Monthly Archives: מאי 2015

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקכג-א'תקכד

22 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תקכג-א'תקד 1. מהו זיווג שלם ומהו זיווג לא שלם? וכיצד משתמשים בקיום וברכה? 2. מאיזה תכונה נותנים או''א חכמה לזו"ן? 3. איזה זיווג יש לזו"ן בקביעות דאצילות? 4. מה נותן את האפשרות לזו"ן להוליד את נשמות הצדיקי...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קלו-קלח (שיעור השקפה)

59 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קלו-קלח (למתקדמים)

15 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא קלו-קלח 1. מהו השבח של רשב"י על התורה ומה כנגדו אומר על אלו שאינם אוחזים בתורה? 2. כיצד קשור הפסוק "אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא" לבחינת החוק "אין העדר ברוחני"? 3. מדוע ובאיזה צורה מציג יעקב את המקלות...

בואי כלה – נשא תשע"ה

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קלג-קלה (שיעור השקפה)

26 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קלג-קלה (למתקדמים)

38 Views0 Comments

שאלות חזרה - דף היומי בזוהר ״ויצא״, עמ׳ קל״ג-קל״ה: מיהם ב׳ הרקיעים עליהם מדבר ומדוע לא ג׳, והרי למדנו שיש מסך גם בחזה דא״א? מהו המשותף ומהו המבדיל בין רקיע העליון לרקיע התחתון? כיצד ניתן לומר שהעולם העליון הוא ״זן ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקכא-א'תקכב

17 Views0 Comments

שאלות חזרה - דף היומי תע״ס חלק י״ד עמ׳ תקכ״א-תקכ״ב: 1. מהיכן אנו לומדים שמו״ס דא״א אינו נותן בעצמו כוח לאו״א? 2. מי נותן את אור ע״ב ס״ג לאו״א, וכיצד? 3. מדוע הדעת דא״א לצורך או״א, צריכה להיות מופעלת מב׳ המזלות ולא מת״...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קל-קלב (למתקדמים)

36 Views0 Comments

שאלות חזרה ויצא קל-קלב 1. מדוע כתוב "ברכות לראש צדיק" ולא ברכות לצדיק, בלי ראש? 2. מה התשובה של רשב"י לר' ייסא על מה שלא הבין בביאור של "נער הייתי גם זקנתי"? 3. מהו הזיווג הקבוע בין יסוד למלכות? 4. מדוע אין ז"א צריך ל...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קל-קלב (שיעור השקפה)

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקיט-א'תקכ

24 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יד א'תקיט-א'תקכ 1. ממי מקבלים או"א מוחין דהולדה 2. למי נותנים או"א וכיצד את המוחין דהולדה.? 3. מה התנאי המוכרח מטעם נשמות הצדיקים וזו"ן כדי שיתקבלו המוחין דהולדה.? 4. כיצד מיושבת הסתירה שבחלק י' אומר שנ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קכד-קכו (למתקדמים)

31 Views0 Comments

שאלות חזרה, זוהר ויצא, קכ"ד-קכ"ו א - מיהו קול הקול של הקולות שנתעורר מלמעלה למטה? ב - מדוע דעת מתחלק לט' בחינות, בעוד שחכמה ובינה כל אחד מהם מתחלק רק לג' בחינות? ג - ערוך בטבלה כל אחד מההפסדים שבכל אחד מט"ו הקוים שברא...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קכד-קכו (שיעור השקפה)

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקיז-א'תקיח

44 Views0 Comments

שאלות חזרה בתע"ס יד א'תקיז-א'תקיח 1. אלו ב' מיני נשמות צדיקים נמצאות בעלית מ''ן בזיווג דח''ל בלילה? 2. מהם ב' סוגי השעשועים שיש אחר ח''ל? 3. מדוע ניתן לקרוא לזיווג ז''א ולאה זיווג או''א? 4. מהי בחינתה הקבועה של לאה בע...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קכז-קכט (שיעור השקפה)

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קכז-קכט (למתקדמים)

26 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר ויצא קכז-קכט 1. מהו עפ"י פירוש סתרי תורה ימין שמאל ואמצע במעשה יעקב? 2. מתי נקרא יעקב שלם בכל? 3. מה ההבדל בין הצאן המקושרות לבין העטופים? 4. מה נולד ביחד עם הנשמות מזו"ן ומה תפקידם? 5. מהו שיעקב עשה לו...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קכא-קכג (למתקדמים)

25 Views0 Comments

שאלות חזרה זוהר ויצא קכא-קכג א - באלו ג' העניינים תלויים הדברים העליונים, ומדוע דווקא בהם? הסבר את פעולת יעקב על פי הפסוק - "ויצג את המקלות אשר פיצל ברהטים בשקתות המים" ג - מיהו מלך שאסור ברהטים? הצג ב' פרושים. ד - מה...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קכא-קכג (שיעור השקפה)

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקטו-א'תקטז

33 Views0 Comments

עמ' א'תקטו-א'תקטז א) מדוע ז"א שואג ומדוע נוק' רחל בוכה ושואגת בלילה אחרי חצות? ב) אילו שעשועים יש לז"א אחר חצות, ואילו שעשועים יש לנוק' רחל? ג) מדוע אין ז"א נותן לרחל את מבוקשה? ד) מה השיגה רחל במשך הלילה שנתן לה את ה...

אסרו חג שבועות – תשע"ה

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקיג-א'תקיד

37 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק יד א'תקי"ג - א'תקי"ד: 1.מיהן ט' הנקודות שיורדות למטה בבריאה בעת שלאה דוחקת את רחל לבי"ע? 2. מה נשאר מרחל דאצילות לאחר דחיקתה לבי"ע? 3. מה מקבלת רחל מזווג דח"ל אם נמצאת בבי"ע, שהרי לשם לא יכול להתפשט אור...

בואי כלה – במדבר תשע"ה

67 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קטו-קיז (למתקדמים)

32 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר ויצא קטו-קטז 1. מה ההבדל בין זכירה ופקידה של צד הטוב לבין זכירה ופקידה של צד הרע? הן מצד מקורן והן מצד תוצאותין. 2. כיצד על האדם לעשות מלחמה דהיינו מהן התחבולות הראויות להילחם בס"א? 3. מדוע אין זה נכון ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קטו-קיז (שיעור השקפה)

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקיא-א'תקיב

41 Views0 Comments

תע"ס חלק יד א'תקיא-א'תקיב 1. מדוע לאה לוקחת לעצמה בזיווג ח"ל רק את ה-ט' נקודות של התוספות של רחל? 2. באיזו מציאות נשארת רחל לאחר השאלת כלים של לאה מרחל? 3. מדוע מסך דלאה לא צריך לשנות מקומו ויחד עם זאת יורש מרחל את בח...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קיח-קכ (למתקדמים)

12 Views0 Comments

שאלות חזרה זהר ויצא קיח-קכ 1. מדוע כתוב ב' פעמים אלוקים בכתוב ויזכור אלוקים וגו'. 2. מהו "נקבה שכרך עלי ואתנה" מבחינה נפשית? 3. אם יעקב נתדבק במידת האמת מה הטעם שפעל עם לבן בערמה כגון פיצול המקלות? 4. מהי בדיקת המזל ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קיח-קכ (שיעור השקפה)

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקט-א'תקי

24 Views0 Comments

שאלות חזרה בתע"ס א'תקט-א'תקי 1. כיצד נאצלה הנוקבא בעולם הנקודים בקטנות? הן מצד הכלים והן מצד התלבשות אורות בכלים. 2. מהי מורכבותה של מלכות מצד או"י שבה הבונה אותה לע"ס, ומהי בחינתה עצמה? 3. אגב שאלה 5, מה מחייב שיקרה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קיב-קיד (שיעור השקפה)

21 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קיב-קיד (למתקדמים)

34 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר ויצא קיב-קיד 1. מי היא השכינה למטה ומיהי השכינה למעלה ועפ"י זה כיצד נכון לפעול בכל אחת משכינות אלו? 2. מתי יורשת השכינה העליונה את התחתונה והפוך? העזר בתע"ס בחלק י"ד אות ל"ב. 3. מהי גלות ובמה מתתקנת הנ...

הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקז-א'תקח

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 3123