Monthly Archives: נובמבר 2014

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בזהר הסולם – וירא כב-כד (למתקדמים)

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams זהר כב-כד 1. מה התנאי המוקדם שיצא זרע קדוש מאברהם אבינו ומדוע? 2. מהו זהר הרקיע? 3. ערוך טבלה וכתוב מהו תפקיד של כל אחד מי"ב פרצופי אצילות וכיצד...

דף היומי בזהר הסולם – וירא כב-כד (השקפה)

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קמט-א'קנ

36 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קמט-אקנ 1. מדוע אין התינוק אוכל מעצמו אלא רק יונק משדי אמו? 2. אילו בחי' ביררה האם לצורך הזו"ן, ובאיזה זווג השתמשה מתוך ד' הזווגים ...

בואי כלה – ויצא תשע"ה

69 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קמז-א'קמח

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה אקמח-א'קמט 1. מה סדר התפתחות הפרצופים ביחס למורכבות הרשימות מכתר עד מלכות? ומה נקרא סיגים אגב כך? הן בעולמות והן בפרצופים. 2. מדוע הד...

דף היומי בזהר הסולם – וירא יט-כא (למתקדמים)

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה יט-כא 1. מהם צללי העולם ומדוע שנים? אילו עשר השלכות אתה רואה מ-ב' הצללים האלו? 2. מה ההבדל בין ברית לאמונה? מה מוטל על האדם וכיצד זה ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא יט-כא (שיעור השקפה)

28 Views0 Comments

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים י"ט-כ"א בפרשת וירא אנחנו רוצים להבין את עניין ג' המלאכים בסיפורו של אברהם, שהם באו וגילו את השכינה הקדושה. אנו שאלנו שאלה – ה' אומר למשה רבנו שהתגלה לאבות רק ב"א-ל שדי" ומשה...

דף היומי בזהר הסולם – וירא טז-יח (למתקדמים)

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא טז-יח (שיעור השקפה)

24 Views0 Comments

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים ט"ז-י"ח מהו לראות את השכינה? השכינה מייצגת קשר. קשר הוא מקום בין שניים שצריך לראות האדם מחוץ לעצמו. כיצד ניתן לראות מקום זה? נביא יכול לראות. כדי שאדם יוכל לאהוב הוא צריך קצת ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא יג-טו (שיעור השקפה)

28 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קמה-א'קמו

54 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קמה-א'קמו 1. מי הם כלים דפנים ומי הם כלי דאחוריים דעולם הנקודים לב' השיטות? 2. איזה כלים מבוררים לצורך ז"א דאצילות בקביעות וכיצד זה...

דף היומי בזהר הסולם – וירא יג-טו (למתקדמים)

119 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה יג-טו 1. אילו דברים לימד ר' אליעזר את ר' עקיבא ומדוע געה דווקא ב"כי חולת אהבה אני"? 2. מדוע השביע את ר' עקיבא שלא ישתמש בסודות שגילה ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קמג-א'קמד

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קמג-א'קמד 1.הסבר בכ"א מפרצ' אצילות: מהו מקורו, מה ערך המ"ה שבו יצא, ואיזו בחי' ו"ק יש לו? 2. מדוע צריכים או"א לקבל בחי' ג"ר דחכמה ו...

דף היומי בזהר הסולם – וירא י-יב (למתקדמים)

73 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה י-יב 1. מהו הדרך שמצייר ר' יוחנן בן זכאי במהלך האדם? 2. מהו שלום? (דרך ספירות וזיווגים) 3. מהן עלמות ומדוע הנשמות אוהבים אותם ביותר? ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא י-יב (שיעור השקפה)

79 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קמא-א'קמב

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קמא-א'קמב 1. מהיכן מגיע החלב שבאשה כדי להניק את הולד? 2. מה ההבדל בין הדם הנמצא באמא לדם הנמצא בז"א שבא מהחלב שנוצר מהדם דאמא? 3. מ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא ז-ט (למתקדמים)

63 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קמא-א'קמב 1. מהיכן מגיע החלב שבאשה כדי להניק את הולד? 2. מה ההבדל בין הדם הנמצא באמא לדם הנמצא בז"א שבא מהחלב שנוצר מהדם דאמא? 3. מ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא ז-ט (שיעור השקפה)

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"א – א'פא-א'פג

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קלט-א'קמ

27 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קלט-א'קמ 1. רשום מה אתה הולך לעשות כדי להפסיק לעשות את הדברים המיותרים שעשית עד היום. (שאלה ב' מיום ג'( 2. מהי הבחי' הקשורה לכל הקל...

חאלקה בבית מדרש הסולם – שלה היימן

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

סעודת ראש חודש כסלו – תשע"ה

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא ד-ו (למתקדמים)

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה ד-ו 1. על מה מצביע הכתוב "וירא אליו ה'"? ולא מזכיר את השם אברהם? 2. מיהו היושב פתח האהל? 3. מי הם שלשת האנשים שנצבים עליו ועל מי הם נ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא ד-ו (שיעור השקפה)

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מאמר החרות – 16

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מאמר החרות – 19

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מאמר החרות – 18

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מאמר החרות – 17

30 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מאמר החרות – 15

31 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מאמר החרות – 14

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 6123456