Monthly Archives: פברואר 2015

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

בואי כלה – שבת זכור תשע"ה

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – ז-ט (שיעור השקפה)

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – ז-ט (למתקדמים)

31 Views0 Comments

שאלות חזרה ז-ט 1. מהם ג' הבחינות שבלילה ומדוע ביצחק היא הבחינה המתוקנת? 2. הסבר בקצרה: מהו וזרח השמש? מהו ובא השמש? מהו סובב אל צפון? ומהו סובב סובב הולך הרוח? 3. מה התפקיד ביחס ללבנה של אברהם של יצחק ושל יעקב? 4. מדו...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – פד-פה – סיום (למתקדמים)

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – פד-פה – סיום (שיעור השקפה)

65 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – ד-ו (למתקדמים)

76 Views0 Comments

1. איזה פסוק היה קשה לר' יצחק, ומהן השאלות ששאל בגינו? 2. מה תשובת הזוהר על השאלה מדוע לא בירך אברהם את יצחק? 3. מה פירש ר' יהודה לר' יצחק, וכיצד זה עונה על קושייתו? "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – ד-ו (שיעור השקפה)

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

יארצייט משה רבנו – תשע"ה

59 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שמה-א'שמו

51 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שמה-א'שמו 1. למה משמשים אח"פ בראש דעתיק לאחר אור ע"ב ס"ג שהוריד את קרומא דאוירא? 2. הארת היסוד דעתיק שנותן חכמה במדרגה מדוע אינו מתקבל בגל' הרי התחברה עם הראש דעתיק? 3. מהיכן ל' דצלם מקבלת את הארת החכמה מ...

אירוע העשור לקהילת הסולם

44 Views0 Comments

ראיון רדיו קבלי

48 Views0 Comments

אהבה ושלמות

44 Views0 Comments

אנשי מלחמה

44 Views0 Comments

התורה האדם ומה שבניהם

25 Views0 Comments

טיזר אירוע העשור

26 Views0 Comments

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – פב-פד (למתקדמים)

29 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר פב-פד 1. מי היא קטורה? ומדוע נשתנה שמה? מה אתה לומד מכך על שינוי שם? 2. מהו ויוסף אברהם על בחינת קטורה? 3. כיצד מיישב את הידיעה שאומר לנו הזהר שבא אל הגר פעם אחת וגרש אותה מחמת מעשיו של ישמעאל שצחק על ...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – פב-פד (שיעור השקפה)

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שמג-א'שמד

39 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שמג-א'שמד 1. כאשר בא אור ע"ב ס"ג ומבטל את הקרומא דאוירא ויש גדלות בעתיק ואח"פ מתחברים למדרגה ויחד אתם ראש דא"א. האם במצב זה גל' דא"א מקבלת חכמה? נמק והסבר. 2. אם הצמצום לא היה על חסדים למה יש חשש שיתקבל ג...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – א-ג (למתקדמים)

24 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר תולדות א-ג 1. מהי טענתה של התורה על בריאת האדם ומהי תשובתו של הקב"ה?וכיצד זה קשור לעקדת יצחק ולחפירת הבארות של יצחק? 2. הסבר את הקשר בין האדם התורה והעולם. הבא דוגמא לכך. 3. מדוע אין אפשרות להשיג את כל ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – א-ג (שיעור השקפה)

28 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שמא-א'שמב

31 Views0 Comments

שאלות חזרה עמודים (א' שמ''א – א' שמ''ב): א) מהו התיקון הד' ומהו התיקון הה'? ב) כיצד התיקון הד' שומר מפני השבירה שהיתה בעולם הנקודים? ג) הסבר את המושג "הגבהת ראשי ירכין", ואת הקשר שלו לתיקון הד'. ד) מהו המושג "נקי" בתי...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – עט-פא (למתקדמים)

21 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר עט-פא 1. מהו שכתוב ויביאה יצחק האהלה ולא כתוב לאהל שרה? 2. במה היתה דומה רבקה לשרה? מהיכן לומדים זאת? 3. מה מת בשרה ומה לא מת? ואגב תשובה זו הסבר כיצד רבקה החייתה את צורת שרה? 4. מהו שרש האהבה? מהו קיו...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שלט-א'שמ

40 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שלט-א'שמ 1. מדוע העליון צריך לתת לתחתון את האור דרך לבושי מוחין, וכיצד אלו נקראים בצ"ב? 2. איזה תיקון נעשה בעולם אצילות כדי שלא יקבלו ג"ר דחכמה כמו בעולם הנקודים, ומדוע היה צריך תיקון זה? 3. איזה תיקון נע...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – עט-פא (שיעור השקפה)

31 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שלז-א'שלח

45 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שלז-א'שלח 1. מהי נוקבא דפרדשקה? 2. אילו ב' אורות עוברים דרך ב' נקבי החוטם? 3. מהו ההסבר לכך שבכל אחד מ-ג' הראשים של א"א ישנם י"ג בחינות? 4. מאיזה מח מתוך ה-ג' התפשטו י"ג תיקוני דיקנא? "הסולם"- http://ha...

סעודת ראש חודש אדר תשע"ה

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – עו-עח (למתקדמים)

22 Views0 Comments

1. איזו תפילה תיקנו כל אחד מהאבות ומהיכן לומדים זה? 2. מדוע יש לו לאדם להזהר בתפילת מנחה וממתי זמנה ומדוע? 3. מהיכן אנו לומדים שדוד המלך התפלל רק ב' תפילות? 4. כנגד איזה תפילות או זמנים הם תפילה, שועה ודמעה? 5. מה מקו...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – עו-עח (שיעור השקפה)

36 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שלה-א'שלו

42 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שלה-א'שלו 1. מתי טיפת החסד היא גנוזה בפי אמת היסוד ומתי טיפת חסד זו מתגלית ביסוד? 2. מה היחס בין ז"א ***, בין מצח דא"א והיסוד דעתיק? 3. מהו עת רצון וכיצד הוא מתבטא במצח? "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – עמודים א'שלג-א'שלד

30 Views0 Comments

שאלות חזרה א'שלג-א'שלד 1. כיצד נו"ה דעתיק קשורים לגל' ומו"ס? 2. מה הקשר בין השערות לבירור המלכים שנשברו בעולם הנק'? ומדוע אגב כך השערות הם התיקון האמיתי להחיות המלכים? 3. מדוע רק מלכי ישראל הם התיקון של המלכים שנשברו ...

עמוד 1 מתוך 41234