביום השני נברא רק שורש התיקון לקיום -- וַיַּעַשׂ א...

דף היומי – זהר הסולם בראשית סז-סח

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יְהִי רָקִיעַ שבאים לבית המדרש זה עדיין לא טוב! כאשר מתייחדים עם הלימוד -- זה טוב! ביום השני נברא רק שורש התיקון לקיום -- וַיַּעַשׂ א...

דף היומי בתע"ס – חלק ה' עמודים שט"ו-שט"ז

75 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי – זהר הסולם בראשית סט-ע למתקדמים

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יְהִי רָקִיעַ כאשר הרגש גובר על השכל -- זוֹ טומאה! מי שפועל מהבטן, ראשו "נמצא בבטן". כאשר אדם רוצה משהו בטומאה, הוא מייצר השקפה שהיא טע...

דף היומי – זהר הסולם בראשית סט-ע

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יְהִי רָקִיעַ כאשר הרגש גובר על השכל -- זוֹ טומאה! מי שפועל מהבטן, ראשו "נמצא בבטן". כאשר אדם רוצה משהו בטומאה, הוא מייצר השקפה שהיא טע...

קבלה – אור נערב – חלק ג פרק ה

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בתע"ס – חלק ה' עמודים שי"ז-שי"ח

108 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי -זהר הסולם בראשית עא-עב

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יִקָּווּ הַמַּיִם בלי פירוד אין שלמות! יִקָּווּ הַמַּיִם -- מייחד 2 הקווים למקווה אחד. שלמות הייחוד מימין ושמאל --זכר ונקבה אפשרי, כאשר...

דף היומי -זהר הסולם בראשית עא-עב למתקדמים

58 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יִקָּווּ הַמַּיִם בלי פירוד אין שלמות! יִקָּווּ הַמַּיִם -- מייחד 2 הקווים למקווה אחד. שלמות הייחוד מימין ושמאל --זכר ונקבה אפשרי, כאשר...

דף היומי בתע"ס – חלק ה' עמודים שי"ט-ש"כ

72 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי -זהר הסולם בראשית עג-עד

29 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יִקָּווּ הַמַּיִם וַיֶּאֱהַב יַעֲקֹב אֶת-רָחֵל בזכות ההכנה שעשה עם לאה. יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל-מָקוֹם אֶחָד -- המק...

דף היומי -זהר הסולם בראשית עג-עד למתקדמים

28 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר יִקָּווּ הַמַּיִם וַיֶּאֱהַב יַעֲקֹב אֶת-רָחֵל בזכות ההכנה שעשה עם לאה. יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל-מָקוֹם אֶחָד -- המק...

דף היומי – הקדמת זהר הסולם רמח-רמט

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה ויצא – תשע"ד

76 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

קבלה – אור נערב – חלק ג פרק ה 2

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בתע"ס – חלק ה' עמודים שכ"א-שכ"ב

74 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי – זוהר הסולם בראשית עמודים עה-עו למתקדמים

46 Views0 Comments

מאמר יִקָּווּ הַמַּיִם אהבה בלי יראה מוקדמת לא תחזיק! וַיֹּאמֶר לָבָן לֹא-יֵעָשֶׂה כֵן בִּמְקוֹמֵנוּ לָתֵת הַצְּעִירָה לִפְנֵי הַבְּכִירָה. לאה מייצגת באדם את ההשקפה, ההכרה העליונה החלק המכוּסה, יִקָּווּ הַמַּ...

עמוד 1 מתוך 41234