Monthly Archives: ינואר 2015

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

בואי כלה – בשלח תשע"ה

25 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'שא-א'שב

29 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שא-א'שב 1. אילו פרצופים מלבישים על א"ק מראשו עד סיום רגליו? 2. מיהו הנק' א"ס ביחס לא"ק, וביחס לעולם אצילות? 3. מדוע עולם אצילות צריך לכלים מיוחדים כדי לגלות את א"ק? 4. מאילו ב' מיעוטים סובלים הכלים דאצילו...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – כה-כז (למתקדמים)

15 Views0 Comments

שאלות חזרה כה-כז 1. מה תשובתו של ר"י לר"י על השאלה למה כל מיני כשפים וקסמים אינם נצאים אלא בנשים? 2. מהו ההסבר לכך שבלעם שהיה זכר התעסק בכשפים? 3. מי הם עזא ועזאל והררי קדם שבאדם שמשם לוקח את כוחות הכישוף שתבוכו? 4. ...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – כה-כז (שיעור השקפה)

45 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – כב-כד (למתקדמים)

36 Views0 Comments

שאלות חזרה כב-כד 1. מהו שאומר שמלאך המוות לא הוא זה שהמית את שרה? מה הקשר לכך עם קרית ארבע ועם חברון ועם דוד המלך? 2. מה ההבדל בין מלכות דיוסף למלכות דדוד? איזו מלכות ענפיה יכולים למות ומדוע? 3. כיצד פעל בלעם הרשע ומ...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – כב-כד (שיעור השקפה)

22 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מלחמה על הזהות של העם היהודי- הרב אדם סיני

37 Views0 Comments

מלחמה על הזהות של העם היהודי- הרב אדם סיני http://hasulam.co.il

מאמר ההתגלות – בעל הסולם

59 Views0 Comments

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'רצט-א'ש

17 Views0 Comments

שאלות חזרה א'רצט-א'ש 1. אילו פרצופים מלבישים על א"ק מראשו עד סיום רגליו? 2. מיהו הנק' א"ס ביחס לא"ק, וביחס לעולם אצילות? 3. מדוע עולם אצילות צריך לכלים מיוחדים כדי לגלות את א"ק? 4. מאילו ב' מיעוטים "סובלים" הכלים דאצי...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – טז-יח (למתקדמים)

54 Views0 Comments

טז-יח 1. מי הן בנות ירושלים? ומיהי ירושלים של מעלה? 2. הסבר מהו מבחינה נפשית שבנות ירושלים זוכות להיכנס לירושלים של מעלה, ומתי אינם זוכות? 3. מהי "חולת אהבה" לפי רב, ומה לפי רב הונא? 4. מי הם בני חת, ולמה צריכה הנשמה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – טז-יח (שיעור השקפה)

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'רצז-א'רצח

30 Views0 Comments

שאלות חזרה א'רצז-א'רצח 1. מה ההפרש בין פרצ' עתיק לבין שאר פרצופי אצילות? 2. הסבר את הפסוק "אבן מאסו הבונים, היתה לראש פינה". 3. מהו תשלום א"א ל-י' ספירות, אם חסרה מלכות דצ"א? 4. לשם מה צריך את עתיק כמקשר לצ"ב לתחתונים...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – יט-כא (למתקדמים)

27 Views0 Comments

שאלות חזרה יט-כא 1. הסבר והרחב את השיחה בין אברהם ועפרון על קבורת שרה. מי הם כל אחד מ"שחקנים" אלו ביחס לנשמה, הגוף והמלאכים? 2. מה מיוחד בשרה שעליה כתוב "ותמות שרה בקרית ארבע" בשונה ממרים? 3. מהו ההבדל בין מלך שהוא בן...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – יט-כא (שיעור השקפה)

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'רמז-א'רמח

31 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – יג-טו (למתקדמים)

40 Views0 Comments

1. מהי האיבה ששם בין הנחש לבין האישה, וכיצד על האדם להתגבר עליה? 2. הסבר עפ"י הזוהר (ל"ג-ל"ד): "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב." 3. מיהם ומדוע שדי להם ע' שנותיהם ולא יותר? ומי אלו שימיהם הווים ומתקיים לנצח גם לאחר ע' ...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – יג-טו (שיעור השקפה)

24 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'רמה-א'רמו

72 Views0 Comments

שאלות חזרה א'רמה-א'רמו 1. מהי הבקיעה לרוחב? היכן היא באה לידי ביטוי? כיצד היא קשורה ליסוד דעתיק? 2. מהי בקיעה לאורך? מדוע הכרח הוא שהבקיעה לרוחב תהיה קודמת לבקיעה לאורך? 3. מדוע נצרך שאו"א וישסו"ת יחזרו לפרצוף אחד לצו...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – י-יב (מתקדמים)

52 Views0 Comments

שאלות חזרה י-יב 1. מדוע כתוב בחיי שרה על המספרים 100, ו-20 "שנה", ואילו ה-7 כתוב "שנים" מלשון רבים? 2. מה הקשר בין זמן חייו של יצחק עד העקדה לשרה (מילוי ס"ג)? 3. מהו שיר חדש? מתי הוא יושר? כיצד הוא קשור לכך שאור הלבנה...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – י-יב (שיעור השקפה)

30 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

טו בשבט – סדר העבודה

58 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

טו בשבט סדר עבודת האילן

60 Views0 Comments

דברי תורה על סדר העבודה תוך כדי הסעודה עם שירה וריקודים

ט"ו בשבט- מאמר האותיות – סדר עבודת האילן

75 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'רמג-א'רמד

16 Views0 Comments

שאלות חזרה א'רמג-א'רמד 1. מהו השינוי שבלידת ז"א מלידת כל הפרצופים האחרים? 2. מהו המושג בקיעה הבא כאן בהסתכל' פנימית, ומהו ההבדל בין בקיעה לאורך ובקיעה לרוחב? 3. מהיכן נלמדת תכונתו של יסוד דאבא שהוא צר ואריך, ומהו ההסב...

בואי כלה – בא תשע"ה

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'רמא-א'רמב

51 Views0 Comments

שאלות חזרה א'רמא-א'רמב 1. הסבר כל אחד מהחשבונות שיש במצב פב"א בס"ג מ"ה וב"ן שכך שכל אחד הוא בחינת ע"ב. כולל נימוקים. 2. מה ההבדל בין השם שד"י בחג"ת לשם שד"י בנה"י? ומה הוא התהליך שמעביר את השם שד"י מהחג"ת לנה"י? 3. אי...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – ז-ט (שיעור השקפה)

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – ז-ט (מתקדמים)

24 Views0 Comments

שאלות חזרה ז-ט 1. מה השינוי בשרה שנזכר מיתתה בתורה לעומת שאר הנשים שגם מיתתן הוזכרה בתורה? 2. מהו שדה אשר ברכו ה'? 3. מתי הרצון האמיתי שורה באדם? 4. מהו שדה אמיתי ומהו שדה שאינו אמיתי? 5. מדוע מי שממעט את עצמו בעולם...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – ד-ו (מתקדמים)

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – ד-ו (שיעור השקפה)

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 41234