Monthly Archives: אפריל 2014

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

ראש חודש אייר – הכנה נפשית – מאת הרב עדיאל רוזנפלד

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הכנה נפשית לחודש אייר – הרב עדיאל רוזנפלד נושא דברים בסעודת ראש החודש

80 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' י"ט-כ"א – מאמר ההיכלות

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן רמת ההתפתחות של האדם תלויה בקבלת החוק שבכל גילוי יש נקודה נסתרת! שגם אם לא ניתן להשיגה עדיין, אך רק דרכה ניתן להתקש...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' י"ט-כ"א למתקדמים – מאמר ההיכלות

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן רמת ההתפתחות של האדם תלויה בקבלת החוק שבכל גילוי יש נקודה נסתרת! שגם אם לא ניתן להשיגה עדיין, אך רק דרכה ניתן להתקש...

041- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרע"ג-תרע"ד

67 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' ט"ז-י"ח – מאמר ההיכלות

36 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן מי שמתנהג כמו בהמה אי אפשר להמשיך לו חוכמה! לבנות את צד האדם שבנו, ניתן על ידי התודעה של בינה, על ידי הפרטיות שעולה...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' ט"ז-י"ח למתקדמים – מאמר ההיכלות

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן מי שמתנהג כמו בהמה אי אפשר להמשיך לו חוכמה! לבנות את צד האדם שבנו, ניתן על ידי התודעה של בינה, על ידי הפרטיות שעולה...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' י'-י"ב – מאמר ההיכלות

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן מי שמתחיל לקיים מצוות, זו עדיין לא תשובה שלימה. צריכים גם לשוב מהחטאים, שהופכים למנוף וסולם לעליה. היכל זה סוג של...

040- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרע"א-תרע"ב

65 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' י"ג-ט"ו למתקדמים – מאמר ההיכלות

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן תפיסה אמונית שייכת לחסיד שרוצה להתחסד עם קונו. ליחד לריבונו אומר: כל דבר שאתה עושה, אתה מקשר לריבונו של עולם. להי...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' י"ג-ט"ו – מאמר ההיכלות

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן תפיסה אמונית שייכת לחסיד שרוצה להתחסד עם קונו. ליחד לריבונו אומר: כל דבר שאתה עושה, אתה מקשר לריבונו של עולם. להי...

039- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרס"ט-תר"ע

63 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – התגלות פרטית וכללית – שער א' אות כ"ז

36 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: ישנה התגלות פרטית, ההולכת עם כל משפט, עם כל חלק הגה מגזרות הגיוניות, עם כל מלה ואות, וישנה התגלות כללית, שרוח שלום של ספר, של אורח חיים, של תעופת רוח מתגלה. ויש שהכלליות מתגברת עד שהיא מכהה את הפרטיות ואח"כ היא חוזרת וממציאה אותה בבהירות יותר גדולה, ובתמונת חיים יותר חשובים. אלה ארחות הגילוי הולכות בכל עובדה, בכל תנועה, בכל פעולה אשר יעשה האדם בתור עובד עבודת ד', משכלל עולמים, עושה רצונו של מקום. הגדולה העליונה היא דוקא מלאה כל, דוקא חודרת בכל מקום, אין לפניה קוטן. יש שאורות החיים מבהיקים מכל תוכן וענין הבא לידו של אדם ולחוג מגעו הגשמי והרוחני. ויש שהם מבהיקים הבהקה פרטית, מפעל אחר מפעל, לגימה אחר לגימה. ויש שהאורות משתלבים, והבהירות מאירה מכללות כולם, וממולאה מכל עושר פרטיהם בשפעת ברכה. ואותם הנצוצות, ששרי רזי תורה עסוקים בהם להעלותם בכל תוכן שבחיים, בכל מאכל ומשתה, בכל משא ומתן, בכל שיג ושיח פורצים דרכם, והם מתלכדים לאבוקות גדולות נשאות, אורות דמיונים עשירים, ודעות עליונות טהורות, ומנשאים את הנשמה לרומי מציאויות ודאיות, שכל חקרי לב אנוש מתעלפים שם, מרוב תגבורת כח החיים שבשטפיהם, וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה.

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' י'-י"ב למתקדמים – מאמר ההיכלות

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן מי שמתחיל לקיים מצוות, זו עדיין לא תשובה שלימה. צריכים גם לשוב מהחטאים, שהופכים למנוף וסולם לעליה. היכל זה סוג של...

038- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרס"ז-תרס"ח

90 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – ההסתכלות הכללית – שער א' אות כ"ו

59 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: תכונתה של ההסתכלות הרוחנית היא סקירת הכל ביחד. וזאת היא טבעה המיוחד לה, שמבדילה מהסתכלות שכלית פשוטה, שהיא עסוקה תמיד בפרטים מיוחדים, שבקושי מקבצת היא אותם למדת כלל מאוחד. בעלי הנשמות המיוחדות לסקירה פנימית קשורים אליה בכל כח חייהם, וצער גדול ועמוק הם מרגישים כשנלחצים, ע"י עצמם מפני ההרגל או ע"י השפעת הסביבה, לעסקים, רוחניים או מעשיים, פרטיים. אלא שהם מישבים את דעתם, בהכירם את הכרח החיים לעסוק בכל המכשירים המביאים למלוא המגמות. אבל בנפשם קשור חפץ נעלה לקצר במכשירים, ולהאיר במוקדם את האורה המגמתית.

הרב קוק – אורות הקודש – מהגלוי הפרטי לנסתר הכללי – שער א' אות כ"ה

49 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: כל חלק גלוי שאינו מוכר כראוי, בין מן התורה, בין מן העולם, הוא כמו מסך מבדיל שמסתיר את האור הנשגב של החלק החבוי והנסתר, שאינו מושג כי אם בצפיה פנימית בהירה. ובחק זה נעוצה היא החובה של השקידה התדירית, להרבות תורה וחכמה. בתור יוצא מן הכלל, יש שאיזה סדק מתהוה בכותלי המערה, הסותמת את האורה העליונה, והאור החבוי מתנוצץ פתאום, שלא על פי הדרך המודרג של הידיעות הגלויות. נסים כאלה צריכים לקבל בשמחה, אבל אין סומכין על הנס. והסדר התדירי הוא לבא מן הגלוי אל הנסתר, מהפרטים אל הכלל.

בואי כלה – קדושים תשע"ד

88 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' ז'-ט' למתקדמים – מאמר ההיכלות

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן היכלות הם סוגי תודעה עליונים, אותם צריך האדם לרכוש. מסגרת התודעה הגשמית בעולם זה, זורקת את האדם מגן עדן, ותפקידו לש...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' ז'-ט' – מאמר ההיכלות

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן היכלות הם סוגי תודעה עליונים, אותם צריך האדם לרכוש. מסגרת התודעה הגשמית בעולם זה, זורקת את האדם מגן עדן, ותפקידו לש...

037- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרס"ה-תרס"ו

74 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' ד'-ו' – מאמר ההיכלות

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן כאשר אתה קשור אל האלוקות, אין עין הרע שולט בך! אלו שמשיגים את המלכות שבהיכלות, הם הצדיקים שלא החליפו את כבוד ריבו...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' ד'-ו' למתקדמים – מאמר ההיכלות

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן כאשר אתה קשור אל האלוקות, אין עין הרע שולט בך! אלו שמשיגים את המלכות שבהיכלות, הם הצדיקים שלא החליפו את כבוד ריבו...

הרב קוק – אורות הקודש – בעלי הנסתר והנגלה – שער א' אות כ"ד

6 Views0 Comments

הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: אות כ"ד) בעלי הנסתר והנגלה: התוכן המחלק את ה...

036- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרס"ג-תרס"ד

73 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' א'-ג' למתקדמים – מאמר ההיכלות

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן הפחדים שיש לאדם נובעים מכך שאינו מתנהג כאדם ! וזה נובע מחוסר בינה יציבה, שאינו חי לפי בינה עליונה. באדם מתוקן כל הכ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' א'-ג' – מאמר ההיכלות

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר שבעה היכלות של גן עדן הפחדים שיש לאדם נובעים מכך שאינו מתנהג כאדם ! וזה נובע מחוסר בינה יציבה, שאינו חי לפי בינה עליונה. באדם מתוקן כל הכ...

עמוד 1 מתוך 3123